Endnu en motiveret ansøgning. Feedback værdsættes højt

Er der nogle der kan afsætte lidt tid til at læse min ansøgning igennem. Det vil blive værdsat højt hvis der er nogen af jer der kunne komme med noget kritik.
På forhånd mange tak.

Motiveret ansøgning

En stor seriøsitet ligger bag min beslutning i mit valg af studie, og jeg vil i det følgende gøre mit bedste for at overbevise Københavns Universitet om, at min motivation er i top og samtidig bygger på en reel gennemtænkt plan for min fremtid. Derfor har jeg forberedt mig optimalt de sidste par år og er overbevidst om, at jeg vil kunne fuldføre et sådant studie med et godt resultat.
Jeg synes bl.a. det er motiverende , at det er et fag, hvor der hele tiden sker nye tiltag, nye sygdomme opdages, bedre kurer findes og behandlingsmetoder udvikles. Jeg ser det som et fag med store og udfordrende muligheder. Jeg har været til flere ”åben-hus” arrangementer, har overværet forelæsninger på Panum og har fået vejledning. Jeg har undersøgt alt på kryds og tværs. Min konklusion er, at studiet er ”mit studie”, og jeg synes at studieordningen på Københavns Universitet er både tillokkende og udfordrende, fordi der bliver lagt vægt på en bred sammenhæng, især på den anden del i form af de integrerede organkurser, hvor der ses tværfagligt på organsystemer mhp. Anatomi, fysiologi, biokemi og paraklinik.
I sommeren 2005 afsluttede jeg min matematiske studentereksamen med matematik og biologi på A-niveau. Efterfølgende har jeg taget kurser i anatomi og fysiologi (200 lektioner), studieteknik og førstehjælp. Alt sammen som indgangsvinkel til medicinstudiet.
Af praktisk erfaring har jeg været på arbejdsmarkedet siden 2000. Først som servicemedarbejder på caf’é og restaurant, hvor jeg med tiden fik ansvar for driften i indehaverens fravær. Senere som omsorgsmedarbejder på døgninstitution for bør med varige funktionsnedsættelser (fysiske og mentale inkl. autiske problemstillinger), lærervikar i folkeskolen og siden 2007 har jeg arbejdet som omsorgsmedhjælper på behandlingshjem for børn med psykosociale problemer. Herfra har jeg en god erfaring med tværfagligt samarbejde samt kontakten til forældre/pårørende.
Jeg har arbejdet interesseret og flittigt med de arbejdsopgaver, jeg har påtaget mig. Det vil jeg også gøre på medicinstudiet.
Grundet min store (og målrettede) interesse for medicinstudiet har jeg opsøgt muligheden om praktikforløb og har haft held med at få et ulønnet praktikophold på en urologisk afdeling i Tyskland i 2006. Her fulgtes jeg en læge som også var klinisk lektor. Her fulgte jeg ved undersøgelser og operationer og ydede praktisk hjælp til patienterne. Her fik jeg et gavnligt indblik i hverdagen som læge, et arbejde hvor kontinuerlig dygtiggørelse er et krav og hvor kompliceret beslutninger skal træffes hver dag. Desuden har opholdet skærpet min interesse for uddannelsen.
Siden 2009 har jeg været frivillig på Cross, hvor jeg har haft medansvar for at skabe sociale rammer og tryghed samt arrangerer forskellige sportsaktiviteter for unge mennesker. Gennem mit frivillige arbejde har jeg udvist målrettethed, selvdisciplin og ansvarlighed, hvilket er vigtige elementer på et så krævende studie som medicin.
Da jeg ikke blev optaget på medicinstudiet i 2007, valgte jeg meget målrettet at læse på farmaceutstudiet som en yderligere kvalifikation til medicinstudiet. Disse studieår har været spændende og lærerigt og har samtidig bekræftet mig i mit oprindelig valg (medicin). Ikke mindst fordi medicinstudiet omfatter de humane, parakliniske og kliniske fag der har min særlig interesse.
Via farmaceutstudiet har jeg styrket mine kompetencer indenfor de naturvidenskabelige basisfag samt farmakologi og samtidig fået en god og positiv erfaring med universitets selvstændige studie- og eksamensform.
Jeg er både moden, selvstændig og ambitiøs i forhold til de mål, jeg sætter mig. Jeg lægger stor vægt på et godt samarbejde og yder gerne noget selv for at få et team til at fungere. Endvidere betragter jeg mig selv som en kreativ med- og modspiller, der ikke er bange for at udtrykke min holdning, men bestemt også giver plads til andre. Samtidig er jeg vant til at arbejde selvstændigt og tage beslutninger. Ikke mindst har jeg en naturlig evne for at kommunikere med mennesker – små som store og unge som gamle - og jeg har en god menneskelig erfaring og indfølingsevne via mit erhvervsarbejde. Jeg er både parat og stærkt motiveret til at påbegynde medicinstudiet, hvor jeg vil glæde mig til at tilegne mig ny viden samt bruge mine evner, min selvdisciplin, ihærdighed og ikke mindst min entusiasme for at gennemføre medicinstudiet og blive en af fremtidens dygtige læger!

Du har en lang fortid bag dig og har derfor meget at byde på, men jeg synes din ansøgning mere ligner et CV. Det er vigtigt, tror jeg, at du ud af alle de erfaringer du lister i dit CV i den motiveret ansøgning kan formå at vise at de erfaringer har styrket dig i vejen til lægestudiet.

Personligt ville jeg nok lade den information med du har været i tyskland fylde noget mere. Vælg nogle centrale oplevelser ud. Det frivillige arbejde ville jeg også lade fylde mere.

Du kan ikke nå at fortælle det hele og aktuelt set mister man som første gangs læser der ikke kender dig overblikket…