Et forslag til en motiveret ansøgning

Hej :slight_smile:
Jeg har sidste år skrevet en motiveret ansøgning vedrørende optagelse på medicinstudiet via kvote 2, som jeg med glæde vil give videre i håb og ønske om at hjælpe eller give en ide om hvordan sådan en ansøgning skrives. Dog vil jeg gerne pointere at jeg ikke blev optaget på KU, men på mit 1. prioritet . Dvs. at jeg ikke rigtig ved om min ansøgning var en af de gode.
Men jeg er da sikker på at der findes erfarende mennesker herinde der evt. kan rette op hvis noget er helt henne i vejret.
Alt muligt held og lykke med ansøgningen :slight_smile:

Dermed Ansøgning:

Motiverende ansøgning vedr. medicinuddannelsen

Det er med stor interesse og spænding, at jeg søger om optagelse på drømmestudiet, medicin. Dette stærke ønske om at læse til læge udgår fra min store interesse for, hvilke årsager og sammenhænge der gør, at vi bliver syge, og hvordan disse sygdomme behandles og evt. helbredes.

Med henblik på at sætte mig ind i indholdet, strukturen og mulighederne vedrørende medicinstudiet har jeg deltaget i diverse workshops og åbent-hus-arrangementer i blandt andet København, Århus og Odense. Sidst men ikke mindst har jeg besøgt flere relevante hjemmesider og kontaktet studievejledningen ved ovennævnte universiteter med henblik på information og orientering relateret til medicinstudiet.

Det er især det unikke forhold mellem læge og patient kombineret med ønsket om at hjælpe mennesker med behov for behandling og støtte, som fanger min interesse for medicinstudiet. Ligeledes finder jeg de mange teoretiske fag i løbet af lægeuddannelsen sideløbende med klinisk undervisning og klinikophold interessante. En del af disse fag har jeg allerede stiftet bekendtskab med i forbindelse med sygeplejestudiet, hvor jeg især blev fascineret af fag som anatomi, fysiologi og biokemi. Jeg var begyndt at låne bøger beregnet som pensum for medicinstuderende, fordi jeg havde lyst til at fordybe mig mere i tingene.

Med henblik på at forbedre mine muligheder for optagelse gennem kvote 2 har jeg opnået topkarakter til eksamener vedrørende de naturvidenskabelige fag i forbindelse med min igangværende HF. Desuden har jeg læst det første år af sygeplejestudiet og har ligeledes godt 15 måneders arbejdserfaring som sygehjælper på det største kommunale plejehjem i X, hvor jeg varetog diverse sundhedsrelaterede opgaver, herunder pleje og omsorg af syge ældre mennesker samt medicinering og observation. Endvidere ser jeg det som en stor fordel, at jeg har været selvstændig erhvervsdrivende gennem en 3-årig periode. Fordelen er at jeg er godt trænet til at være en god leder, hvilket som bekendt er én af lægens syv roller.

De mange gode erfaringer, som jeg har opnået igennem både studie og erhverv, har beriget mig utrolig meget. At være den omsorgsfulde, menneskelige og hjælpsomme nøgleperson og tovholder for patienten kombineret med rollen som leder og ansvarlig for opfyldelsen af mine ansattes ønsker og behov vil uden tvivl komme de mange patienter, som jeg en dag vil komme til at arbejde med, til gode. Ansvarlighed, fleksibilitet og stabilitet, men også flid, vilje og målrettet hårdt arbejde for tingene er centrale begreber i min indstilling til, hvordan jeg kan blive den gode lægestuderende og læge.

Efter basisuddannelsen planlægger jeg at kvalificere mig til at tage en hoveduddannelses-stilling og specialisere mig til almenpraktiserende læge, da jeg er fascineret af den kontinuitet, som eksisterer mellem læge og patient i praksis, i modsætning til forholdene på mange sygehusafdelinger.

“Wherever the art of Medicine is loved, there is also a love of Humanity.”
-Hippocrates.

Jeg ser med stor interesse og spænding frem til at uddybe min ansøgning med en personlig samtale.