Eksamensformer på medicinstudiet i København

[size=4]Hvad mener de studerende om deres eksamener?[/size]

Er de for svære/for store/ (for nemme??!)

MSR afholdt en hel mødedag i starten af dette semester, hvor vi diskuterede eksamensformer (tjek http://mok.info/www_udgiv/aarg_39/mok06.pdf side 11) og her talte vi bl.a. om:

1. semester: Ja/Nej del i Basal Humanbiologi skulle laves om til en “ægte” Multiple Choice eksamen
3. semester: Skulle man forsøge sig med en OSKE?
8. semester: Der bør kigges på, hvorfor eksamen fungerer så dårligt i forhold til 6. semester som fungerer fint
10. semester: Retsmedicin eksamen tester ikke indholdet i kurset, og man kunne overveje indførsel af en 48 timers opgave?
11. semester: Man kunne overveje at lave patientbaserede eksamener…
12. semester: En fælles OSKE i Gyn/Obs og Pædiatri er foreslået

Til dem, der ikke har været på 9. semester endnu, så er en OSKE en Objektiv, Struktureret, Klinisk Evaluering, hvilket i praksis betyder, at man tester nogle helt standardiserede procedurer såsom at lægge et kateter på et fantom, at kigge på et røngten billede eller at palpere mamma. Der er kun en tjekliste til den form for eksamener, for enten lægger man det kateter, eller også gør man ikke (heraf objektivt!)

Multiple Choice Eksamener er skriftlige tests, hvor man stilles et spørgsmål og præsenteres så for flere svar. Her kan flere af svarene være rigtige eller forkerte. Eksamensformen er stærk, fordi den i forhold til Ja/Nej eksamen ikke bare tester, at den studerende kan udelukke noget forkert (som i Nej), men også kan angive det rigtige (skal både udelukke forkert og afkrydse korrekt).

[size=3]MSR ønsker at arbejde med eksamensformerne, hvor de ikke dur- eller simpelt hen ikke tester det, de skal. Hvor mener du, der er problemer?[/size]

Det er ikke formen, men tidspunkterne den er gal med. Jeg er lige straks færdig med 12. og man bør på 10. og 12. have de mundtlige eksaminer efter endt kursus og ikke i en bunke til sidst. Der er ikke det store setup, de foregår alligevel på afdelingerne, og om professoren og overlægen skal holde 2-3 dage helt fri eller 4 halve dage fri er et fedt.

OSKE på 3. lyder som et ønske fra folk som bare brænder for at få fingrene i nogle led mv. På 3. sem. lærer man primært anatomi, ikke undersøgelsesteknik, det skal man nok få lært på 7+9.

  1. sem: Hvis underviserne er tilfredse med niveauet, så brug krudtet på alle de andre semestre. 11. semester er det bedste semester.
    Man skal ikke chokolade bogstaver på deserten mens stegen brænder på.

flyttet til “studmed debat”

Eksmainerne på 6. og 8. børe være blokeksaminer efter hvert temakursus, ligesom de har det i Odense. Så kan vi slippe for mastodonteksaminer i stof vi har glemt…

  • Mikkel

Ja, det har også længe undret mig - hvorfor man ikke har gjort det sådan!

Jeg syntes Mikkels forslag er interessant. Fra de studerende jeg kender der læser naturvidenskab hvor alle eksamener er blokeksamener, syntes jeg nu ikke det lader til at de alle er så tilfredse med denne metode. Men nu er der jo også en væsentlig forskel på de klassiske naturvidenskabelige studier og medicinstudiet. Måske det kan fungere bedre her. For at høre hvad nogle flere mennesker mener om Mikkels ide har jeg oprettet en afstemning om emnet på http://www.demokratiskmedicin.dk/afstemning.asp?QId=11

I må endeligt sige til, hvis i har forslag til hvordan afstemningen bør udformes. Mangler der fx. flere svarmuligheder, eller skal nogle af dem ændres?

[quote=“JensHelby”:3cpgbykx]Jeg syntes Mikkels forslag er interessant. Fra de studerende jeg kender der læser naturvidenskab hvor alle eksamener er blokeksamener, syntes jeg nu ikke det lader til at de alle er så tilfredse med denne metode. Men nu er der jo også en væsentlig forskel på de klassiske naturvidenskabelige studier og medicinstudiet. Måske det kan fungere bedre her. For at høre hvad nogle flere mennesker mener om Mikkels ide har jeg oprettet en afstemning om emnet på http://www.demokratiskmedicin.dk/afstemning.asp?QId=11

I må endeligt sige til, hvis i har forslag til hvordan afstemningen bør udformes. Mangler der fx. flere svarmuligheder, eller skal nogle af dem ændres?[/quote]

Her kunne jeg godt tænke mig yderligere information; det ville fx være rart at vide, hvilke erfaringer man havde gjort sig med blokeksaminer andre steder - indtil denne tråd kendte jeg end ikke begrebet.

Hvem kan vel være imod at fordele arbejdsbelastningen mere jævnt over semestret? Men der må vel være ulemper også, siden folk på naturvidenskab er utilfredse med systemet, som du skriver ovenfor. Hvis man - som jeg - ikke har en realistisk ide om fordele og ulemper ved det pågældende system, synes jeg ikke der er den store fidus i at afgive en stemme.

