En motiveret ansøgning 2008

Hej! Jeg har nu brugt rigtig lang tid på at skrive en motiveret ansøgning og vil påskønne, at I bruger lidt af jeres tid på at læse den igennem og give mig noget konstruktiv kritik, da jeg ønsker og håber på at blive optaget på kvote 2 på KU i år. Her kommer min motiverede ansøgning så:

I flere år har jeg været interesseret i at læse lægevidenskab, fordi man i studiet beskæftiger sig med menneskets sygehistorie (anamnese), analyse af symptomer (diagnostik), rådgivning, forskellige behandlingsformer og ansvar for at træffe beslutninger. Min interesse skyldes også et resultat af at leve med og pleje en mor med svær skoliose og en bror med aspergers syndrom og OCD.

For at kvalificere mig til at komme ind på medicinstudiet har jeg suppleret min sproglige studentereksamen fra 2005 allerede i samme år med gymnasiale suppleringskurser i kemi C-niveau (D), fysik B-niveau (D) og i 2006 kemi B-niveau (D). Jeg har desuden arbejdet 10 måneder på et hospital for at få kendskab til hospitalsmiljøet (D). Der blev det særlig tydeligt for mig, at det er den naturvidenskabelige del frem for plejedelen, der interesserer mig. Jeg har endvidere arbejdet 10 måneder som frivillig hjælper på et aktivitetscenter for ældre mennesker, hvor min indsats gjorde en forskel i deres hverdag (D). Arbejdet med de ældre mennesker bekræftede mig i, at jeg vil arbejde med mennesker.

Da jeg desværre ikke blev optaget på medicin i 2006, valgte jeg derfor at starte på en videregående uddannelse – folkesundhedsvidenskab (FSV) læst i knap 2 år (FD) – udelukkende med det formål senere at kunne komme ind på medicinstudiet.
FSV har givet mig yderligere kompetencer, som er relevante for medicinstudiet – heriblandt metodefag, samfundsvidenskabelige fag, sundhedsvidenskabelige fag, humanistiske fag samt samfundsmedicinske fag. Især de sundhedsvidenskabelige fag som humanbiologi (herunder anatomi og fysiologi) og sygdomslære har rustet mig til medicinstudiet, men kendskab til de andre områder er også relevante, da en læge ofte samarbejder med andre faggrupper som f.eks. terapeuter, socialrådgivere og psykologer.
Jeg føler dog, at FSV mangler det humane og menneskelige aspekt, praktisk arbejde samt arbejde med behandling af mennesker, hvilket er egenskaber, som jeg lægger vægt på.

Sidste år (2007) søgte jeg ind på medicinstudiet igen, men fik afslag. For at øge chancerne for optagelse i 2008 valgte jeg derfor at fortsætte med FSV og samtidigt at gennemgå et udlandsophold i et udviklingsland. Der arbejdede jeg hos en privatpraktiserende læge og lærte lokalsygdommene at kende – bl.a. thalassæmi (D). Arbejdet var særdeles lærerigt og gav mig indsigt i den anatomiske og fysiologiske verden samtidig med, at jeg under mit ophold blev udfordret på det personlige plan, hvilket har gjort mig mere moden, ansvarsbevidst og selvstændig.

Ved siden af studiet læser jeg nu matematik A-niveau (FD) og gennemgår samtidigt et voksenpædagogisk grundkursus (VPG), som giver mig formidlingskompetencer og et nuanceret syn på det pædagogiske område (FD). Jeg mener bestemt ikke, at de 2 år har været spildt, da det har givet mig muligheden for at opleve universitetets selvstændige studie- og eksamensform. I det hele taget har jeg igennem mine jobs og studier tilegnet mig kvalifikationer og erfaringer, som har bekræftet mig i, at jeg vil læse medicin samt udgører et nyttigt grundlag for at gennemføre medicinstudiet.

Jeg har planlagt at bruge lægevidenskabsuddannelsen til senere at specialisere mig i enten kirurgi eller intern medicin, da jeg specielt interesserer mig for blodets fysiologiske processer og hæmatologi. Jeg ved, at det er en livslang uddannelse, men det har ingen betydning, når jeg kommer til at beskæftige mig med noget, som interesserer mig, og som jeg brænder for.

