Er der fejl i facit? Giver RAS-hæmmer hyperkaliæmi eller hypokaliæmi?

Hej er der nogle, der kan hjælpe med nedenstående.

Opgave:

Forsigtighedsregler ved RAS - hæmning. Ved start af farmakologisk behandling med RAS hæmmere anbefales kontrol af elektrolytstatus og nyrefunktion i den første tid.

Beskriv hvorfor dette er vigtigt og redegør for mekanismen for evt. alvorlige bivirkninger til RAS hæmning

Facit:

Alle RAS hæmmere kan reducere GFR med reduceret creatinin clearence (nyrefunktion) og hypokaliæmi til følge.

En farlig reduktion af GFR er sjælden og mest udtalt ved bilateral nyrearteriestenose. GFR-faldet skyldes, at filtrationstrykket i glomeruli falder, hvilket skyldes at den AT1 medierede høje kartonus i glomerulus´ fraførende /efferente arteriole, der normalt opretholder filtrationstrykket, afslappes ved RAS hæmning KOMBINERET med forventeligt faldende tryk i den afferente arteriole.


I min bog står der:

Renin stimulerer normalt binyrerne til at udskille aldosteron, som virker på ENaC-kanalerne og øger K±sekretionen. Ved at hæmme renin og dermed aldosteron, udskilles der mindre kalium, hvilket kan medføre hyperkaliæmi.

Er der nogle, der kan prøve bare kort om, der er fejl i facit, eller evt. forklare, hvorfor de skriver hypokaliæmi i facit.

PÅ forhånd mange tak.

I nævnte passus beskrives renins effekt. Når du hæmmer renin (en RAS-hæmmer) opnår du derved den modsatte effekt, som altså er risiko for hypokaliæmi.

“RAS-hæmmere kan forårsage hypokaliæmi (lavt kaliumniveau i blodet). Dette skyldes, at RAS-hæmmere hæmmer aldosteron, et hormon, der hjælper med at regulere kaliumniveauet i kroppen. Det kan også reducere nyrernes evne til at reabsorbere kalium. Det er derfor vigtigt at overvåge kaliumniveauet i blodet, når man tager RAS-hæmmere, og at justere dosis eller skifte til en anden type medicin, hvis niveauet bliver for lavt.”

2 Synes om

Ja, okay min fejl. Det giver selvfølgelig mening. Tusind tak for hjælpen