Elektroniske journaler sænker tempoet på sygehuse

kilde: http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=24949

Brugen af elektroniske patientjournaler (EPJ) medfører færre behandlinger i løbet af en dag. Det vurderer 30 procent af de 300 adspurgte læger på offentlige sygehuse i en ny undersøgelse fra Hewlett-Packard, skriver Ritzau.

Generelt mener 27 pct. af lægerne, at der er sket et fald i antallet af behandlinger som følge af arbejdsprocesser baseret på it-redskaber, mens 21 pct. vurderer at der tværtimod er sket en stigning.

63 pct. mener at it-redskaber giver en bedre patientsikkerhed, mens 8 pct. svarer, at det har en negativ effekt.

Urban i går skrev noget med at læge-patient kontakten varede længere fordi de nu havde indført EPJ. Men det kommer vel an på hvor godt systemet fungerer…

Meget mærkelig artikel…
Først: 30% mener der sker et fald, så står det at 27% mener der sker et fald. Der står først at 14% mener der sker en stigning, så står der 21%…

Der er også kun adspurgt 300 læger, der står intet om hvor længe de evt. har anvendt EPJ, eller om hvilken stilling de er i. Generelt tror jeg at overlæger er mere tilbøjelige til at blive mindre effektive og turnuslæger mere effektive med EPJ, og man bliver selvfølgelig mere effektiv jo længer tid man har brugt systemet, som med alle computerprogrammer.

Som med alt andet, der er mere avanceret end en blomsterpind er der en learningcurve, som er individuel alt efter talentet- som det meget rigtigt anføres.
Ældre lærer nok langsommere end yngre, så jeg tror ikke det er titlen (overlæge eller turnuslæge) der er afgørende. Jeg tilhører selv de ældre kadrer, men bruger i øvrigt 60% af min arbejdstid på at udvikle og indføre EPJ.
For mig er det vigtigste blandt vigtige forhold det, at EPJ giver et étstrenget system som sammen med den øgede tilgængelighed og integration mellem systemerne. Det øger sikkerheden i diagnsotik og behandling. Tager det så lidt længere tid, må man acceptere det- aikkerheden er vigtigst.

MVH

Biregr Taylor P.

Meningsløs undersøgelse, der må tøre tal på bordet, man kan ikke vurdere effekten ved at spørge læger på den måde, bare tænk på hvordan ens holdning må blive farvet af den rene irritation der er ved at bruge EPJ for mange.

Enig med jer andre - det er en tåbelig undersøgelse - men det fortæller lidt om hvad epj er oppe imod.
Jeg er klart tilhænger af EPJ i dk, bare ikke den danske G-EPJ - jeg forstår ikke, hvorfor man (sst) par tout skal starte forfra og vælge en “unik dansk model”, som dessuden er baseret på et journalsystem i papirform som aldrig har været benyttet med succes. Hvorfor er der ikke kigget mere til fx Veterains Affairs hospitalssystemet som er pionere på EPJ området, incl. computeriseret klinisk beslutningsstøtte?

Mig bekendt har et “stand alone” epj aldrig vist sig at øge patientsikkerheden udover på enkelte surrogat endepunkter. I flere nylige oversigtsartikler er det vist, at kun i form af EPJ integreret med klinisk beslutningsstøtte (CCDS, fx “alarmer” og påmindelser om fx alvorlige interaktioner, svære biokemiske forstyrrelser mv.) er der en øgning i den reele patientsikkerhed. Mht. mere sikker diagnostik/bedre diagnostisk formåen har selv ikke EPJ-systemer m. integreret beslutningsstøtte vist sig effektive, men dette kan skyldes, at de testede systemer ikke har de relevante moduler, fx. diagnostisk støtte.

Pointen er, at der mht. til epj i dk, efter mig mening, er alt for lidt fokus på vigtigheden af markant, integreret beslutnngsstøtte. Brugerundersøgelser af sådanne systemer giver dessuden markant større brugertilfredshed, antageligvis fordi brugerne kan se den virkelige pointe med systemet og de påførte anstrengelser.