En sidste motiveret ansoegning - sdu

Mange nybagte studenter ved præcis hvad de vil, når De, med studenterbeviset i hånden, står over for at skulle vælge deres fremtidige uddannelse. Denne gruppe var jeg desværre ikke en del af, hvilket jeg idag kan se fordelen i. Det er først gennem de sidste 3-4 års aktiviteter jeg er blevet afklaret omkring mit studievalg. Det er bl.a. erhvervserfaring fra plejehjem, frivilligt arbejde - i Ronald Mc’Donalds Huset, - Kenya og Sydafrika, GSK-kurser og kursus i fysiologi/anatomi/sygdomslære, der er grundlaget for min anøgning om optagelse på medicinstudiet ved Syddansk universitet.

Da jeg blev sproglig student anno 2003 og skulle vælge, hvad der så skulle ske, besluttede jeg mig for at arbejde som ufaglært sygehjælper på et par plejehjem. Det især lysten og evnen til at arbejde mennesker, der var årsagen til at jeg valgte lige netop dette arbejde. Arbejdet har været medvirkende til min stigende interesse for de naturvidenskabelige fag og sundhedsvæsenet, og er siden hen blevet grobunden til mit ønske om at starte på medicin.

Derfor er det meget naturligt at min største motivation for at vælge medicinstudiet er lysten og evnen til at arbejde med mennesker. Idet medicinstudiet har til formål at uddanne læger syntes jeg min vigtigste drivkraft er lysten til at hjælpe mennesker igennem et sygdomsforløb, først og fremmest fagligt ved at diagnoticere og behandle, men i lige så høj grad menneskeligt ved at rådgive patienten og vise omsorg. Da selve lægevirket ligger langt fremme, og de kliniske fag udgør en mindre del end de teoretiske, er det for mig endnu vigtigere at fagene på selve studiet interesserer mig. Som sagt min interesse for de naturvidenskabelige fag først rigtig kommet efter gymnasiet, men især anatomi/fysiologi er steget meget, hvilket også er grunden til at jeg har valgt at gennemføre et kursus i anatomi/fysiologi og parakliniske fag som Patologi/farmakologi, som selvstuderende via Københavns Zoneterapeutskole (hhv. 200 og 100 timer, feb-jun 07, FD). Selvom niveauet selvfølgelig ikke svarer til kravene på medicinstudiet tror jeg det er en god forberedelse, og at det vil give mig et forspring i forhold til studiet.

Kursuserne tager jeg sideløbende med udlandsophold i Sydafrika, hvor jeg arbejder som frivillig på ”Red Cross War Memorial Children’s Hospital” (28/11-06 til 24/3-07, D). Her har jeg overværet stuerunder, undersøgelser af børnene, undervisningen af studerende, de forskellige faggruppers arbejde og samarbejdet mellem dem, og idet hele taget bare kunne danne mig et indtryk af arbejdsgangen på en afdeling. Men vigtigts af alt har det været at se hvordan lægerne omgås patienterne og kommunikerer med dem. Men også at være sammen med børnene. Jeg har ret gode kommunikationsevner, og kan se at jeg altid at god til at skabe kontakten til børnene, de kender mig og nye børn bliver hurtigt fortrolige med mig fordi jeg er åben og omsorgsfuld.

Hvor på Red Cross er børnene der er i fokus, har jeg igennem mit frivillige arbede i Ronald McDonalds huset kunne se, hvordan det pårørende påvirkes og tackler det at have et sygdomsramt barn. Folk tackler selvfølgelig situation meget forskelligt, og det vil jeg huske den dag jeg for første gang skal have patientkontakt.

Herudover var jeg i Kenya (1/9-04 til 3/1-05 - D), hvor jeg gennem Mellemfolkelig Samvirke arbejdede frivilligt som lære, vejleder for en kvindegruppe og hvor jeg sammen med kvinderne besøgte og snakkede med sygdomsramte i det slumkvarter, hvor jeg arbejdede og boede. Et ophold der har givet mig en stor forståelse af verdenen, og vil kunne bruge og drage paraller til i fagene sociologi og epidemiologi.

