Essential Patholohy, Rubin

Essential Pathology, Emanuel Rubin (Editor)

Paperback 786 pages (November 2000)
Publisher: Lippincott Williams and Wilkins;

Her er så en anmeldelse af billigversionen af Rubins patologibog - den foretrukne bog for dem som ikke benytter de danske lærebøger.

Selvom jeg ikke har læst de to danske lærebøger “Almen og Klinisk Patologi”, vil jeg nu alligevel påstå, at der er følgende fordele ved at vælge “Essential Pathology”:

  • Den er MEGET billigere end de danske (under halv pris).
  • Den indeholder både almen og klinisk patologi i pensumdækkende mængder.
  • Den er velskrevet og fokuserer på det relevante.
  • Den har et klassisk “Amerikansk lærebogs-agtigt layout” dvs. mange gode oversigtsillustrationer.
  • Den har flere klinisk relevante henvisninger end den danske.
  • Når man er på 11.semester er det altså ikke længere et problem at lærebogen er på engelsk - det er ganske få fagudtryk, men bliver nødt til at slå op.
  • De danske fagudtryk som underviserne gerne vil høre til eksamen finder man ud af til undervisningen…

Desuden findes der - ligesom til den danske - en læseliste til den nyeste (tredje) udgave.

Dårlige ting!!!..Tja Hæmatologi er noget forvirrende, detaljeret og uoverskueligt, men sygdommene er jo heller ikke lavet for at glæde os studerende…

Har til patologi haft en læsemakker der har læst efter “Klinisk Patologi” mens jeg så tyggede på “Essentials…” hvilket gav udmærket mulighed for at sammenligne de 2 - og det er jo nok her valget står for de fleste.

Jeg skal undlade at rode rundt i de meget rigtige betragtninger om pris, illustrationer m.v. som beskrevet ovenfor. Blot nogle få kommentarer:

Som med alle udenlandske lærebøger må man investere lidt energi i at få de specifikke ting om danske forhold med. Incidens-/prævalenstal må man selv finde, lige som oplysninger om fx. cervixsmear- og mammografiscreeningsprogrammerne herhjemme. Nomenklaturen for leukæmier (FAB) er heller ikke i overenstemmelse med den danske (WHO).

Disse forhindringer er reelt er meget lille problem der hurtigt løses ved at læse de udleverede noter og møde til undervisningen.

På den positive side er bogen velskrevet, gennemarbejdet og kompakt. Generelt læser man færre sider end i “Klinisk patologi”, men efter min mening er det hovedsagligt relativt irrelevante detaljer eller ekstremt sjældne sygdomme der er sorteret fra - med lidt supplering jf ovenstående følte jeg mig bestemt ikke mindre velforberedt end min læsemakker - og så havde jeg fornøjelsen af at læse en velskrevet bog!!

Lad være med at købe den. Opbygningen er rodet og teksten er slet ikke struktureret nok. Billederne og illustrationerne er ok, men absolut ikke i top.
Mht. hæmatologi afsnittet beskrives den amerikanske inddeling af de maligne lymfoproliferative sygdomme, som ikke kan anvendes i Danmark (hvor vi bruger WHO-klassifikation).
Jeg har i stedet brugt den danske “klinisk patologi” og synes at den er mere struktureret (omend bruger lidt vel meget plads på ligegyldige sygdomme)

BRS pathologi er også god for overblikket.
Mens Khumar Basic Pathology er perfekt, koncentreret, og struktureret.