Er universitetsbogladen for de studerende?

[quote]

Jeg har hørt rygter om, at Bogladens økonomi er meget dårlig. De har et underskud på 1.220.088,- kr. (2004). De har brug for et lån fra kredsforeningen København, Bogladen er i gang med at forberede en ansøgning hertil. Universitetsbogladen er ikke en del af fadl, men er selvstændig med medlemmer fra MSR, repræsentanter fra naturvidenskabelig, samt fadls kredsforening i København. De skulle efter forlydende bruge 1 million kr. eller 400.- kr. af hvert medlems penge. Det er ikke første gang at universitetsbogladen mangler penge. I 2002 fik de en garanti på 1.200.000.- kr. i 2002 fra Københavns kredsforening, altså Københavns kredsforening satte 480,- kr. af hvert medlems penge på højkant !!!

Jeg mener ikke, at fadls medlemmernes penge skal bruges til at finansiere en boglade, hvor

• Bøgerne er nogen af de dyreste på markedet. Alle bøger er prissat til max pris. Især de engelske bøger er dyre. Bøgerne kan alle købes billigere andre steder, hvilket kan ses ved en søgning på http://www.kelkoo.dk
.

• Gennemsnits lønnen for de ansatte er 419.000,- kr. Dette skal ses i forhold til at Hk overenskomst siger, at den gennemsnitlige løn er 204000,00 kr. (http://www.bmf.hk.dk/). Der er 15 ansat ved Bogladen hvilket betyder 3.225.000 mere i lønudgift end, hvis de fik gennemsnitslønnen, det vil sige, at de vil kunne sætte priserne ned med 7 % på samtlige varer.

Som medlem af fadl, så kan jeg ikke se, at jeg med min sparsomme SU skal finansiere, at butiksansatte skal have løn som en læge gennem dyrere varer og dyrere bøger.

Glæder mig til at høre jeres mening. Ville lave en afstemning, men kunne ikke finde ud af det :shock:

Peter

[quote=“peter225”:28y0u3j9][quote]

• Gennemsnits lønnen for de ansatte er 419.000,- kr.
Peter[/quote][/quote]

Hvor har du det tal fra ?
Det tror jeg ikke på.

Lønnen har jeg fra bogladens regnsskab, som havde en samlet personale omkostning på 6289787, 00 kr. (2004) Regnskabet har jeg fra referatet fra fadls københavns møde den 7 marts 2005.

At der er 15 ansatte har jeg fra http://www.unibog.dk :slight_smile:

Jeg vil anbefale at du dokumenterer dine tal du har, ang løn, forhold med lån og ligende, da studmed.dk ikke er et forum, hvor man skal fremsætte udokumenterede alvårlige påstande.

Husk også at feriepenge, sygedagpenge og barsel nok er med i det beløb.
Så den reelle månedsløn er en del lavere

Jeg er enig med dig i at bøgerne er dyre, men…

Nu kender jeg ikke helt fadl’s forbindelse med bogladen, men mon ikke du skulle gå til dem med dine spørgsmål. Hvis FADL er en del af det økonomiske grundlag for bogladen har de en interesse og mulighed for at få gennemgået regnskaberne yderligere.

Synes det er en relevant diskussion der er vigtig for fadls medlemmer.
Nok primært medlemmer i København. Dog bør alle tal angivet kunne ses af læseren via links eller filer…

vh C

For det første er jeg fuldt ud enig med topic starter, for det andet synes jeg er at emnet er et rigtig godt diskussionsemne på et forum som dette.

Bør en såkaldt fagforening for studerende bruge en stor del er deres kapital på at holde en underskudsforretning kørende? - selv hvis det blot er rygter og bogladen kører forrygende synes jeg det er en interessant teoretisk diskussion

Personligt er mit svar klart nej, selvfølgelig skal der være plads til et underskud i bogladen i enkelte år, men hvis den kører i en årrække med underskud bør den enten lukke og slukke som andre firmaer, eller se sig om efter kapital et andet sted end FADL - personligt undrer det mig at den ågerbiks stadig kører rundt år efter år - det kan kun være fordi nye studerende igen og igen bliver henvist til butikken fremfor Internetbutikker idet bogladen ikke har noget som helst at byde på, andet end god service (dertil vil jeg lige sige at min oplevelse med bogladen i Århus er at de har en god service) - den burde være lukket og slukket for lang tid siden - der er lagt mange spildte penge dernede som kunne være sparet ved at have købt bøger på internettet, evt. de links som man kan få gennem denne side

Mht. lønnen - tja den er lidt mere sprængfarlig idet jeg tvivler på at lønudgifter på det regnskab du har set på, Peter, er fuld specificeret, uanset hvad synes jeg at det må være op til ledelsen at bestemme lønnen til ansatte i bogladen - hvis det går af helvedes til med økonomien og lønnen angiveligt er så høj som du postulerer så kan man jo sige det er dårlig administration - men hvis ellers Bogladen var bygget op efter det princip jeg lige skitserede ovenfor ville det ikke være FADL eller FADL’s medlemmers problem - så lønnen synes jeg egentlig er et internt anliggende medmindre der dog går store FADL ressourcer over i bogladen

Personligt kan jeg blot sige at hvis dine tal og rygter (om den dårlige økonomi) passer, kan jeg igen glæde mig over ikke at være medlem af FADL

Til dem der mener dette er et internt FADL anliggende der bør bringes op på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger o. lign. kan jeg kun sige jeg er dybt uenig, man bør være i stand til at diskutere sådanne ting uden at være engageret på bestyrelsesplan - som jeg ser det er det een af grundene til studmed.dk eksisterer

ilg deres side: http://www.universitetsbogladen.dk/stud_legat.asp
Så uddeler de legater af deres overskud…hvordan kan det hænge sammen med at de har underskud?

Uddeles også kun såfrem der er et overskud :wink:

De seneste par år 50000kr… ved du da at de ikke uddelar noget i år, eller sidste år?

Selvom det lyder hårdt, så ville det være en fordel for for de medicinstuderende på KU hvis bogladen gik fallit og vi startede en ny i samme billede som bogladerne ved AU og SDU, hvor der ikke sidder en overvægt af naturvidenskabelige studerende, som boykotter FADL’s forsøg på at levere billige bøger til medicinstuderende.

Jeg må indrømme at jeg ville blive dybt forarget hvis folkene i FADL København, vælger at støtte bogladen efter dens urimeligheder netop overfor FADL.

Jeg har allerede valgt at undgå at handle i den aktuelle butik.

[quote=“Diemer”:lo2rq6xf]Selvom det lyder hårdt, så ville det være en fordel for for de medicinstuderende på KU hvis bogladen gik fallit og vi startede en ny i samme billede som bogladerne ved AU og SDU, hvor der ikke sidder en overvægt af naturvidenskabelige studerende, som boykotter FADL’s forsøg på at levere billige bøger til medicinstuderende.

Jeg må indrømme at jeg ville blive dybt forarget hvis folkene i FADL København, vælger at støtte bogladen efter dens urimeligheder netop overfor FADL.[/quote]
Kan du forklare dig nærmere?

Sidder der nørder fra HCØ mv og undlader at købe bøger fra FADL’s forlag, eller sætter de priserne vildt og vanvittigt?

Det er en meget lang historie som jeg mener folk fra FADL bør udtale sig om og ikke mig.

Det ville bare være meget nemmere hvis den københavnske boglade kun var tilegnet medicinstuderende (som i Århus og Odense), så de ville arbejde for at forbedre medicinstuderendes vilkår når det kommer til bogkøb, som jo er en meget stor udgift i løbet af studiet.

I min egenskab af formand for Universitetsbogladens bestyrelse synes jeg lige jeg må kommentere de udmeldinger der er kommet i denne tråd, så diskussionen kan foregå på et ordentligt grundlag.

En hvilken som helst virksomhed har gode år, og dårlige år. De sidste fem år har for bogladen været præget af fremgang på bundlinien. Bortset fra sidste år. For to år siden præsterede Bogladen et positivt regnskabsresultat, og som noget af det første trådte forretningsudvalgene sammen for at udlodde en del af overskuddet til studentersociale formål.

I den forgangne femårsperiode har Bogladen formået at afdrage al langfristet bankgæld - ca. 2,5 mio. - fuldt ud. Samtidig med at vi har formået at forbedre regnskabsresultatet år for år. I vort sidste regnskab realiserede vi dog et underskud på 1,2 mio. kr. hvilket er rigtigt fremført i debatten. Men hvis man tager sig ulejlighed til at læse regnskabets ledelsesberetning vil man se, at årsagerne er regnskabsmæssigt under er fuldt ud oplyst og af forbigående karakter. Folk med regnskabsindsigt - f.eks. Bogladens bankforbindelse - stiller sig tilfreds forklaring på årsagssammenhænge.

