Eksamenssvar om Lungeemboli

Jeg har en kamerat der studerer medicin i Norge. Han hadde i november sin siste eksamen i indermedisin - og er nu ferdig læge. Han sendte mig et av sine svar fra eksamen om lungeemboli. Det hele blev “improvisert” der og da - utrolig hvor kreativ man kan være når hjernen arbejder max :slight_smile:

[b]Lungeemboli

  • symptomer, funn og supplerende undersøkelser:[/b]

Helt på slutten av denne eksamen,

like før jeg kan si “Amen!”,

har jeg noe å si

om lungeemboli:

Hvilke symptomer kan pasienten presentere?

Hoste, dyspnoé og noen flere;

Smerter bak sternum og blodig oppspytt,

Gjør at du ikke må tenke “Pytt, pytt”!

Finner du tachypnoé, subfebrilia og cyanose,

Eller tegn på dyp venetrombose,

Er pasienten blek, kaldsvett og hypotensiv,

Må du tenke at embolus truer hans liv!

Hvis du tar EKG,

Er det ikke alltid let at se,

Men let etter Q og invertert T

I avledning III,

Og en dyp S i I passer også med denne diagnose.

Det som er viktig når noen presenterer cyanose

Er å ta en blodgassprøve,

På dette må du øve og øve!

Analysen vil vise hypoxi

Sammen med en hypocapni.

Hvis D-dimer er høy, passer det som fot i hose,

Men er den lav, må du lete etter annen diagnose.

For at du diagnosen kan verifisere,

Må du undersøke enda litt mer;

En CT-thorax må du rekvirere,

En fylningsdefekt vil konferere:

Det var som du tenkte, en lungeemboli

Et alternativ er ventilasjons/perfusjons-scintigrafi;

En V/Q-mismatch vil gi deg rett i din antagelse

Pulmonal angiografi er også en mulig undersøkelse;

Som CT viser den embolus’ lokalisasjon

Ulempen er at den krever venepunksjon,

For når du med denne modaliteten leter,

Må du inn med et kateter.

Eksamen indremedisin 20. november 2006.

Det er fanme sejt - vil også svare hele min eksamen på haiku

Måske skulle man få nogle af de mange pseudogenier på kunstnerstøtte til at forfatte hele kompendiet som lokumsdigt.

JA! Kompendiet ville helt klart være mere underholdende læsning hvis der var lidt rytme på.

hvad fik han?

vet ikke hvad han fik, men han er nu turnulæge - så han bestod :slight_smile: