Emery & Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics

Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics. 5th edition. Volume 1-3.
Rimoin DL, Connor JM, Pyeritz RE et al, red.

3.637 sider + onlineadgang
Forlag Churchill Livingstone
Udgivelsesår 2007
Vægt 500 g
ISBN 0-443-06870-4

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/3 … P51617.pdf