Idet hele taget syntes jeg igennem mit arbejde plejehjem og mit frivillige arbejde de forskellige steder, er modnet meget, fået en bedre forståelsen for verdenen og styrket nogle af mine bedste kvaliteter, som f.eks. som min medmenneskelighed, empati og sociale forståelse.

Har foruden dette udvidet min studentereksamen at tage GSK-kurser i fagene Matematik A-niveau (D), Fysik B-niveau (D) og Kemi C+B-niveau (D), grundet kravende om optagelse og min stigende interesse for de naturvidelskabelige fag.

Det jeg finder attraktivt ved studieordningen på SDU er at man har opdelt studiet i moduler og spor, hvor formålet er at sikre sammenhængen mellem kompetencer man som studerende har fået gennem de sundhedsvidenskabelige fag, klinisk ophold og ved at teorier, refleksion og analyse. Desuden syntes jeg de regelmæssige prøver efter de 8 ugers lange moduler, er med til hele tide at udfordre ens faglige kunnen.

Jeg er overbevist om at jeg har hvad der skal til for at gennemføre medicinstudiet og senere hen blive en rigtig god læge. Jeg er målrettet og topmotiveret og har et brændende ønske om at studere medicin og herigennem uddanne mig til læge, hvilket jeg håber min ansøgning afspejler.

Hej igen!

Jeg synes stadig din ansøgning er ok. Du mangler stadig at overbevise mig om dit motiv. Du vrøvler også en smule efter mit temperament.

Hej med dig!

Mit kritikpunkt er (stadigvæk) følgende:

“Derfor er det meget naturligt at min største motivation for at vælge medicinstudiet er lysten og evnen til at arbejde med mennesker. Idet medicinstudiet har til formål at uddanne læger syntes jeg min vigtigste drivkraft er lysten til at hjælpe mennesker igennem et sygdomsforløb, først og fremmest fagligt ved at diagnoticere og behandle, men i lige så høj grad menneskeligt ved at rådgive patienten og vise omsorg. Da selve lægevirket ligger langt fremme, og de kliniske fag udgør en mindre del end de teoretiske, er det for mig endnu vigtigere at fagene på selve studiet interesserer mig. Som sagt min interesse for de naturvidenskabelige fag først rigtig kommet efter gymnasiet, men især anatomi/fysiologi er steget meget, hvilket også er grunden til at jeg har valgt at gennemføre et kursus i anatomi/fysiologi og parakliniske fag som Patologi/farmakologi, som selvstuderende via Københavns Zoneterapeutskole (hhv. 200 og 100 timer, feb-jun 07, FD). Selvom niveauet selvfølgelig ikke svarer til kravene på medicinstudiet tror jeg det er en god forberedelse, og at det vil give mig et forspring i forhold til studiet.”

Jeg synes dit grundlag er en smule spinkelt. Jeg har desuden understreget noget som jeg ikke er enig med dig i!

  1. understregning - hvorfor så ikke sygeplejerske?

  2. understregning - medicinstudiet har også andre formål end at uddanne læger (du kan læse formålsparagrafferne på de respektive universiteters hjemmesider under studieordning)

  3. understregning - igen SØG SYGEPLEJERSKE!

  4. understregning - den teoretiske del og den kliniske del svare til 1. og 2. del af studiet, delene er næsten lige lange!

Du skal begrunde dit valg bedre = hvad er det ved studiet der trækker? FAGLIGT. Du skal så sætte alle de gode ting du har lavet i relation til det.

Held og lykke!

Jeg manglede lige noget:

“Har foruden dette udvidet min studentereksamen at tage GSK-kurser i fagene Matematik A-niveau (D), Fysik B-niveau (D) og Kemi C+B-niveau (D), grundet kravende om optagelse og min stigende interesse for de naturvidelskabelige fag.”

Hvorfor så ikke læse naturvidenskab?

Det er vigtigt at du sætter det du kan i relation til de fag du skal have på studiet. Du fokuserer for meget på de komeptancer du tror man skal have som læge. EN ting af gangen. koncentrerer dig om at sætte dig ind i studieordningen - undersøge formålsfaragrafferne og fagene du skal have på 1.semester. Derved kan du sætte det du har lavet i relation til noget.

Hej!
Du behøver altså ikke skrive FD og D efter dine aktiviteter, medmindre du søger KU.

/Stride