Efterlysning: Læger taler ud

#Detblevmig
Det danske sundhedsvæsen savner en stemme. Der er nemlig behov for at tale højt om, hvordan besparelser udsulter sygehusene i sådan en grad at flere og flere læger og sygeplejersker føler sig utilstrækkelige. For ikke at tale om patientsikkerheden. Overalt på landets sygehuse opstår der desværre fejl og misforståelser på grund af travlhed og mangel på bemanding. Produktionsselskabet Koncern TV er i gang med research til en ny dokumentarserie om utilsigtede hændelser med alvorlige eller fatale følger. Om konsekvenserne for de involverede sundhedspersonale, når fejlene sker. Og om de arbejdsmæssige rammer, som ikke lever op til kravene.

Flere undersøgelser viser at sundhedspersonale, som har været involveret i en utilsigtet hændelse, ofte får voldsomme psykiske mén og har en konstant frygt for at fejle i det daglige arbejde. Vi ønsker at fortælle en nuanceret historie om de problemstillinger, der kan opstå når sundhedspersonale, pludselig står i en situation, hvor en utilsigtet hændelse kan få alvorlige konsekvenser. Og forhåbentlig skabe en debat omkring tilstanden i sundhedsvæsenet, og det enorme arbejdspres læger og sygeplejersker arbejder under.

I den forbindelse søger vi læger eller sygeplejersker der har begået en alvorlig fejl eller været tæt på. Det er vigtigt at pointere, at vi ikke har til sinde at udstille nogen. Vores ønske med programmet er at sætte fokus på at fejl også forekommer, når liv og helbred er på spil. At læger er fejlbarlige. Vi opfatter kampagnen #DetKuHaVæretMig ikke bare som opbakning til lægen fra Svendborg, men også som et opråb indefra om at sundhedsvæsenet kan gøres langt bedre. At besparelser og nedskæringer giver dårlige arbejdsvilkår på landets sygehuse. Der kan resultere i fejl. Og vi vil med dette program bryde tabuet og lade læger og sygeplejersker fortælle om deres værste mareridt: om den vagt hvor det gik galt på grund af dårlige arbejdsvilkår.

Det er vigtigt at understrege, at vi tilbyder medvirkende i programmet fuld anonymitet. Således at du hverken kan genkendes på billede eller lyd. I første omgang er vi interesseret i at tale med dig til en uforpligtende snak. Alle henvendelser vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt og under tavshedspligt. I kan henvende jer til [email protected] eller ringe på 31672326.

De bedste hilsner
Charlotte Lønstrup

1 Synes om