Er der andre der har fået svar fra KU vedr. kvote 2?

Jeg er uendelig trist til møde her til aften…

Så sent som i går aftes fik jeg sendt eksamensbeviser på de sidste supplerende fag plus alt det løse med erhvervserfaring til KU, og i dag ventede brevet fra KU (dateret til 28. juni) med afslag på kvote 2, med begrundelsen at min ansøgning i forhold til øvrige ansøgere ikke viste tilstrækkelig motivation og studieegnethed. :cry:

Hvordan er det overhovedet muligt at få behandlet ansøgningen før alle fakta foreligger? Og at det netop er disse to elementer der gør udslaget kan jeg ikke forstå, da jeg fik redegjort for hvad jeg har gjort siden jeg fik fat i mine eksamensbeviser sidste år for at opfylde kravene.
Mine slutresultater blev: 12 i matematik A (både mundtlig og skriftlig), kemi B, fysik B, engelsk B mundtlig (desværre kun 4 i skriftlig), dansk fik jeg 10/7 (mundtlig/skriftlig), plus at jeg passede 3-4-5 jobs (også med relevansen for studiet) samtidigt. Jeg har 12 i snit fra min uddannelse, og fra min tidligere videregående uddannelse har jeg 11,4 i snit (omregnet til 7-trinskala). Hvordan i alverden vurderer man så at jeg ikke er studieegnet???

Er der andre der har fået svar?

Der står yderligere i brevet vedr. klage:

Any good ideas?

Før jeg snupper en tudekiks (der er sikkert nogle der vil udskrive dem på recept), må jeg bare sige at det føles meget meget meget uretfærdigt… ved ikke hvad jeg overhovedet kan gøre mere i denne sag…

Hav det godt allesammen!
Mignon

Trist må man nok sige. Har du en dansk studenteksamen så ville du kunne få en studieplads på medicin
Dit snit på hhv 12 , 11,4 er nok for at kunne blive optaget på en af de 4 lægeskoler herhjemme.
Men det er kun KU optagelsesudvalg der kan give dig det rigtige svar på din sag. Der da være nogle andre
grunde der har påvirket din ansøgning, idet man får første endligt svar den 30 Juli. Kun kvote 2 ansøgere ved SDU
får tilsagn i løbet af Juni.
Kontakt direkt formanden for KVOTE for mere forklaring vedrørende sagen!
held og lykke

Hold da op, Mignon, det er jeg da ked af at høre. Det lyder virkeligt mærkeligt :?
Jeg har en ven, der har søgt ind på medicin tre år i træk (første gang lige efter gymnasiet uden at have nogen kvote 2 point), og han har da altid fået sit afslag sidst i juli. Jeg kan godt forstå, at du føler dig uretfærdigt behandlet - det ville jeg også gøre. De må have ændret proceduren i år som følge af de mange ansøgninger, de har fået de sidste par år. Desværre tror jeg ikke, det hjælper at klage, da KU plejer at have meget godt styr på paragrafferne. Men hvis jeg var dig, ville jeg opsøge en vejleder på KU for at få uddybet baggrunden for afslaget.

Jeg ved, det er en trist dag, men mon ikke, du har gode chancer på AU/AAU med de fine karakterer, du har fået?

Må jeg spørge, hvilke uddannelser du har fået hhv. 12 og 11,4 på?

@jimn: jeg tror desværre ikke at man får mulighed for at kontakte nogen fra optageudvalget eller overhovedet får at vide hvem de er…

@lak1990: jeg kan desværre ikke sige meget mere vedr. mine uddannelser end at jeg har 12 i snit fra min ungdomsuddannelse (en type teknisk gymnasium fra udlandet) og 11,4 i en kunstnerisk videregående uddannelse fra Danmark (som vist ikke regnes særlig relevant i denne sammenhæng, men det giver i min optik et fingerpeg om hvilken slags studerende jeg er). Da jeg stammer fra et ikke EU/EØS-land omregner man ikke gennemsnittet fra min ungdomsuddannelse. At disse forudsætninger gør mig mindre studieegnet end andre godtfolk som ikke har opnået snittet til at søge kvote 1 (med al respekt for dem og deres kompetencer også! misforstå mig venligst ikke) har jeg virkelig svært ved at acceptere. Jeg vil have det meget nemmere hvis man skrev at en sygeplejerske skal have fortrinsret qua faglighed, men dette … :?:

Mine chancer på AU og AAU er nogenlunde pæne, dog ved man ikke hvordan gennemsnittet ser ud der før 30. juli. KU var min første prioritet og ja, jeg håbede kraftigt på at man ser helheden. De har sikkert styr på paragrafferne, tror heller ikke jeg kan klage, kun håbe på at der er sket en gruelig administrativ fejl (her lurer den verdensfjerne kunstner).

End ikke tudekiksen hjælper på klumpen i halsen lige nu … den altid positive og optimistiske Mignon lurer et eller sted nedenunder, og måske er dette sket for mit eget bedste…

Ej Mignon, det er jeg ked af at høre (sender dig en virtuel krammer). Nu er der jo ikke så meget at gøre ved afslaget, men jeg tænker, at du måske kunne få lov til at se, hvordan en ansøgning, der slipper gennem nåleøjet ser ud?

Hvis KU ikke er meget for, at vise deres godkendte ansøgninger (eller bare fortælle, hvad der giver point), kunne der måske være nogle herinde, der har klaret det og som måske kunne inspirere dig?
Men jeg tvivler ikke på at du kommer ind på enten AU eller AAU - og det værste der kan ske, er vel så, at du er nødsaget til at læse din bachelor på en af de to - og derefter rykke til København?

Og husk det nu; selvom afslag gør ondt, så betyder det bare at du skal kæmpe hårdere for at nå dit mål. Og specielt med KU, bliv ved med at presse dem, indtil du/de finder en ordentlig løsning på dit problem.

@Studmed2012: tak for krammer, det varmer :slight_smile:

Håber på at få fat i en samtalevillig studievejleder i morgen eller en af de kommende dage.
Det er ingen ‘katastrofe’ at blive optaget på AU eller AAU (det er sikkert nogle fine uddannelser og bare jeg får lov er jeg taknemmelig!), men det har nogle ret store konsekvenser for privatlivet, som jeg håbede på at være foruden… suk!

Brevets ordlyd (udeladt afsnit vedr. fripladsordning gældende fra 30. juli):

[quote]Ikke indstillet til optagelse på Lægevidenskab af optagelsesudvalget

Du har søgt om optagelse på Københavns Universitet på følgende uddannelse:

 • Lægevidenskab

Optagelsen på Københavns Universitet reguleres af Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts
2011 om adgang mv.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (Adgangsbekendtgørelsen).
I adgangsbekendtgørelsens §22 er behandlingen af kvote-2-ansøgninger
nærmere beskrevet.
I forbindelse med vurdering af kvote-2-ansøgninger træder optagelsesudvalg
udpeget af de enkelte fakulteter ind. Optagelsesudvalgenes opgave er at
prioritere ansøgningerne i overenstemmelse med de kvalifikationskriterier,
der er vedtaget af fakultetet. Disse kriterier fremgår af universitetets
regler om optagelse som du kan læse nærmere om på:
http://studier.ku.dk/optagelse/kvote2/#vurdering.
Optagelsesudvalgets arbejde består af:

 • helhedsvurdering af udvalgte ansøgninger.
 • møde med Uddannelsesservice. På dette møde foretager optagelsesudvalget
  den endelige prioritering af kvote 2 ansøgningerne, og udvalget redegør
  for, hvilke kriterier, der er benyttet i vurderingen af ansøgningerne.

Købenahvns Universitets syv kvote-2-kriterier er:

 • motivation og studiepotential
 • relevant erhvervsarbejde
 • relevant uddannelse
 • udlandsophold
 • gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • karakterer fra relevante fag på gymnasialt niveau
 • anden erfaring med generel relevans for universitetsuddannelse

Optagelsesudvalgets vurdering
Ud fra de ovenfor beskrevne kriterier har optagelsesudvalget på
Lægevidenskab vurderet, at du ikke skal indstilles til optagelse. Udvalget
fandt, at din ansøgning i forhold til de øvrige ansøgere ikke viste
tilstrækkelig motivation og studieegnethed.

Københavns Universitet kan derfor ikke tilbyde dig en studieplads på
Lægevidenskab.

Klagevejledning
Optagelsen ved Københavns Universitet sker efter reglerne i Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts
2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).

Du har kun mulighed for at klage over denne afgørelse, hvis din klagge
vedrører retlige spørgsmål; det vil sige, hvis du mener, at afgørelsen er
i strid med ovennævnte bekendtgørelse, forvaltningsloven eller andre
regler. Hvis du mener, at dette er tilfældet, kan du klage til
Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Ifølge §46 i ovennævnte bekendtgørelse er fristen for at klage fastsat til
to uger fra den dato, du modtager dette brev.

Klagen skal du sende til:
Københavns Universitet
Uddannelsesservice
Vejledning & Optagelse
Nørregade 10
postboks 2177
1017 København K

Uddannelsesservice videresender din klage og øvrige dokumenter vedrørende
din ansøgning til Universitets- og Bygninsstyrelsen.[/quote]

Hmm, det der brev virker mystisk :?: Det er underligt, at de ikke venter med at få dine karakterer i de adgangsgivende fag, når det nu udgør et af kriterierne. Det virker, synes jeg, decideret uhøfligt over for ansøgerne, der jo har gjort sig umage med deres suppleringsfag.

Undskyld, hvis jeg har misforstået noget, men hvordan kan du vide, hvad dit snit svarer til i Danmark, hvis det ikke er blevet omregnet? Man kan da ikke selv oversætte sit snit. Det skal ske fra officielt hold. Det er jo ikke sådan, at man bare kan tage det højeste snit i det ene land og oversætte det til det højeste snit i det andet land. Udarbejdning af omregningstabeller er en lang og omstændelig proces, der bliver udført af et udvalg bestående af repræsentanter fra de to landes uddannelsessystemer. Tro mig, som barnebarn af en nu pensioneret jurist i Undervisningsministeriet ved jeg lidt om den proces (må stadig lægge ører til diverse historier ved familiesammenkomster). Det kræver bl.a. nøje gennemgang og sammenligning af de to landes pensa og eksamenssæt samt evt. overværelse af mundtlige eksamener. Netop fordi det kan være så besværligt, findes der ikke omregningstabeller mellem alle lande. Jo større forskelle mellem landenes undervisningssystemer og -kulturer, jo mere besværligt. Men selv mellem lande, der umiddelbart ligner hinanden, kan der være store forskelle. Lad mig give dig et eksempel. I Sverige er det højeste snit 20, mens det i DK er 13 på 13-skalaen. Da min storesøster skulle søge ind i Sverige, blev hendes snit på 10,9 if. den officielle tabel oversat til 20. Det skyldes, at udvalget havde vurderet, at det var sværere at få høje karakterer i det danske system. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at det endnu ikke er lykkedes nogen dansk student at opnå et snit på 12 UDEN diverse bonusser. Så inden man begynder at oversætte sit snit, burde man måske se sig selv i spejlet og spørge, om man virkelig mener, man er den første i landet, der ville kunne udføre kunststykket.
Nå, men det var en lang smøre. Det var ikke for at tryne dig (jeg er sikker på, at en officiel omregning af dit snit ville sikre dig optagelse på medicin), men som barn af en familie af jurister har man jo en tendens til at gå op i den slags :wink:

Jeg synes igen, det virker meget mystisk, at du får det brev, når du har en (formoder jeg) færdiggjort uddannelse bag dig. Selvfølgelig tæller sundhedsfaglige uddannelser mere, men jeg har da hørt om folk, der er kommet ind med andre uddannelser. Jeg kender bl.a. en tidligere balletdanser, der er kommet ind via kvote 2. Jeg tror, det i bund og grund handler om at fremstille sin uddannelse således, at den virker relevant.

Det er vigtigt at bevare optimismen, og som du selv siger, så er det måske for dit eget bedste. Jeg har hørt mange ting, der peger på, at KU måske ikke har den bedste medicinuddannelse i DK. Til gengæld har jeg hørt mange positive ting om AAU’s meget moderne uddannelsesstruktur. Så der er meget at glæde sig til, hvis du kommer ind dér :smiley:

Hej,
Jeg synes også det lyder underligt at de har givet dig afslag uden at have set dine karakterer fra dine suppleringsfag når det, er et af punkterne der indgår i deres vurdering. Jeg synes du skal ringe ind og høre om der er sket en fejl.

Da jeg søgte ind på KU i 2008 via kvote 1 blev jeg i første omgang afvist inden den officielle frist fordi de ikke mente jeg opfyldte de specifikke adgangskrav. Jeg ringede ind til dem og så viste det sig at det var fordi de havde kommet til at overse mit suppleringsbevis i matematik A. :censored:
På optagelsesdagen fik jeg så et brev fra både SDU og KU om at jeg var optaget, fordi KU da de afviste min ansøgning, havde sendt den videre til SDU som var min 2. prioritet. Jeg takkede så ja til min plads på KU og nej til min plads på SDU imens jeg glædede mig over at der måtte være en på standbylisten hos SDU som ville få sig en dejlig overraskelse. :smiley:

Jeg ved godt det ikke er samme situation. Jeg nævner det bare for at fastslå at KU bestemt ikke er fejlfri og det kan derfor godt være en fejl fra deres side at de har vurderet dig inden dine eksamenskarakterer forelå.
Så prøv at ringe derind og spørge. :wink:

Det er KU det administrer KVOTE (modtageransøgninger ) og sender dem videre til alle ansøgte udddannelser
Man skal enten have en dansk / EU studentereksamen for overhovedet at kunne søge ind på de danske videregående
Uddannelser især de eftertragtede såsom lægevidenskab.Det nytter ikke noget at man bare supperer i de 5 fag.
Spørg vejlederne ved KU om din ansøgning er gået videre til behandling på de øvrige steder.
Hvad afslaget ikke fra KVOTE udvalget så er det bestemt. Noget usædvanligt forhold gældende her.
Man får tidligst får svar d. 30/7 i sin tid 28/7
Skri dig op på en studenter kursusskole eller HF. Det er absolute den sikkerste måde at slippe igennem nåleøje
Selvfølgelig skal du blive ved med at score som mange 12-taller som muligt
Held og Lykke

Jeg har haft en lang samtale med studievejledning i dag. En rigtig sød studievejleder! Fik nogle konstruktive fif (bl.a. om at få en GIF-studentereksamen) og (ved ikke om jeg må referere til indholdet af samtalen fuldt ud) generelt oplysning om at jeg blot var en af mange rigtig godt kvalificerede ansøgere. Optagelsesudvalget har truffet beslutningen uden de sidste karakterer, blot fordi disse krav underforstås som opfyldte hvis man kommer igennem nåleøjet.

Jeg er allerede gået videre i min jagt og snakket med en vejleder på GSK. Skal dog vente til august for at tilmelde mig HF-fagene for at få den GIF i hus. Hvis ikke jeg bliver optaget i Århus i mellemtiden…

Hav det godt og held og lykke alle I søde og hjælpsomme mennesker!
Mignon

@lak1990: Undskyld jeg svarer først nu, men havde lige lidt svært ved at finde dit indlæg:

[quote=“lak1990”:39kx6z0k]
Undskyld, hvis jeg har misforstået noget, men hvordan kan du vide, hvad dit snit svarer til i Danmark, hvis det ikke er blevet omregnet? Man kan da ikke selv oversætte sit snit. Det skal ske fra officielt hold. Det er jo ikke sådan, at man bare kan tage det højeste snit i det ene land og oversætte det til det højeste snit i det andet land. Udarbejdning af omregningstabeller er en lang og omstændelig proces, der bliver udført af et udvalg bestående af repræsentanter fra de to landes uddannelsessystemer. Tro mig, som barnebarn af en nu pensioneret jurist i Undervisningsministeriet ved jeg lidt om den proces (må stadig lægge ører til diverse historier ved familiesammenkomster). Det kræver bl.a. nøje gennemgang og sammenligning af de to landes pensa og eksamenssæt samt evt. overværelse af mundtlige eksamener. Netop fordi det kan være så besværligt, findes der ikke omregningstabeller mellem alle lande. Jo større forskelle mellem landenes undervisningssystemer og -kulturer, jo mere besværligt. Men selv mellem lande, der umiddelbart ligner hinanden, kan der være store forskelle. Lad mig give dig et eksempel. I Sverige er det højeste snit 20, mens det i DK er 13 på 13-skalaen. Da min storesøster skulle søge ind i Sverige, blev hendes snit på 10,9 if. den officielle tabel oversat til 20. Det skyldes, at udvalget havde vurderet, at det var sværere at få høje karakterer i det danske system. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at det endnu ikke er lykkedes nogen dansk student at opnå et snit på 12 UDEN diverse bonusser. Så inden man begynder at oversætte sit snit, burde man måske se sig selv i spejlet og spørge, om man virkelig mener, man er den første i landet, der ville kunne udføre kunststykket.
Nå, men det var en lang smøre. Det var ikke for at tryne dig (jeg er sikker på, at en officiel omregning af dit snit ville sikre dig optagelse på medicin), men som barn af en familie af jurister har man jo en tendens til at gå op i den slags :wink: [/quote]

Det er nok derfor at man endnu ikke har fundet ud af at få oversat de karakterer, men jeg tillod mig at lave en hjemmelavet omregning på følgende baggrund:

Jeg har blot benyttet mig af Eksamenshåndbogen fra iu.dk:

[quote]Karakterskala (0 - 5) Karakter på originalsprog Karakter på dansk

    5                    Odlican                  Udmærket

    4                    Vrlo dobar                Meget godt

    3                    Dobar                    Godt
    
    2                    Dovoljan                  Tilfredsstillende
 
    1                    Nedovoljan                Utilfredsstillende

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 2 (Danmark: 2)

Øvre grænse for gennemsnit: 5 (Danmark: 12)[/quote]

Da jeg har karakteren 5 i samtlige fag igennem hele uddannelsen (jeg behøver ikke se mig selv i spejlet, kan blot kaste blikket på samtlige eksamensbeviser for at forsikre mig at det stemmer - om det vil være muligt i DK i dag har jeg aldrig påstået), går jeg ud fra at det ikke kan omregnes til andet end et gennemsnit på et rent 5, hvilket vil svare til det danske karakter 12. Selvfølgelig uden niveauvægtning af de enkelte fag. Men alligevel…

[quote=“lak1990”:39kx6z0k]

Jeg synes igen, det virker meget mystisk, at du får det brev, når du har en (formoder jeg) færdiggjort uddannelse bag dig. Selvfølgelig tæller sundhedsfaglige uddannelser mere, men jeg har da hørt om folk, der er kommet ind med andre uddannelser. Jeg kender bl.a. en tidligere balletdanser, der er kommet ind via kvote 2. Jeg tror, det i bund og grund handler om at fremstille sin uddannelse således, at den virker relevant.[/quote]

Desværre viser det sig at man har prioriteret højere folk der har det sundhedsvidenskabelige baggage med sig. Tanken om at en kunstner (med den pædagogiske linje oveni) godt kan være begavet til de naturvidenskabelige fag har vist ikke strejfet optagelsesudvalget :frowning: Jeg har netop fremhævet den pædagogiske del som værende relevant (med dokumenteret erhvervserfaring også), samt aktiv deltagelse i f.eks. studienævnsarbejde igennem flere år (på en dansk videregående uddannelsesinstitution). Men det tæller åbenbart heller ikke.