I januar 2004 blev Bogladen præsenteret for en huslejestigning fra Københavns Universitet på flere hundrede procent. En husleje vi ikke ville have en jordisk chance for at indfri. Og det er jo klart, at når en virksomhed præsenteres for et helt ubudgetteret krav af denne størrelse vil det få indflydelse på driften og overskuddets størrelse. Bogladens areal er siden blevet tilpasset til en størrelse, der tilgodeser kundestrømmen, men det ændrer ikke ved det faktum at den husleje Bogladen til Universitetet overstiger den husleje pr. m2 som Hotel D’Angleterre betalte for fortorvsrestauranten på Kongens Nytorv. Blot til sammenligning.

For det første har det internt været drøftet i Bogladens bestyrelse, at forsøge at optage et rentebærende lån i en periode hos FADL - altså ikke et kapitalindskud. Det der imidlertid vækker bekymring er, at denne oplysning tilsyneladende flyder rundt i ”systemet” på en særdeles uvederhæftig måde.
Det er korrekt, at vi en periode havde brug for en såkaldt selvskyldnerkaution fra FADL på 1,2 mio. kr. til sikkerhed for bankgæld. Der var imidlertid heldigvis ikke brug for at indfri selvskyldnerkautionen, fordi Bogladen selv kunne finansiere over driften.

Forholdet er, at Universitetsbogladen yder 10% studierabat ved kontant køb - er den trukket fra? Endvidere er der faste priser for langt de fleste danske bøgers vedkommende. Dvs. at bogen koster det samme uanset hvor den købes. At de engelske bøger kan være billigere på nettet er alene fordi Danmark har 25% moms på bøger - i England er momsen 0%. Det er jo klart at momsen i Danmark således forvrider Bogladens konkurrence evne. Derfor arbejder bogladen meget aktivt for afskaffelse af moms på lærebøger i Danmark.
Vi har desuden netop indgået en aftale med FADL forlag, der sikrer medicinstuderende som er medlemmer af FADL 15% rabat på FADLs udgivelser.

Denne lønberegning er ikke korrekt. Man kan ikke blot tage tallet for personaleomkostninger i regnskabet og dividere med antallet af medarbejdere, der fremgår af regnskabet og så tro, at man når frem til en månedsløn. Personaleomkostninger i regnskabet er udtryk for 1) den regulære løn til medarbejderne, 2) Pensionsbidrag, 3) andre sociale ydelser til det offentlige, 4) feriepenge, 5) kørselsgodtgørelser, 6) fuld løn under barselsorlov, 7) jubilæumsgratialer m.m. I øvrigt er opgørelsen af personalet en såkaldt ATP-opgørelse, hvor der tages udgangspunkt i hvad vi indbetaler til ATP divideret med indbetalingen for en fuldtidsmedarbejder, afrundet til nærmeste fulde medarbejder. Dette er helt normal regnskabspraksis. Men i virkeligheden er der flere ansatte på forskellige vilkår, timeansatte, ansatte med reduceret tid m.m. hvilket betyder at antallet er højere gennem året, end det, der i regnskabet er udtrykt ved fuldtidspersoner.

Der har desuden i debatten været snak om muligheden for at “sælge”/opløse fonden for Universitetsbogladen. Til dette er der følgende at sige:

· En fond stiftes og ejes ikke. Stifterkredsen af Fonden for Universitetsbogladen er FADL Københavns Kreds, MSR og Nat-rådet (Naturvidenskab)
· En fond kan ikke sælges.
· En fond kan alene opløses af Fondens bestyrelse.
· Der er intet over eller ved siden af Fondens bestyrelse.

Til slut vil jeg sige, at rygter bestemt ikke er spændende læsning. Det er heller ikke spændende læsning at se fortrolige oplysninger alene til brug i bestyrelsen flyde rundt som udokumenterede og fragmentariske påstande. Og endelig vil jeg sige, at FADL altid er blevet orienteret om udviklingen i bogladen, på godt og ondt. Det sker ved direktør Peter Langfords deltagelse i f.eks. repræsentantskabsmøder. Desuden laves en skriftlig beretning hvert år, som trykkes i MOK, og på FADL generalforsamling leverer direktøren en mundtlig orientering til generalforsamlingen og besvarer spørgsmål der måtte opstå.

