En fantastisk ansøgning - med jeres hjælp!

Jeg SKAL skrive en fantastisk ansøgning - har ikke så meget andet at trække på. Håber I vil være behjælpelige med hård kritik endnu engang.

(ansøgningen fylder knap en A4)

Motiveret ansøgning

Jeg mener, man har et ansvar over for sig selv og samfundet for at udnytte sit faglige og menneske-lige potentiale fuldt ud. For mig er medicinstudiet og lægegerningen den rette vej.

Jeg har altid haft en nysgerrighed og fascination for den menneskelige krop, dens opbygning, kompleksiteten af dens systemer, sygdommene der rammer den, og måden hvorpå livet opretholdes. Alligevel vidste jeg ikke med sikkerhed, hvad jeg ville studere efter min studentereksamen i 2005. En ting var sikkert, jeg ville have en lang uddannelse, der var i konstant udvikling, og specialisere mig inden for faget – jeg har altid haft, og har endnu, en lyst og evne til fordybelse.
Efter ½ års erhvervserfaring tog jeg ud at rejse i Sydøstasien. Her fik jeg ro til at tænke over min fremtid. Det blev hurtigt klart for mig, at hvis jeg ville have en lang uddannelse, så skulle min interesse inden for faget også være brændende. Som sagt gjorde min interesse i kroppen, at medicinstudiet var et af de få studier, jeg seriøst overvejede, men kun vidste lidt om. Heldigvis er min fætter stud.med. på Syddansk Universitet og efter mange samtaler med ham under familiefesterne, blev interessen kun større.

For at prøve noget nyt med studierelevans, og samtidig sikre mig nok kvotientpoint, tog jeg på idrætshøjskole/sportsakademi. Her tog jeg førstehjælpskursus og fik undervisning i bl.a. kroppens anatomi og bevægeapparatet. Da højskolen ligger i Århus havde jeg også rig mulighed for at besøge Århus universitet. Jeg fulgte her forelæsninger med 1.- og 4. semester, snakkede med studievejledningen og for mig det vigtigste, jeg snakkede med medicinstuderende. Al tvivl var fjernet. Medicinstudiet er mit klare mål.
Efter højskoleopholdet søgte jeg job inden for social- og sundhedssektoren i Aalborg Kommune for denne gang at arbejde med noget studierelevant. Desværre tager Aalborg Kommune ikke uuddannede social- og sundhedshjælpere ind, og jeg måtte finde løsning på problemet. Løsningen blev, at jeg nu er flyttet til Århus og er lige blevet ansat som uuddannet SOSU (i mellemtiden var jeg ansat som vikar i en børnehave med integreret vuggestue og lærervikar/støttelærer).
Mit nye arbejde med og ansvaret for pleje af syge, demente, lammede og døende mennesker kræver stor empati og forståelse for den smerte og afmagt den syge og dennes pårørende ofte føler. Desuden har jeg allerede fået en del redskaber, hvoraf kommunikation for mig er den vigtigste. Denne evne er blevet styrket på tværs af baggrunde og forudsætninger for forståelse og accept af behandlingsmæssige og medicinske problemstillinger. Jeg søger først studiestart i feb. 2008, så jeg kan gøre mig flere erfaringer.

Jeg er fuldt ud klar over, at medicinstudiet er et fuldtidsstudium, og derfor kræver en fuldtidsindsats. Jeg har disciplin, engagement og frem for alt lyst og interesse til denne uddannelse og et senere virke som læge. I studietiden vil jeg bestræbe mig på ikke kun at være en dygtig stud.med., men også en god og aktiv medstuderende, og i mit senere virke som læge vil jeg forpligte mig til at holde min viden ved lige, udvikle mig selv og mit fag. Jeg vil slutte med ordene:

”Non scholae sed vitæ discimus” – Vi lærer ikke for skolen, men for livet

Hej med dig!

Det positive ved din ansøgning er, at du er god til, at skabe en rød tråd gennem den, men den minder ALT for meget om alle de andres. Der er INTET PERSONLIGT over den. Du har skrevet en masse om den obligatoriske dannelsesrejse, om arbejdet på en skole/fritidshjem og om arbejdet med ældre/handicappet. Prøv at få fortalt lidt mere om dig selv og dine overvejelser.

Jeg har indtryk af, at du har læst en masse motiveret ansøgninger igennem og har så taget det du kunne bruge fra nogle af dem. Den mangler personlighed.

“Jeg mener, man har et ansvar over for sig selv og samfundet for at udnytte sit faglige og menneske-lige potentiale fuldt ud”

Her prøver du netop at fortælle om dig selv men du kommer til at lyde som medlem af venstre eller som en Coach.

“kvotientpoint” Jeg tror bare jeg vil skrive point

Du kommer OVERHOVEDET IKKE ind på det faglige(selve studiet). Den nysgerrig og fascination du begynder med skal du bruge ift. studiet.

“”Non scholae sed vitæ discimus” – Vi lærer ikke for skolen, men for livet”

Drop citater - det virker latterligt!

Husk på det er en ansøgning, når du skriver din ansøgning skal du hele tiden have i baghovedet, at du søger ind på et universitetsstudium(6-7år hvis du gør det godt) - hvorfor vil du det??

Glem en øjeblik selve lægegerningen!

Held og lykke!