Håber jeg nogenlunde forståeligt har besvaret dit indlæg. Gad godt have en god jurist i familien på min side til at gøre mig klogere på dette her…

Hav det godt.
Vh
Mignon

Optagelsesudvalget har foretaget en konkret vurdering og har besluttet at du ikke var blandt de bedste 50-60 ansøgere. Sådan kan det gå. Nu kan ingen jo sige hvem der er blevet valgt frem for dig medmindre de selv vælger at stå frem, men jeg kan med sikkerhed sige at de ikke diskriminerer på baggrund af hvilken retning man tidligere har valgt at uddanne sig i (min var f.eks. komplet irrelevant). Hovedpointen for kvote 2 ansøgningen på KU er at gøre sine erfaringer relevante i forhold til livet som lægestuderende. Det har du åbentbart ikke formået at gøre i et bedre omfang end de ca. 2-3% af ansøgere der faktisk optages. Det er ærgreligt, men det er ingen andres skyld end din egen.

Jeg ønsker dig bedre held med de andre universiteter/næste år (hvis du skulle være så uheldig).

@Struensee:

Jeg har fået det oplyst af studievejlederen jeg talte med i fredags, at man, i den gruppe hvor jeg hørte til (ikke omregnelig udenlandsk eksamen), har prioriteret folk som f.eks. allerede er bachelorer i medicin, næsten færdige tandlæger, bachelorer i biokemi, sygeplejersker, osv. ‘‘Det var dem du skulle kæmpe med for de få pladser’’, sagde hun.
Så ved jeg ikke hvordan du vil tolke det, men det er åbenbart ikke nogens skyld, dermed heller ikke min hvad udformning af motiveret ansøgning angår, når der er disse kriterier man lagde mest vægt på.
At man så kalder det at jeg ikke viser tilstrækkelig motivation og studieegnethed på dette baggrund, uden at se på mine nuværende resultater fra f.eks. supplering er en anden sag…

Som det ser ud, kæmpede jeg reelt set ikke for 1 af de 50 pladser, men 1 af måske 2 pladser. Og jeg vil kunne skrive motiverede ansøgninger fra nu af og til resten af mine dage, men det vil nok ikke ændre noget hvis man fortsat vurderede kandidater ud fra den baggage de har og anså min til ikke at være det man leder efter. Sådan er det vist, ja, ærgerligt for begge parter, for ‘KU går med sikkerhed glip af en monsterdedikeret studerende’ (og det er ikke min egen udsagn).

Alt det bedste!
Mignon

Hej Mignon,

Ked af at høre du ikke blev optaget! Det samme skete for mig første gang jeg søgte…tænkte også hvordan det kunne lade sig gøre at jeg ikke var nok kvalificeret osv. for havde så mange ting på CV’et relevant for uddannelsen, havde lidt opgivet håbet men søgte alligevel året efter med stort set den samme ansøgning (minimale ændringer med henblik på at gøre den op til dato). Jeg kom så ind året efter med den samme ansøgning. Så fat mod og bliv ved med at søge. Hvis ikke du kommer ind på et af de andre universiteter så kunne du eventuel tager ud på et humanitært ophold (indenfor medicin) i afrika e.lign.

Held og lykke d. 30;)

Jeg hører til på en af de ældre hold på studiet og vi har en masse kvote 2’ere. Dem jeg kender og som jeg er blevet optaget sammen med tilhører alle denne gruppe undtagen en eller to som har en bachelor i et komplet irrelevant fag. Hvis ikke kvote 2 var baseret på det man har med “i baggagen” dropper man fuldstændig konceptet bag.

Det er ærgreligt at blive vraget, men sådan er vilkårene nu engang. Jeg synes egentlig ikke du er blevet behandlet uretfærdigt.

Jeg hører til på en af de ældre hold på studiet og vi har en masse kvote 2’ere. Dem jeg kender og som jeg er blevet optaget sammen med tilhører alle denne gruppe undtagen en eller to som har en bachelor i et komplet irrelevant fag. Hvis ikke kvote 2 var baseret på det man har med “i baggagen” dropper man fuldstændig konceptet bag.

Det er ærgreligt at blive vraget, men sådan er vilkårene nu engang. Jeg synes egentlig ikke du er blevet behandlet uretfærdigt.[/quote]

Men skal “baggage” være en bachelor i ét eller andet? Man starter samme sted, når man kommer ind.

Se det som en jobansøgning til at blive studerende. De, der har 3 års erfaring med at være studerende vil alt andet lige være bedre kandidater end dem der ikke har denne erfaring.

Har Mignon ikke tydeligt givet udtryk for, at hun har adskillige uddannelser; haft adskillige jobs; og har meget mere erfaring end den gennemsnitlige 23-25 årige?

Og i mit tilfælde; jeg har kun studeret på Universitetet i et år, men er jeg dermed en dårligere kandidat? Kan det passe, at jeg skal spilde min tid, mit nuværende universitets tid, SU-klip, statens ressourcer og hvad der ellers spildes, BARE fordi jeg bliver nødt til at have en bachelor, for at kunne søge kvote 2? Desuden, så synes jeg bestemt ikke, at en bachelor nødvendigvis er et kvalitetsstempel. Det er meget let at gå igennem en bachelor uden nødvendigvis at være dygtig eller flittig studerende.

Præcisering: jeg har en 5-årig videregående kunstnerisk/pædagogisk uddannelse fra DK, som dog ikke er en kandidatuddannelse. Så, det er vel en del mere end bachelor, bare ikke stemplet som akademisk uddannelse. Desuden har jeg bl.a. erfaring fra studienævnsarbejde. Og når jeg har knoklet så hårdt at få de supplerende fag til at lykkes så godt, så viser jeg vel en vis (i optageudvalgets øjne ikke tilstrækkelig, måske fordi de ikke har haft adgang til at vurdere ud fra det) studieegnethed. Men nok om det.

Om jeg nu er uretfærdigt behandlet eller ej, vil der vel altid være delte meninger om. Selv om det nok ikke er chancer for at ændre på noget, har jeg alligevel besluttet mig for at klage over afgørelsen, af en simpel grund: jeg har lovet mig selv at gøre alt for at lykkes. Og dermed skylder jeg mig selv at gøre alt. Så vil jeg kunne se mig selv i spejlet, vel vidende at jeg gjorde hvad jeg kunne. Min motivation er ikke sådan at skubbe til side, derfor vil jeg blive ved med at finde veje at lykkes med mit mål. Beklager at det er noget pivet indstilling jeg nu har belemret Jer med her på dette udmærkede forum, men det kunne være andre var i samme situation. Det ser ud til, foreløbigt, at der ikke er andre her der har fået afslag endnu. Om det betyder noget godt eller skidt for dem der søgte kan jeg ikke svare på. Men mystisk er det alligevel at man ikke bliver gjort opmærksom på hvordan ansøgningsproceduren forløber noget tid i forvejen, især når folk knokler at få nogle gode eksamensresultater.

@Struensee: du har selv nævnt ord diskriminering. Jeg vil blot understrege at det ord har jeg aldrig brugt i denne sammenhæng, men hvis det nu skulle være, kunne jeg pege på et par områder i den retning. Men min idealistiske og retfærdige væsen tillader mig ikke til at synke så dybt og beskylde det akademiske for at være diskriminerende, jeg nægter at tro på at min alder og et besværligt efternavn har spillet rollen. At jeg vil gøre alt for at lykkes inkluderer ikke at bruge beskyldninger af denne art for at nå mit mål!

Mignon