/Rasmus

Rasmus: Du har ret i at det er hensigtsmæssig med ordentlig information i forbindelse med en afstemning - ellers er det meget svært at træffe et kvalificeret valg. Jeg oprettede den også blot fordi Mikkel foreslog blokeksamener, og jeg syntes det kunne være spændende at se hvad en bredere gruppe mener om sagen. Vi skal nok få opdateret siden en af dagene, så der også kommer lidt mere info om blokeksamener.

Personligt er jeg ikke helt afklaret på dette punkt - som sagt har de jeg kender der læser naturvidenskab ikke brudt sig så meget om det.
Deres kritik går meget på, at det bliver “som at terpe tyske verber”. Altså at studiet i endnu højere grad bare bliver en serie af eksamensperioder, hvor man læser og terper for at bestå, men aldrig rigtigt får det store overblik. Men altså, nogle af de ældre læger mener også at vores nuværende integrerede eksamener er alt for små, og at det var bedre i rigtigt gamle dage da man skulle op til både fysiologi, biokemi og anatomi på en gang - så jeg ved ikke hvor meget man skal læggge i den slags kritik. Der er trods alt også en del forskel på naturvidenskabelige studier og medicinstudiet.

Vedr. OSKE på 3. semester så er jeg helt enig med dig, Rune, i, at det er nonsens at bruge ressourcer på at lære de studerende kliniske håndelag, de glemmer, før de når klinikken.
Mit forslag gik mere på at tænke 3. semesters eksamen i et nyt perspektiv-altså måske at kombinere den nuværende mundtlige eksamen, hvor der indgår figuranter til fx. undersøgelse af knæled, med spotten og køre det sammen i OSKE-formen- altså en stationsbaseret eksamen, hvor man skal kunne spotte forskellige strukturer og nogle længere poster, hvor man skal kunne besvare lidt mere vidtrækkende spørgsmål i anatomien.

Hermed mener jeg ikke , at man skal kunne tale på hver post i 20 min om mundhulens anatomi, men nærmere at man over 5-6 poster á 7-8 min skal kunne besvare spørgsmål inden for flere dele af anatomien, men slet ikke så deltaljeret, som den nuværende eksamen ligger op til.
Jeg tror, at det måske kunne være med til, at de studerende får lov til at vise bredde i deres viden om anatomien, og ikke om de har dødslæst i 4 måneder eller er heldige når de trækker et spørgsmål.

Jeg har ikke opskriften på den perfekte eksamen, men jeg synes da, at det kunne være relevant at tage debatten op på et møde?

Der bør også kræves, hvor det er muligt, at ens mødetidspunkt til mundtlige eksaminer hænger sammen med det tidspunkt hvor man skal op.

Jeg har netop været oppe i Gyn/obs på Glostrup og af en eller anden grund skulle vi alle 5 møde kl. 800. Jeg gik ind kl. 1015. Det virker tåbeligt at man skal sidde 2 timer og vente. Til alm.med, pædiatri og akut pt. er der individuelle mødetidspunkter.

Helt enig. Jeg kan ikke forestille mig, hvorfor de har sat jer alle stævne på samme tidspunkt, så skriv det i din evaluering af kurset. Jeg ved at formanden for 12. semestersudvalget tager det ret seriøst, og desuden kigger studienævnet på alle evalueringerne i løbet af februar/marts.

Desuden kan jeg fortælle, at vi på studienævnsmødet i tirsdsags bad om at få GENUDSENDT retningslinjerne for at afholde eksamen, idet mange studerende oplever at få givet deres karakter på gangen til de mundtlige eksamener bl.a. på 11. semester. Noget nogen måske vil være ligeglade med men andre, specielt dem der dumper, ikke bryder sig om.

Nu blander jeg mig lige - èt problem med det løsningsforslag er, at evalueringerne kun bliver taget op til grundig gennemgang i studienævnet, hvis de er “dårligere end 4” - altså risikerer man at den skriftlige del går tabt, hvis selve kurset egentlig ikke evalueres dårligt. Desuden er der en vis diskrepans mellem hvornår eksamen er og hvornår evalueringerne sendes ud.

Så jeg mener PUCS og evalueringer er et godt værktøj, men det skal godt nok skærpes en del.

Rune> Det ville da lyde som et absolut fornuftigt forslag og slet ikke ugørligt. Urimeligt at man skal sidde og glo.

Kære Halfdan og andre

Det forholder sig ikke sådan. Når studienævnet behandler evalueringer, ser vi samtlige evalueringer i deres fulde form inkl. de bemærkninger, de studerende evt. har haft til kurset. Det er altså både de kvantitative resultater i form af gennemsnit, og de kvalitative i form af kommentarerne.
Derfor: hvis et kursus’ faglige indhold, niveau, placering på studiet osv. er godt (og altså scorer over 4), men de studerende angiver at deres underviser(e) har været racistisk/sexistisk/rodende eller noget andet, som ikke umiddelbart kan afkrydses i evalueringen, så sidder studienævnet jo ikke og lader som ingenting, men gør stadig noget ved problemet, selv om kurset evalueres godt.

Det er jo heller ikke sådan, at man har en rigid grænse, der hedder 4. Hvis et kursus normalt har scoret over 5 og pludselig kun scorer 4, så vil man også kigge på det, fordi det lader til, at noget er blevet dårligere. Studienævnsarbejdet kan ikke sættes i kasser på den måde, selv om det da ville være meget nemmere at have med at gøre. :smiley: