Essential Otolaryngology - K. J. Lee

[color=#0024ff][size=4]Essential Otolaryngology, 8/e [/size][/color]
[color=#1200ff]K. J. Lee [/color]
220 illus. , 1152 pages.
Pub date: August 13, 2002

Essential Otolaryngology er ikke essentiel - hverken i betydningen “uundværlig” eller “dækkende det vigtigste”. Det er en mammutbog som oprindeligt er en notesamling fra forfatterens Board Examination. Siden er den ikke alene vokset, den er vokset katastrofalt. Stofmængden er enorm, niveauet er højt og meget af bogen er organiseret i punktform; rigtig notatstil. Det må være en smagssag om dette er godt for forståelsen. I 7. udgave var der en del grafer og figurer (ikke så mange endda, sidetallet taget i betragtning), men af egentlige billeder er der kun relativt få stregtegninger og røntgenbilleder - ingen fotos, hvilket er en alvorlig mangel ved bogen.
Måske ambitiøse og interesserede studerende kan bruge Essential Otolaryngology som lærebog eller opslagsværk, men den er alt for uessentiel til at betragtes som et realistisk alternativ til de gængse lærebøger i faget.