Eksamener på Århus, Kbh og Odense

Hej alle…
Jeg er ny i dette forum, men har nogle spørgsmål som nogle af jer måske kan være behjælpelige med…
Jeg har hørt noget om at man på Odense oftere har eksamener, derved lille pensum, og at disse i høj grad bedømmes med bestået/ikke bestået… -er det rigtigt?
Har man i Århus færre eksamener og derved større pensum og bedømmelse ud fra 13-skalaen?
Og hvordan hænger det sammen på Kbh?
Håber der er nogle der kan hjælpe med at besvare mine spørgsmål…
På forhånd mange tak…
Camilla

Ved SDU er det (såvidt jeg kan huske) kun 1.årsprøven, kommunikation på 2.semester, kærnepensumeksamen, fordybelsesopgaven og selvsagt embedseksamen der bedømmes efter 13-skala.

Vi har i stedet tentamener som bedømmes efter bestået/ikke bestået. Disse tentamener fungerer som en “midlertidig bedømning” indtil hhv kærnepensumeksamen sidst i prekliniken, og embedseksamen sidst på klinikdelen, hvor man endeligt eksamineres i samtlige fag og bedømmes efter 13-skala.

På preklinikdelen er der eksamen/tentamen i slutningen af hvert semester, mens der på klinikdelen undervises i blokker à 3-6 uger som hver afsluttes med en tentamen (B/IB). Hver blok har således sit eget pensum, noget der gør det hele meget oversigtligt og ryddigt! Dog kræver dette forløbet at man læser jævnt og konstant - på en 3ugersblok har man således ikke tid til at slappe af den første uge om man så må sige! :slight_smile:

Blokindelingen betyder også at det er nemmere at tage orlov eller rokke om på sit studieforløb eftersom man kan holde pause/starte op igen på ny blok midt i et semester. Ligeledes betyder ordningen at dersom man skulle dumpe til en tentamen, behøver man ikke at tage hele semesteret om igen - kun den ene blok. 8)

Håper dette var opklarende?

Det er bare så smart… jeg får så ondt af alle dem på ny studieordning på KU… Den ordning bør snart ændres… undskyld mit søndags sure opstød… men det hjalp :smiley:

Ja det er 8(

Er virkelig ordningen på KU så “dårlig”?

Hvor kan man finne en skikkelig oversikt over ordningen slik det blir fra sommer 2005?

Det organisatoriske omkring ordningen prøver jeg netop at få belyst i denne tråd http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=13064 så må vi se hvad der svares… :S

ER studieordningen virkelig så dårlig på ku…det virker da meget fornuftigt med organblokke mv…hvis der er noget, som virker latterligt så er det da AU…hvorfor i alverden skulle man have alle fagene adskilt…det er da klart at de læser så mange timer så…er der ikke nogen med nogen gode indput omkring ku???