Erfaringer søges vedrørende klagesager ved KU

Hej.
Jeg har for nyligt modtaget et afslag omkring merit af et fag på KU. I mailen med svaret er der opgivet en kort begrundelse og der bliver kort nævnt muligheden for at klage over den faglige vurdering. Jeg er i den situation at jeg ud fra begrundelsen på afslaget i mailen og igennem kursusforløbet som nu er overstået (da jeg ikke kendte udfaldet af afgørelse fulgte jeg kurset) fuldt ud mener, at der er truffet en forkert afgørelse. Begrundelsen for afslaget er i hvert fald direkte forkerte og kan let dokumenteres ud fra den indsendte ansøgning om merit.

Jeg vil høre jer derude om der er nogen der har erfaringer klager over den slags afgørelser. Mere specifikt:

A: Hvordan processen vil forløbe. Den er noget kryptisk formuleret, hvor jeg har kunnet læse om det, så hvis nogen har direkte erfaringer vil jeg meget gerne høre jeres beskrivelse af et sådant forløb.

B: Om nogle kender til behandlingstiden af klager?

C: Om hvorvidt en klagesag kan have konsekvenser for mig efterfølgende. Efter min orientering skulle det rent teoretisk ikke kunne “bide mig i røven senere”. Men jeg frygter for en situation, hvor der alligevel vil være en form for repressalier (også selvom dette ikke må finde sted rent juridisk).

På forhånd tak.