Essaykonkurrence for 4.sem bachelor ku

Essaykonkurrence for medicinstuderende på 4. semester (bachelor) KU

Vind et kardiologisk stetoskop!!!

Stetoskop.dk har valgt at agere sponsor, hvorfor præmien nu er opgraderet til et Seagull Cardio stetoskop til hver forfatter af vinderessayet.

Redegør for det fysiologiske grundlag for det dikrokte hak (engelsk: ‘dicrotic notch’ eller ‘incisura’) og den dikrote pukkel (engelsk: ‘dicrotic wave’) i aortas blodtrykssignal.

Skriv et 2 siders essay (Times New Roman, skriftstørrelse 12, 1.5 linjeafstand), eksklusiv referenceliste, evt. figurer og billedtekst. I må højst være to forfattere per essay.

Husk at skrive fulde navne, emiladresser og holdnummer på essayet.

Essays vil blive bedømt blindet af undertegnede og der vil blive lagt vægt på 1) forfatternes overordnede fysiologiske forståelse, herunder deres evne til at integrere det korrekte fysiologiske principper, 2) at den fysiologiske problemstilling analyseres koncist og systematisk, 3) perspektivering (fx i forhold til kliniske, komparativt fysiologiske og/eller populærkulturelle emner) og 4) en overordnet vurdering af essayet. I den overordnede vurdering vil der især blive lagt væk på formidlingsmæssige aspekter, da det er meningen at vinderessayet skal komme andre studerende til gavn.

Det er ikke nødvendigt at redegøre for den specifikke litteratursøgning (på f.eks www.pubmed.com eller scholar.google.com), der ligger til grund for essayet, men det forventes at der tages udgangspunkt i den videnskabelige litteratur (videnskabelige artikler, opslagsværker, monografier etc.) og at den anvendte litteratur citeres i essayet.

Send essayet til [email protected] senest d. 26. april kl. 23.59

Konkurrencen indgår i et læringsstudie, og det er en forudsætning for, at jeres essay bliver taget i betragtning, at I besvarer nogle specifikke spørgsmål og en evaluering som indgår i en autosvar-mail fra ovenstående adresse. I vil modtage denne mail umiddelbart efter I har sendt jeres essay og skal besvare den inden for en time. Jeres besvarelse af disse spørgsmål vil ikke indgå i den egentlige bedømmelse af jeres essays.

Vinderne får direkte besked og vil blive offentliggjort i MOK, hvor vinderessayet efter evt. redigering ved undertegnede også vil blive offentliggjort.

/Læge Reza Jabbari
Stud.med. Linea Natalie Toksvang
Læge Ronan Berg