FADL/DADL monopol slut Regeringen forbyder eksklusivaftaler

Kilde: http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=430795

Regeringen har besluttet at forbyde alle former for eksklusivaftaler, så reglerne også kommer til at gælde liberale erhverv som læger og advokater.

Regeringen har efter Menneskerettighedsdomstolens dom besluttet at afskaffe alle former for eksklusivaftaler. Både for offentlige og liberale erhverv.

Herefter vil være frit slag for, hvilken fagforening danske arbejdere og selvstændige vil være medlemmer af.

Gad vide hvad det kommer til at betyde?

At man ikke skal være medlem af FADL for at tage vagter?

Tvivler på det får nogen indvirkning på FADL-vagter. Man er ikke ansat på vagtbureauet når man tager vagter, man er ansat på den afdeling man arbejder. Det faste personale der arbejder på vagtbureauet (og ikke er medicinstuderende) er ikke medlemmer af FADL, f.eks.
Tror uanset det ville kræve at nogen testede det for retten før der sker noget.

En anden ting, det ville være ret nemt for FADL at komme udenom, det er ingenting der siger at kurserne skal være gratis, f.eks. Om man har valget mellem at betale 1500,- for et SPV-kursus og 1500,- til FADL, hvor kontigenten er fradragsberettiget tror jeg ikke valget bliver svært.

Jo, det er man - som FADL-vagt er man ansat af FADLs vagtbureau og IKKE af den afdeling man arbejder på - det er således også vagtbureauet, der skal betale sygedagpenge og ikke afdelingen…

Men, sådan som jeg ser det, så er vagtbureauet en del af foreningen FADL, så jeg tror ikke det vil give problemer i praksis.

  • Mikkel

Jeg sad i KKRs bestyrelse dengang vi fik styr på lige præcis det spørgsmål. Jeg vil henvise til overenskomsten, især paragraf 17, hvor der står ganske tydeligt hvilke ansættelsesforhold der gør sig gældende.

Men reelt set blir det vel en trussel? Jeg har svært ved at gennemskue konsekvensen - men et krav om at være medlem af FADL for at arbejde som vikar ser da ud til at være lidt uldent i henhold til ovenstående ændring.

De skal vist til at løbe noget stærkere hos FADL nu - og DADL for den sags skyld. Nu skal de til at kommunikere til medlemmerne - det bliver spændende at opleve.

Hmmm… det har du sgu ret i…

Jeg tænker blot, at den ikke holder, hvis det virkeligt skulle komme til, at nogle ville teste den i “byretten”. Det er i praksis et ansættelsesforhold mellem vagtbureauet og studenten, idet løn, feriepenge og evt. sygedagpenge udbetales gennem bureauet, alt anvisning af vagter sker gennem bureauet og - ikke mindst - det er i praksis ikke muligt at få den slags vagter uden at være medlem af FADL. Mon ikke også alle, som arbejder som FADL vagter opfatter det som om de arbejder for vagtbureauet?

Men, lad os nu se, om nogen kunne finde på at gøre vrøvl - det er medicinstuderende alt for travle til :roll: - og vi har det jo godt.

  • Mikkel

Det er ikke korrekt, og jeg forstår ikke, hvor du har de oplysninger fra. Vagtbureauet (VB) adminstrerer kun udbetaling af sygedagpenge. I sidste ende sendes regningen til enten kommunen eller afdelingen. Jeg uddyber gerne, men alle oplysningerne ligger i overenskomsten og de dokumenter man får fra VB.

Man har vel kun en arbejdsgiver og det er FADLs vagtbureau. Som arbejdstager kan du da være ligeglad med hvilken kasse pengene kommer fra. Arbejdsgiveren er FADL og denne kræver at du er medlem af FADLs fagforening for at tage vagter og det er ulovligt jvf dommen. Som jeg har forstået den…

Fra
http://www.retssal.dk/emneindex.php3?vis=n&side=14:

1.3 Arbejdets varighed og type
Det er ikke mange jobs, hvor man arbejder under 1 måned. Men indenfor en række brancher – fx vikar- og byggebrancherne – kan der være tale om, at man skifter arbejdssted tit og ofte, og fra tid til anden inden der er gået en måned. Udgangspunktet for en person ansat gennem et vikarbureau er, at det er vikarbureauet som er arbejdsgiver og ikke ”modtagervirksomheden”. Derfor vil ansatte i vikarbureauer ofte være omfattet af Ansættelsesbevisloven.

Fra
http://www.dhs.dk/cgi-bin/dhs/frontend/ … amId=11517:

Vikarbureauet er arbejdsgiver
Vikarbureauet er arbejdsgiver for vikaren, når vikaren er ansat i et vikariat. En vikar betragtes kun for ansat i den periode vikariatet løber.

Fra
http://ida.dk/Ansat/Ansaettelsesvilkaar … ransat.htm:

Ansat via vikarbureau - gælder funktionærloven stadig?
Som ansat i eller tilmeldt et vikarbureau, vil du i udgangspunktet ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Det vil f.eks. have betydning i forhold til dit opsigelsesvarsel og din adgang til løn under sygdom. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver er vikarbureauet og ikke den virksomhed, du er i vikar i.

Det handler ikke om arbejde i sundhedssektoren, men man skulle tro at det samme gælder her.

Som gammel FADL rotte er jeg meget sikker i min sag når jeg udtaler mig om dette emne. FADL er ikke arbejdsgiver, og alt omkring FADL’s konstruktion er lagt an på at VB kun administrerer fordelingen af vagterne. Til syvende og sidst er man ansat af den enkelte sygehusafdeling. Det er derfor også dem der sørger for forsikring osv. FADL har en meget speciel aftale med amtsrådforeningen, der går mange år tilbage i tiden, og det vil være helt utænkeligt at få en lignende aftale stablet på benene i dag. Nu har vi den, og det kan sygehusejerne ikke rigtigt gøre noget ved (pga overenskomstsystemet - alt skal forhandles år efter år).

Min pointe er at det har stor betydning for om FADL vil få problemer med den nye dom. Umiddelbart tror jeg det ikke, fordi FADL ikke har en eksklusivaftale med sygehusejerne. Det er står således enhver medicinstuderende frit for at tage vagter på sygehusene udenom FADL. At det så i praksis kan være bøvlet er en anden sag, og i hvert fald er der ingen garanti for at få løn til FADL’s tarif (om den så er god nok er en anden sag). Jeg har været med til at grave dybt ned i dette område da jeg sad i bestyrelsen for FADL-Odense. Denne viden har initiativtagerne til dynamed senere benyttet sig af, fordi de valgte en anden model; nemlig at stå som arbejdsgiver. Det har mange afdelinger eftersigende været glade for, og det er sikkert en del af forklaringen på deres succes.

Summa summarum - godtnok befinder FADL sig i en mærkelig gråzone, men jeg tvivler stærkt på at den nye dom får indflydelse på FADL’s drift.

Som MG siger, så er FADL i en særstilling. Jeg vil anbefale folk at læse overenskomsten som jeg har linket til ovenfor, i 4. indlæg fra toppen.
Jeg citerer:

[quote]Når en student i holdtjeneste i 3 på hinanden følgende
måneder efter ansættelsesforholdets påbegyndelse
har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
på 8 timer eller derover giver vagtbureauet
hospitalet meddelelse herom. Hvis ansættelsesforholdet
videreføres overgår studenten til ansættelse
på funktionærlovens vilkår fra den 1. i den efterfølgende
måned dog tidligst 7 dage efter at sygehuset/
institutionen har modtaget meddelelse fra
vagtbureauet. Anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler
mv. optjenes fra tidspunktet for overgang
til ansættelse på funktionærlovsvilkår.
Der gives hospitalet mulighed for en (ansættelses-
)samtale med studenten forinden ansættelsesforholdet
fortsættes med funktionærstatus.
Studenten ansættes ved det enkelte hospital med
tjeneste indtil videre ved den rekvirerende afdeling,
men studenten kan i øvrigt forrette tjeneste
ved hele hospitalet.[/quote]

Og

[quote]For studenter, der omfattes af funktionærloven,
gælder lovens opsigelsesvarsler både ved opsigelse
fra hospitalets side og fra studentens side. Indtil
funktionærstatus er tillagt studenten, kan ansættelsesforholdet
af begge parter bringes til ophør
uden varsel.[/quote]

Baggrunden for at man som FADL-vagt overhovedet har ret til sygedagpenge er at man, ved længer tids ansættelse ved samme afdeling, bliver ansat i henhold til funktionærloven. Dette betyder at man får et ansættelsesbrev fra afdelingen, og man har en opsigelsesfrist i henhold til denne lov.
Ansættelsesbrev og opsigelse er et anliggende mellem den studerende og den pågældende afdeling!

Spørgsmålet er hvad dette får af praktiske konsekvenser i forhold til den nye lov om eksklusivaftaler. Jeg tror ikke, at det vil få nogen indflydelse på den ordning FADL har idag. Som MG skriver, så står det én frit at søge ansættelse på hospitalet uden at være medlem af FADL. FADL kan vælge at fremlægge ordningen som et medlemsgode, er du medlem af FADL får du en god aftale med Forstædernes Bank, billig forsikring, og du får lov til at tage vagter ved vagtbureauet.
At man nægter folk at arbejde udenfor vagtbureauet hvis de er medlemmer af FADL kan derimod volde problemer, jeg ved det ikke. Den eneste måden man kan få et endeligt svar vil være om nogen vælger at prøve dette for retten.

Og som Mikkel er inde på, det tvivler jeg på at dagens medicinstuderende er villige til…

Sveinar

Som jeg ser det skal FADL for atl følge EU’s afgørelse skille FADL-vagt og FADL-fagforening ad, således at man kan være medlem af FADL-vagt, of tage vagter, uden at være medlem af fagforeningen.

spørgsmålet er om nogle vil prøve det ved retten?

Som jeg vist også fik skrevet tidligere, så må jeg bøje mig i støvet overfor MG og sveinar, som skriver at man er ansat direkte af afdelingen - det står faktisk sort på hvidt i overenskomsten. Om det holder er noget helt andet, men lur mig om ingen har tænkt sig at prøve den af…

Derfor mener jeg også, at dommen ingen betydning får, for så kan alle få det samme job, hvis de gider gå op på en afdeling og spørge… Vagtbureauet er udelukkende en fagforenings service til medlemmerne, som får formidlet kontakter.

Det kunne være interessant om en af FADLs jurister ville kommentere på det… Jeg tror jeg vil skrive til dem.

  • Mikkel

Spændende…

Men de forbyder alligevel at man må arbejde i andre vagtbureauer - den lugter også lidt ulden…

Ang eksklusivaftaler kommenterer fadl det selv på hjemmesiden:

FADL har ikke eksklusivaftaler. Men med den nylig afsagte dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er eksklusivaftaler kommet på alles læber. Laura Mors, Formand for FADLs Hovedforening redegør her for området.

Eksklusivaftaler
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har den 11. januar 2006 kendt de danske eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Det betyder, at ansatte ikke længere kan tvinges ind i en bestemt fagforening.

Hvad er en eksklusivaftale?
En eksklusivaftale er en frivillig aftale mellem en arbejdsgiver/arbejdsgiverorganisation og en fagforening/lønmodtagerorganisation, der indskrænker den enkeltes frihed, idet arbejdsgiveren forpligter sig til kun at ansætte medarbejdere, der er, eller lige efter ansættelsen bliver medlemmer af en bestemt organisation.

FADL har ikke eksklusivaftaler
I FADLs tilfælde er det sygehusejerne, der er arbejdsgiver, og de er repræsenteret ved Amtsrådsforeningen (ARF) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). FADL er fagforeningen og har en overenskomst med dem. I denne overenskomst er der ingen eksklusivaftale, og det må der heller ikke være, idet de længe har været ugyldige i overenskomster på det offentlige arbejdsmarked, fordi de er i strid med de offentlige myndigheders pligt til at behandle alle borgere lige.

FADLs Vagtbureauer er ikke – som nogle måske tror – arbejdsgiver. Og FADLs vagtbureauer er heller ikke vikarbureauer i gængs forstand, men snare ”anvisningsbureauer”, idet FADLs vagtbureauer blot formidler/anviser vagter til sygehusene. Det er sygehusene, der er arbejdsgivere.

Et medlemskab af FADL udløser en række medlemstilbud fx billig forsikring/gruppeliv, rabat på bøger, mulighed for at tage kurser gennem kredsforeningerne og vagtbureauerne mm. Herud over giver medlemskabet også mulighed for - gennem vagtbureauerne - at få anvist studierelevant arbejde på et sygehus til en knaldgod løn forhandlet af FADL gennem mere end fyrre år.

Som i alle andre foreninger skal man naturligvis være medlem for at få gavn af foreningens medlemsfordele.

Der er dog intet, der forhindrer en medicinstuderende - som ikke er medlem af FADL - i selv at skaffe sig et arbejde på et sygehus eller et plejehjem uden om FADL. Den medicinstuderende vil i en sådan situation selvsagt ikke kunne få assistance og vejledning i ansættelsesmæssige forhold fra FADL. Ligesom den rekvirerende afdeling ikke har den nødvendige sikkerhed for den medicinstuderendes vagt- og uddannelsesmæssige kompetencer, herunder evt. akkreditering.

Spørgsmål vedr. eksklusivaftaler kan rettes til FADLs Hovedforening på telefon 3532 7377 eller på e-mail til [email protected].

Man kunne jo starte med at læse hvad der står på FADLs hjemmeside…

check
http://forening.fadl.dk/index.php?conte … InstId=310

VH

Andreas Lundh

Damn, var ikke hurtig nok… troede jeg kunne nå at slette det inden andre så, at jeg havde skrevet præcis det samme, som nogle af de tidligere…

Nå, men jeg synes ellers at FADL argumenterer meget godt for sagen.

  • Mikkel

LOL 3 på stribe!!

Jeg må også give mg ret i af det er hospitalet der er arbejdsgiver, selvom jeg prøvede at redegøre for at det er vagtbureauet.

At fadl forbyder sine medlemmer at tage vagter gennem andre vagtbureauer synes jeg stadig man skulle undersøge nærmere.