Jeg skal tilføje, at jeg har indhentet oplysninger om medicinstudiet og dets opbygning og indhold gennem Internettet samt flere personlige henvendelser til nuværende medicinstuderende og studievejledere. Der er derfor ingen tvivl om, at jeg søger den rette uddannelse for mig, og jeg håber, at jeg med denne ansøgning har redegjort tilstrækkeligt for min baggrund, mine forudsætninger samt mine motivationsgrunde for netop at søge medicin.

På forhånd tak for hjælpen!

Hejsa…

Jeg synes, det er en meget god ansøgning, du har skrevet. Synes, at du har formået at vise, hvad disse aktiviteter, du udførte, har gjort for dit valg.

Hvis jeg skal komme med ldit kritik, så vil jeg mene, at den skal kortes lidt ned. Jeg ved det er svært…Da du har meget at fortælle. Jeg vil nok cutte de sidste par 10-14 linjer ned…

Men jeg tror, at hvis du bruger lidt mere tid på den og få andre til at kigge på den, så har jeg svært ved at se dig som ikke-optaget!

Pøj pøj med det hele… :smiley:

Hej!
Okay, men den motiverede ansøgning må jo godt fylde 1 A4-side. Den fylder 1 A4-side lige nu. Men tak for rådet :smiley: Det vil jeg da lige kigge på så.

Du har skrevet en rigtig fin ansøgning, som viser både din interesse for faget - men også at du har brugt tiden fornuftigt. Jeg synes det vil være synd at slette for meget i ansøgningen, da den, som den er nu, giver et godt indblik i, at du vil være en motiveret medicinstuderende - som kan gennemføre studiet.

Tak! Ja, mener også selv, at det vil være synd at slette for meget.

I starten af ansøgningen skal du droppe (anamnese) og (diagnostik). Bedømmerne er udmærket klar over hvad det betyder, og du kommer til at se ud som du forsøger at se klog ud. Ellers synes jeg at den er fin nok, men måske lidt for meget “fyld”.

Jeg er fuldstændig enig i at (anamnese) og (diagnostik) skal ud ( jeg blev faktisk helt irriteret da jeg læste det, så havde ikke lyst til at læse resten af den ellers fine ansøgning)

Okay, det sletter jeg da bare. Men hvilken del af det er “fyld”?

Jeg ved ikke - jeg synes den virker lang - måske du kan arbejde på at få den lidt kortere…

[quote]
Jeg har planlagt at bruge lægevidenskabsuddannelsen til senere at specialisere mig i enten kirurgi eller intern medicin, da jeg specielt interesserer mig for blodets fysiologiske processer og hæmatologi. Jeg ved, at det er en livslang uddannelse, men det har ingen betydning, når jeg kommer til at beskæftige mig med noget, som interesserer mig, og som jeg brænder for.[/quote]

Det afsnit virker underligt… kirurgi, intern medicin, fysiologiske processer, hæmatologi… hvor er kirurgien i det? Intern medicin er det så hæmatolog? Ved at nævne intern medicin og kirurgi udelukker du kun alm. medicin - med andre ord jeg bliver ikke klogere…?

[quote]
FSV har givet mig yderligere kompetencer, som er relevante for medicinstudiet – heriblandt metodefag, samfundsvidenskabelige fag, sundhedsvidenskabelige fag, humanistiske fag samt samfundsmedicinske fag. Især de sundhedsvidenskabelige fag som humanbiologi (herunder anatomi og fysiologi) og sygdomslære har rustet mig til medicinstudiet, men kendskab til de andre områder er også relevante,[/quote]
Jeg tror godt bedømmerne kender FSV…?

En vinkel du ikke lige kommer ind på - er hvad jeg kan bidrage med? Du får præsenteret dig selv, vidst du ved hvad gamet gpr ud på… - hvad får de hvis de vælger dig? Har du været studenterpolitisk aktiv på FSV? et eller andet - hvis du cutter lidt i det andet, så er der plads til at sige hvorfor du er et attraktiv…

Kvalificeret er du jo…

Vi må da håbe du kommer ind…