Erfaring med meritoverførsel fra AU til KU

Jeg er medicinstuderende på 3. semester på AU og ønsker grundet personlige forhold at flytte til København.
Derfor søger jeg nogen med erfaring om hvad man kan få merit for hvis man søger ind på medicin KU og allerede har bestået første halvdel af bacheloren på medicinstudiet på AU.

Hej SD

Det kommer fuldstændig an på hvilke fag du har taget på AU.

Jeg kom selv med en bachelor i Biologi fra USA og har fået noget merit på 2. semester på KU og kunne også have fået på 1. semester men fravalgte det. Så hvis du kommer ind må du jo bare søge om det og se hvad der sker.

Ved ikke hvordan uddannelsen er bygget op på AU i forhold til KU.

Tak for dit svar.

Uddannelsen er bygget op meget forskelligt fra KU.
Jeg har noget filosofi og videnskabsteori, mikroskopisk anatomi, makroskopisk anatomi, medicinsk genetik, tidlig klinik og komminikation samt biokemi og et valgfag når jeg har afsluttet 3. semester.
Der er kommet nye regler om tvansmerit i forbindelse med fremdriftreformen, så er helt sikker på at jeg ikke kan fravælge at få merit for noget, hvilket jeg dog heller ikke har lyst til!

Du skulle helt klart kunne få noget merit der. Jeg kender godt til tvangsmerit men den gjaldt ikke for mig da min uddannelse var fra udlandet. Du skal også huske på at tvangmerit kune gælder for færdiggjorte uddannelser, så vidt jeg ved.

Men jeg ser absolut ikke noget problem i at du skulle få noget merit, ved bare ikke om du ville få hele semestre.