Engelsk

Hej…

Er det en fordel at have taget engelsk på høtniveau i gymnasiet, siden mange af bøgerne er på engelsk?

Hilsen Zerina :lol:

Tja, det er da i hvert fald ikke nogen dårlig idé og under alle omstændigheder kan du jo ikke rigtig lave det om nu - vel? :wink:

Sproglig eller ej - det er ikke min erfaring at folk har deciderede problemer med at læse engelsksproget litteratur. Desuden bliver store dele af pensum nu også dækket ganske glimrende af danske bøger. Som jeg husker det er det typisk organisk kemi og fysiologi (og til dels biokemi), hvortil der ikke findes tilstrækkeligt omfattende bøger på dansk - og hvor man altså må ty til typisk engelsk litteratur.

Men tilbage til spørgsmålet!
Siden udenlandsk litteratur er uomgængeligt på medicinstudiet skal man jo bare igennem det, og selvfølgelig kan det da kun være en fordel at være bevandret i det engelske sprog; men hvad enten man bliver det ved at have engelsk på højt niveau i gymnasiet, opholder sig i et engelsktalende land eller på anden vis tilegner sig sproget er i mine øjne fuldstændig uden betydning.

Alt andet lige vil man selvfølgelig have en vis større forståelse og komme stoffet igennem hurtigere hvis det er skrevet på éns modersmål, ligemeget hvor god man er til andre sprog. Og som sagt kan man altså i mange tilfælde selv vælge om man vil læse pensum på dansk eller engelsk - pensum er ikke (eller burde efter de nye regler ikke være) - defineret ud fra lærebøger men ud fra “målsætninger” eller “læsevejledninger” og man skal så bare selv sørge for at man er dækket ind med de bogvalg man foretager.
Har man fået anbefalet en engelsk bog og synes den lyder god, så kan man læse den på engelsk.
Synes man derimod det går lige langsomt nok på engelsk kan man i mange fag vælge en dansk bog.
Som hovedregel vil man på de første semestre typisk altid kunne finde udenlandsk litteratur som alternativ til dansksproget ditto hvis det er dét man ønsker.
Senere på studiet vil mange typisk bruge dansksproget litteratur fordi det i de kliniske fag kan være en fordel med en dansk indgangsvinkel til både behandling og forekomst osv. af diverse sygdomme.

Underviserne starter gerne semesteret eller blokkurset med en gennemgang af de mest brugte bøger og kommer med deres anbefalinger.
Du kan også kigge rundt her på siden under de forskellige fag og se hvordan folk anmelder de forskellige bøger - det kan være en stor hjælp.
I sidste ende er det selvfølgelig op til dig selv at finde ud af hvilke slags bøger der passer bedst til dig, men lidt hjælp på vejen når man skal i gang med et nyt fag kan de fleste nok godt bruge…

Held og lykke med det! :slight_smile:

Susanne: Jeg er en 3.g matematiker med engelsk på B-niveau, dvs. afsluttet efter 2.g.

Nu skal jeg selvfølgelig ind og læse medicin så snart, jeg kan (feb. 2006) - ved du, eller andre, hvor meget ens niveau falder m.h.t. forståelse og læsehastighed? :slight_smile:

Susanne: Jeg er en 3.g matematiker med engelsk på B-niveau, dvs. afsluttet efter 2.g.

Nu skal jeg selvfølgelig ind og læse medicin så snart, jeg kan (feb. 2006) - ved du, eller andre, hvor meget ens niveau falder m.h.t. forståelse og læsehastighed? :slight_smile:

Det betyder ikke noget, det som betyder noget er at du kan læse og skrive engelsk (alle kommende artikler du skriver er på engelsk).
Læsehastighed er noget der er meget individuelt, nogle læser bøgerne tre gange hurtigt og består eksamen.
Andre læser bogen 1 gang langsomt og består eksamen.
Det er meget induviduelt.

Held og lykke

Ok, se det sådan her - hvor mange timer i løbet af en uge brugte du reelt set på din engelsk-undervisning? Jeg vil gætte på, at du havde måske 3x45 min. ugtl. + ca. en times hjemmearbejde i alt - altså godt 3 timer om ugen.
Men hvor meget engelsk får du ind på andre måder - f. eks. i forbindelse med engelske tv-udsendelser, film, musik osv.?
Det er jo næppe sådan at fordi du ikke længere undervises i engelsk i skoleregi, fuldstændig glemmer det engelske sprog…(det ville muligvis have været tilfældet i tyskland :wink: , men ikke her! )

Så tag det ganske roligt. Forståelsen af det engelske sprog er selvfølgelig individuel, men som en hovedregel kan det siges, at du skal forstå meningen i den tekst du læser og ikke nødvendigvis hvert enkelt ord.
Hvadenten du læser på dansk eller engelsk vil der være masser af ny terminologi - ofte hedder tingene tilnærmelsesvis det samme på engelsk og dansk - så det er ikke sådan at man suser igennem siderne som en anden skønlitterær roman - det går LANGSOMT; detaljeringsgraden er STOR og til tider bliver det måske kun til et par sider i timen…ja, sådan er det! :roll:
At det vil gå lidt langsommere for de fleste med at læse engelsk i forhold til dansk er vel ganske naturligt.

Jeg vil bare lige sige til allle dem der endnu ikke har gjort sig erfaringer med medicinstudiet på egen krop, at det ikke er sådan at man skal skrive en masse artikler i løbet af studiet. På KU skal man lave 2 store opgaver, men disse skrives for de allerflestes vedkommende på dansk. Vælger du at forske i et team e.l. og der skal publiceres en artikel vil den som oftest være på engelsk men det er vel de færreste der er beskæftiget med den slags i større grad under studiet - og det er jo trods alt ikke os alle sammen der har en forskerspire i maven der bare venter på at blive dyrket…
Så det med at skulle udtrykke sig på engelsk i studiesammenhæng i løbet af studiet vil kun de færreste have brug for - at det så kan være en fordel i andre sammenhænge er en helt anden sag… :slight_smile: