Essential Surgery - Burkitt & Quick

[color=#0012ff][size=4]Essential Surgery: Problems, Diagnosis and Management [/size]
by H. George Burkitt, Clive R. G. Quick
Churchill Livingstone

Paperback: 704 pages
Publisher: W B Saunders; 3rd edition (January 15, 2002)[/color]

“Essential Surgery” er en lærebog i almen kirurgi. Bogens første del er en gennemgang af basalkirurgiske teknikker, billeddiagnostik og smertebehandling. Herefter en (kort) del om traumatologi. Den største del af bogen udgøres af gennemgangen af de kirurgiske specialer, og til sidst nogle kapitler om medicinske problemstillinger hos kirurgiske patienter etc.
Helt overordnet kan det siges at “Essential Surgery” er en særdeles velskrevet bog. Spændende og ligetil. Dertil kommer et stort antal illustrationer; både farvefotos og tegninger. Disse er gode og velkommenterede, omend der er mange pastelfarver.
Det har været forfatternes mål at skrive problemorienteret, og det er lykkedes. Hvert speciale indledes med en gennemgang af symptomfamilier på et niveau der muliggør forståelse af den efterfølgende sygdomsgennemgang snarere end udenadslære.
Selvfølgelig kan man på et så relativt begrænset sideantal ikke forvente et niveau svarende til “Kirurgisk Kompendium”, men man når alligevel langt eftersom der hele tiden skabes sammenhæng og - netop - forståelse.
Desværre er det en lærebog for den kommende “general surgeon”. Det betyder at blandt andet ortopædkirurgi og neurokirurgi overhovedet ikke er medtaget, og det umuliggør selvsagt at “Essential Surgery” kan stå alene som lærebog. Endvidere har jeg et par steder fundet angivelser af behandligsprincipper der ikke synes helt opdaterede, og man må derfor være skeptisk overfor om det er generelt. At det er en engelsk lærebog betyder også at terminologien afviger fra den danske, og det kræver nok at man følger med i undervisningen eller supplerer med en anden lærebog (når der tales hernier skal “incarcerated hernia” nok ikke oversættes direkte til “inkarcereret hernie” ligesom der synes at mangle en beskrivelse af ileus som altså findes under betegnelsen “tarmobstruktion”…).
Alt i alt synes “Essential Surgery” at være en rigtig god bog for at få et overblik over og en forståelse af kirurgien, nok især for den kommende ikke-kirurg. Anvendelse som eneste lærebog i kirurgi vil nok kræve et vist mod eller en særligt tilpasset læringsstrategi.