Erfaring med merit?

Er der nogen som kan sige lidt om chancen for at få merit for tidligere bestået fag? Jeg er blevet genoptaget, så jeg sidder i den situation at jeg allerede har bestået første bachelor modul. Modulet blev bestået i 2014 ved første prøveforsøg.

Jeg har forlængst sendt min ansøgning afsted, men nåede desværre ikke fristen for at få den behandlet ved studienævnets møde i august. Næste møde er sidst i september. Er det sådan at den merit er garanteret eller risikere man ikke at få den selvom man i sin tid har bestået alle fag?

Uden at jeg ved noget om det, så kan jeg ikke forestille mig at du kan få merit for noget du bestod for 6 år siden. Studieordninger og teoretisk indhold er højst sandsynligt ikke det samme, men det er blot et gæt.

On another note, suuuuper fedt med genindskrivning :sunglasses::+1:t4:!

Jeg ved ikke hvor meget det spiller ind i sig selv at det er noget jeg bestod for 6 år siden. Det kan jeg ikke sige noget om.

Men kurserne er så vidt jeg kan se helt identiske. Der er det samme førstehjælps kursus, studiestartsopgave og kursus om celler & væv. Læringsmålene er identiske og titlerne er også uændret.

Det er jo så relevant ar lægge vægt på i din meritansøgning :wink:

Jeg har selv fået merit (på KU) for en del fag som jeg havde bestået mere end 6 år tidligere. Kan ikke love dig noget specifikt mht. dine chancer for merit, men jeg fik selv merit for samtlige fag jeg søgte om, så jeg er optimistisk på dine vegne.

1 Synes om