Jeg håber dette har rettet op på nogle af de misforståelser der har været luftet om Universitetsbogladen i dette forum, og at diskussionen i fremtiden vil foregå på et mere sagligt grundlag.

Med venlig hilsen,

Stud.med. Mogens Boisen
Formand, Universitetsbogladens bestyrelse

Jeg er meget glad for at se at bogladen, komme med respons på denne lange sag.

mvh
svend

Det var da vidunderligt nyt! Den aftale har I jo bekæmpet med næb og klør længe, og jeg synes det er lidt mistænksomt at I netop accepterer den nu I vil låne penge af FADL. Ikke destro mindre synes jeg det er fremragende, og håber at det er varsel om en ny tid med mere samarbejde mellem FADL, FADL´s forlag og Universitetsbogladen.

Læs nu lige svaret een gang til. At bede nogen lave kaution er ikke det samme som at låne penge af dem!

Det med de 15% rabat der er blevet forhandlet på plads forstår jeg ikke helt. Det har vi da fået i Århus ihvertfald de sidste 4 semestre??

Da jeg i sin tid sad i bestyrelsen i FADL Odense var det fremme, at FADL’s forlag skulle lave en bogklub, så FADL’s medlemmer kunne få endnu billigere bøger. I en bogklub er der nemlig ikke de samme mindstepriser som i bogladerne.

Faktisk er det sådan, at sygeplejestuderende og andre nogle gange kan købe bøger fra FADL’s forlag væsentlig billigere end FADL’s medlemmer kan - dette også med den føromtalte 15% rabat. Jeg kan her et par år efter ikke lige huske hvilke bøger, men en bogklub har købt et restlager i forlaget. Forlaget mangler jo penge til at lave nye bøger.

Bogladerne i de forskellige byer var dog meget imod. I Odense mente vi dog, at FADL’s formål måtte være at skaffe medlemmerne de billigste bøger.
De to andre byer var dog mest interesseret i at bevare deres boglader. Specielt København brugte argumenter om, at det ville være en uønskelig konkurrence til deres boglade. Endvidere var argumentet, at bogladen var ejet i fællesskab med andre, og derfor ville man ikke være med.

Min teori er så, at de 15% (kun 5% ekstra) er et kompromis - et dårligt et for medlemmerne.

Der var en masse politisk ævl og ballade, og det har desværre nok fået forlaget til at trække følehornene til sig, kredsforeningen i københavn trods alt har aktiemajoriteten - hvilket i sidste ende betyder dyrere bøger for FADL’s medlemmer.

Forlaget ville også gerne have mere kapital, da man skal binde en masse penge, når man producere bøger. Man skal jo have et lager og man har mange udgifter inden indtægterne begynder at komme. Med en større kapital ville forlaget være i stand til at producere flere gode danske bøger og også give sig i kast med større projekter.

I Odense ville vi gerne øge indskuddet i forlaget, men så vidt jeg husker, så var tilslutningen ikke så stor i speciel København. Måske skyldtes det penge mangel. Odense ville dog gerne købe flere aktier i forlager, men det blev ikke til noget.

For mig at se, er det langt bedre at poste penge i forlaget fremfor i boglader, som kun lever på lånt tid. De fleste ved, at bøgerne er billigere på nettet. Danske bøger kan købes i Tyskland til lavere pris og de engelsksproget er langt billigere.

Så det må snart være tid til, at man tænker på medlemmerne og ikke på at give kunstigt åndedræt til en patient der ikke kan reddes.

Ang. kaution:
Det kan i hvert fald være risikabelt at kautionere. Ikke noget jeg har lyst til, for lige pludselig står banken og vil have penge af dig, og 1,2 mil. Ja så er der dømt højere kontingent til medlemmerne. Og dette for at redde en boglade, der sælger dyre bøger og for at spænde ben for en bogklub med billige bøger.

Logikken kan jeg ikke finde.

Skulle landet se anderledes ud i dag. og der kun er tale om tid inden vi får en bogklub, ja så er jeg glad. Ellers er jeg glad for, at jeg ikke længere betaler kontingent til en baglade der giver underskud (samlet set har bogladen i Odense givet underskud i tidens løb, så en del af medlemmernes penge er postet over for at holde skuden sejlende)

Interessant…

Det tegner til at blive en af de mere spændende debatter - og ikke mindst relevant for FADLs medlemmer der nu kautionere for 1,2 million.