Endnu en.....motiveret ansøgning!

Hej! Håber i har plads til endnu en…

Kritiser’ den som bare f… den skal jo være go :wink:

Hvad er mere fantastisk ved et job der er konstant under udvikling og fornyelse? Hvad er mere fantastisk ved at et individ, ved sin viden og at forske for at få mere viden, kan hjælpe sine medmennesker? Ikke noget, derfor søger jeg, med denne ansøgning, ind på medicinstudiet.

Jeg er en 19 årige ung mand som altid, har leget med tanken om at læse medicin. Tanken har hele tiden været perifert, men interessen begyndte at vokse de sidste 2 år. Jeg blev matematisk student fra Århus Statsgymnasium i 2006 (se bilag). At sidde og lære har altid interesseret mig. Jeg tørster efter viden, om alt mellem himmelen og jorden.
Efter ungdomsuddannelsen blev jeg tvunget til at holde et sabbatår, da jeg under session til militæret ikke trak frinummer. Netop på grund af min interesse for medicinstudiet valgte jeg at blive militærnægter, da jeg opdagede at Dansk Smerteforskningscenter på Århus Sygehus havde en stilling som militærnægter opslået. Opholdet viste sig at sætte en tyk streg under mit ønske om at læse medicin, for jeg fik endelig chancen til at se om det også nu var noget for mig.
På Dansk Smerteforskningcenter gjorde jeg det klart, fra dag 1, at jeg havde et inderligt ønske om at læse medicin. Dette blev de naturligvis glade for at høre, og jeg havde fra starten af helt andre arbejdsopgaver end hvad det påkrævedes for en militærnægter. Jeg blev med det samme tilbudt et usædvanligt stort ansvarsområde hvor jeg fik et stort indblik hvad medicin også kan være. Især i forskningens øjemed. Bl.a. blev jeg involveret som forskerassistent for læge Lise Gormsen MD. i hendes Ph.D.-projekt, ”smerte angst og depression hos kroniske smertepatienter med eller uden neurogene smerter sammenlignet med raske forsøgspersoner – et kvantitativt studie”. Se bilag.
Forskningens store verden blev jeg især introduceret til da jeg deltog i professor Troels Staehelin Jensens’ 60 års fødselsdag honarary symposium, hvor mange store forskere fra hele verden deltog som foredragsholdere, så som Tony Yachs, Fernando Cervero, Ralf Baron etc. Det er selvklart at jeg ikke forstod meget af det der blev fremlagt og diskuteret, men ikke desto mindre gav det mig en stor tilfredshed at have deltaget! Jeg blev opslugt af denne verden, og indeni kunne jeg mærke at forskning i lægevidenskaben helt sikkert vil være en del af min uddannelse på medicinstudiet – og efter!.
Min daglige gang på Århus Sygehus fik bekræftet mange ting for mig. Var jeg moden til at søge ind på medicin studiet? Var jeg klar til at arbejde stenhårdt for noget som måske, eller måske ikke var en drøm for mig? Lægegerningen ligger 7-10 år foran medicinstudiet, og man kan sige jeg har prøvet det man laver efter studietiden. Men det akademiske aspekt af et krævende studie havde jeg ingen mulighed for at prøve af. Heldigvis følte jeg mig rigtig privilegeret over at der også var forskningsårsstuderende på Dansk Smerteforskningscenteret som jeg dagligt havde kontakt med, til at hjælpe mig med at besvare de spørgsmål jeg gik med mig selv, og ikke mindst forklare hvordan studiet hænger sammen. Efter samtaler og atter samtaler kan jeg kun sige, ja, jeg føler mig klar til studiet. Som nævnt er jeg kun 19 år, (20 ved evt. studiestart), men den modenhed og ærgerrig det kræves at et krævende studie, ligger i mig. Nysgerrig er jeg af natur. Derfor mener jeg at mine egenskaber kan komme mig til gode hvis jeg bliver optaget på studiet. For nysgerrigheden fremmer viden. Jeg er også sikker på at mine tidligere kollegaer på Smerteforskningscenteret vil beskrive mig som engageret og sagtens vil kunne klare en livslang uddannelse.
Jeg ved at der på 1.semester lægges vægt på anatomien og genetikken. På gymnasiet var det sjovt at prøve at dissekerer, derfor glæder det mig at allerede disse øvelser ligger på 1. semester. Ved at læse studiehåndbogen for medicin fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, føler jeg mig at de emner der bliver berørt på 1. og 2. semester er emner som jeg helt sikkert vil følge meget nøje og aldrig vil falde fra på.
En anden del af selve studieopbygningen, som jeg er rigtig glad for, er at det er muligt for mediciner at komme ud på et klinisk ophold allerede efter 3. semester. Her mener jeg min erfaring fra Dansk Smerteforskningscenter kommer mig til gode, da jeg netop har støvsuget mig al den klinisk erfaring opholdet gav mig. Ikke mindst de gange overlæge Lone Nikolajsen havde taget mig med på hendes daglige stuerunder, hvor jeg har lyttet og lært, bl.a. patientkontakten.
Jeg har altid interesseret mig for fysik og kemi. Det er så fantastisk at det vil forekomme mig naturligt at have emner som medicinsk kemi på studiet.
Det studieliv som kommer til at præge min hverdag, ved jeg, passer rigtig godt ind hos mig. Samarbejde blandt medstuderende og ansvar for sine egne handlinger er kvaliteter som ikke bare gælder for at følge med et krævende studie, men også for samfundet generelt. Disse egenskaber besidder jeg, og det har jeg fået styrket ved for eksempelvis at have været ansat (og stadig er) ved Dansk Supermarked – Bilka i Tilst, hvor samarbejde har været et nøgleord men også kommunikation. Og jeg er god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og har nemt ved det. Jeg er altid positiv og det smitter af! Og det skal man bare være når man har med mennesker at gøre. Disse egenskaber agter at bruge, både i forhold til mine medstuderende, undervisere men også når jeg på længere sigt skal fungerer på forskellige hospitalsafdelinger og med forskellige mennesker.

Jeg ved det kræver ansvar, nysgerrighed og tålmodighed på medicinstudiet. Disse kvaliteter mener jeg at jeg besidder. Derfor håber jeg at I læser min ansøgning med stor interesse og jeg ser derfor meget frem til at høre fra Jer, og håber at I vil være med til at opfylde min drøm.

er det en god “salgstale” ?

Hej med dig!

En rigtig god og gennemarbejdet motiveret ansøgning. Super! Jeg synes du har taget meget at den kritik (som er givet her på studmed) til efterretning. Du formår at skabe en rød tråd og du får det væsentligste med. På trods af din unge alder synes jeg du viser modenhed og ansvarlighed. Jeg tror på dig. Du har desuden lavet studierelevante ting og du formidler det på en måde der for os til at tro, at det er noget du har gjort de sidste par år.

Det eneste jeg ikke kan lide er din indledning. Jeg synes den virker plat i forhold til resten.

“Hvad er mere fantastisk ved et job der er konstant under udvikling og fornyelse? Hvad er mere fantastisk ved at et individ, ved sin viden og at forske for at få mere viden, kan hjælpe sine medmennesker? Ikke noget, derfor søger jeg, med denne ansøgning, ind på medicinstudiet”

De virker som om du “skifter gear” gennem ansøgningen. Den bliver bedre og bedre, så få rettet din indledning. Husk stavefejl.

Held og lykke!

Enig med tossen omkring indledningen. Kommateringen er ligeledes elendig. Derud over virker ansøgningen helstøbt og gennemarbejdet

for at tale rent ud af posen, så synes jeg den mangler meget - sprogligt.

læste indledningen, og læste de næste par linjer - blev irriteret over stavefejl, endelsesfejl, tegnsætningsfejl, og sætningsopbygningsfejl, så jeg stoppede med at læse…

Hvad er mere fantastisk [color=red]ved[/color] et job der er konstant under udvikling og fornyelse? Hvad er mere fantastisk [color=cyan]ved at et individ[/color], ved sin viden og at forske for at få mere viden, kan hjælpe sine medmennesker? Ikke noget, derfor søger jeg, med denne ansøgning, ind på medicinstudiet.

Jeg er en 19 årige ung mand som altid[color=red],[/color] har leget med tanken om at læse medicin. Tanken har hele tiden været perifer[color=cyan]t[/color], men interessen [color=red]begyndte at vokse de sidste 2 år[/color]. Jeg blev matematisk student fra Århus Statsgymnasium i 2006 (se bilag). [color=cyan]At sidde og lære [/color]har altid interesseret mig. Jeg tørster efter viden, om alt mellem himmel[color=red]en[/color] og jord[color=cyan]en[/color].

synes iøvrigt din ansøgning afspejler god motivation, modenhed og aktiviteterne er ligeledes gode. Men få rettet dine grammatiske fejl til - de er irriterende…

held og lykke:-)

De sproglige fejl havde jeg slet ikke set. Pinligt. Måske er det fordi, der er så mange ansøgninger, der er helt elendige på det område. Jeg er helt enig i, at de sproglige, grammatiske, formuleringsmæssige og tegnsætningsmæssige skal være helt på plads. Det er altså en ganske lille indsats.

Tak for alle kritik-punkter!

Ja jeg er godt klar over at indledningen er elendig. Desuden har jeg heller ikke kigget på grammateringen da alt det jeg havde på sinde bare skulle ud på skrift. Men godt at I nævner det!

Jeg har kigget min ansøgning igennem. Jeg har nok ikke selv opdaget alle mine grammatiske og sproglige fejl. Håber I vil kigge den igennem igen og eventuelt gør mig opmærksom på de mest åbenlyse fejl (også gerne de mindre :wink: ). Hvad siger I til den nye indledning?

Det er godt og smukt at kunne hjælpe sine medmennesker uanset sin viden. Der er vidst ikke andet der er mere fantastisk end at kunne bruge sin viden til gavn for andre. Medicin er under konstant udvikling og jeg ønsker at være en del af dette. Jeg søger hermed optagelse på medicinstudiet med denne ansøgning. (hmmmm…)

Jeg er en 19 årig ung mand som altid har leget med tanken om at læse medicin. Tanken har hele tiden været perifer, men interessen har vokset de seneste 2 år. Jeg blev matematisk student fra Århus Statsgymnasium i 2006 (se bilag)1. At sidde og lærer har altid interesseret mig. Jeg tørster efter viden, om alt mellem himmel og jord.
Efter ungdomsuddannelsen blev jeg tvunget til at holde et sabbatår da jeg ikke trak frinummer til session hos militæret. På grund af min interesse for medicinstudiet valgte jeg at blive militærnægter, da jeg opdagede at Dansk Smerteforskningscenter på Århus Sygehus havde en stilling som militærnægter opslået. Se bilag2. Opholdet satte en tyk streg under mit ønske om at læse medicin, for jeg fik endelig chancen til at se om det nu var noget for mig.
På Dansk Smerteforskningscenteret gjorde jeg det klart fra dag 1, at jeg havde et inderligt ønske om at læse medicin. Det blev de naturligvis glade for at høre og jeg havde fra starten helt andre arbejdsopgaver, end hvad det påkræves for en militærnægter. Jeg blev med det samme tilbudt et usædvanligt stort ansvarsområde, hvor jeg fik et stort indblik i hvad medicin også kan være. Nemlig indenfor forskningens verden. Bl.a. blev jeg involveret som forskerassistent for læge Lise Gormsen MD i hendes Ph.D.-projekt, ”Smerte angst og depression hos kroniske smertepatienter med eller uden neurogene smerter sammenlignet med raske forsøgspersoner – et kvantitativt studie”. Se bilag3
Forskningens store verden blev jeg især introduceret til da jeg deltog i professor Troels Staehelin Jensens’ 60 års fødselsdag honarary symposium, hvor mange store forskere fra hele verden deltog som foredragsholdere, så som Tony Yachs, Fernando Cervero, Ralf Baron etc. Det er selvklart at jeg ikke forstod meget af det der blev fremlagt og diskuteret, men ikke desto mindre gav det mig stor tilfredshed at have deltaget! Jeg blev opslugt af denne verden, og indeni kunne jeg mærke at forskning i lægevidenskaben helt sikkert vil være en del af min uddannelse på medicinstudiet – og efter!
Min dagligdag på Århus Sygehus fik bekræftet mange ting for mig. Var jeg moden til at søge ind på medicinstudiet? Var jeg klar til at arbejde stenhårdt for noget som måske, eller måske ikke, var en drøm for mig? Lægegerningen ligger 7-10 år foran medicinstudiet, men man kan sige jeg har prøvet det man laver efter studie-tiden. Dog har jeg af gode grunde ikke haft mulighed for at prøve det akademiske aspekt af et krævende studie. Heldigvis har jeg været super privilegeret over, at der også var forskningsårsstuderende på Dansk Smerteforskningscenteret som jeg dagligt havde kontakt med. De hjalp mig med at besvare de spørgsmål jeg gik med mig selv, og ikke mindst kunne de forklare hvordan studiet hænger sammen. Efter samtaler og atter samtaler kan jeg kun sige, ja - jeg føler mig klar til studiet! Som nævnt er jeg kun 19 år, (20 ved evt. studiestart), men den modenhed og ærgerrig det kræves at et krævende studie ligger i mig. Nysgerrig er jeg af natur. Derfor mener jeg at mine egenskaber kan komme mig til gode hvis jeg bliver optaget på studiet. For nysgerrighed fremmer viden. Jeg er også sikker på at mine tidligere kollegaer på Smerteforskningscenteret vil beskrive mig som engageret og sagtens vil kunne klare en livslang uddannelse.
Jeg ved at der på 1.semester lægges vægt på anatomien og genetikken. På gymnasiet var det sjovt at prøve at dissekere, derfor glæder det mig at allerede disse øvelser ligger på 1. semester. Ved at læse studiehåndbogen for medicin fra Sundhedsvidenskabelige Fakultet, føler jeg at de emner der bliver berørt på 1. og 2. semester er emner som jeg helt sikkert vil følge meget nøje og aldrig vil falde fra på!
En anden del af selve studieopbygningen, som jeg er rigtig glad for, er muligheden for mediciner at komme ud på et klinisk ophold allerede efter 3. semester. Her mener jeg at min erfaring fra Dansk Smerteforskningscenter kommer mig til gode, da jeg har støvsuget mig al den klinisk erfaring opholdet gav mig. Ikke mindst de gange overlæge Lone Nikolajsen Ph.D. havde taget mig med på hendes daglige stuerunder, hvor jeg har lyttet og lært blandt andet patientkontakten.
Jeg har altid interesseret mig for fysik og kemi. Det er så fantastisk at det vil forekomme mig naturligt at have emner som medicinsk kemi på studiet.
Det studieliv som kommer til at præge min hverdag, vil passer rigtig godt ind hos mig. Samarbejde blandt medstuderende og ansvar for sine egne handlinger er kvaliteter som ikke bare gælder for at kunne følge med et krævende studie, men også for samfundet generelt. Disse egenskaber besidder jeg og det har jeg fået styrket ved eks. at have været ansat (og stadig er) ved Dansk Supermarked – Bilka i Tilst, (se bilag) hvor samarbejde har været et nøgleord men også kommunikation. Og jeg er god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og har nemt ved det. Jeg er altid positiv og det smitter af! Og det skal man være når man har med mennesker at gøre. Disse egenskaber agter jeg at bruge, både i forhold til mine medstuderende, undervisere men også når jeg på længere sigt skal fungerer på forskellige hospitalsafdelinger og med forskellige mennesker.

Jeg ved det kræver ansvar, nysgerrighed og tålmodighed på medicinstudiet. Disse kvaliteter mener jeg at jeg besidder. Derfor håber jeg at I læser min ansøgning med stor interesse og jeg ser derfor meget frem til at høre fra Jer, og håber at I vil være med til at opfylde min drøm.

Nemlig indenfor forskningens verden. Bl.a. blev jeg involveret som forskerassistent for læge Lise Gormsen MD i hendes Ph.D.-projekt, ”Smerte angst og depression hos kroniske smertepatienter med eller uden neurogene smerter sammenlignet med raske forsøgspersoner – et kvantitativt studie”. Se bilag3
Forskningens store verden blev jeg især introduceret til da jeg deltog i professor Troels Staehelin Jensens’ 60 års fødselsdag honarary symposium, hvor mange store forskere fra hele verden deltog som foredragsholdere, så som Tony Yachs, Fernando Cervero, Ralf Baron etc. Det er selvklart at jeg ikke forstod meget af det der blev fremlagt og diskuteret, men ikke desto mindre gav det mig stor tilfredshed at have deltaget! Jeg blev opslugt af denne verden, og indeni kunne jeg mærke at forskning i lægevidenskaben helt sikkert vil være en del af min uddannelse på medicinstudiet – og efter!
[color=green]Synes det er for meget ligegyldig nævnen navne, og forsøg på at lyde “fin på den” - hvis din motivation ligger i forskning kan det gøres kortere og mere præcist[/color]

føler jeg at de emner der bliver berørt på 1. og 2. semester er emner som jeg helt sikkert vil følge meget nøje og aldrig vil falde fra på!
[color=red]hvad med emnerne på 3-12 semester. du får det NÆSTEN til at lyde som om du forventer at falde fra her… Prøv istedet at fokusere på at du finder de fag interessante og kig evt. lidt længere frem i studieplanen og find flere fag, som du kan finde interessante[/color]

Jeg er også sikker på at mine tidligere kollegaer på Smerteforskningscenteret vil beskrive mig som engageret og sagtens vil kunne klare en livslang uddannelse.
[color=green]Synes du gætter her - der er ingen reel begrundelse for hvorfor DU kan klare en lang uddannelse. bare en gisning![/color]

Ikke mindst de gange overlæge Lone Nikolajsen Ph.D. havde taget mig med på hendes daglige stuerunder, hvor jeg har lyttet og lært blandt andet patientkontakten.
[color=red]igen en ligegyldig navnsnævnelse! og tro mig - du har ikke lært patientkontakten ved at lytte til fru Nikolajsen[/color]

synes i øvrigt stadig indledningen er lidt tam. prøv at sætte dig foran et tomt dokument i word og filosofér lidt over tingene, og prøv så helt uden at skele til den nuværende…

håber det er ok, at jeg vælger den lidt hårde tilgang til ansøgningen. Der står stadig mange gode ting i den, som jeg ikke nævner (fordi de netop er gode og ikke behøver rettes til)

held og lykke!