FADL-kontigent?

Hej derude!
Jeg undres… derfor vil jeg lige hører om der er nogen, som kan fortælle mig logikken i at FADL-kontigenten er forkelligt for de 3 regioner - dyrest i KBH??? Jeg mener - vi har de samme fordele (Århus har endda flere lokale fordele) og det administrative arbejde må vel være omtrent det samme på de 3 kontorer!!!
Så hvis der er nogen som kan komme med en åbenbaring er den kærkommen! Takker!
:0)

Det er nok fordi vi er mere fornuftige herovre i Gylland. Eller måske drikker Fadl kbh./Odense de ekstra kontingentpenge op?

Måske du skulle spørge Fadl direkte? :slight_smile:

Det er ikke bare kontingentet, vores forsikringer er også billigere i Odense, ikke at jeg klager, men i har vist fat i den kedelige ende af møggreben.

Det kunne evt. skyldes høje lejeudgifter til fadl lokalerne her i kbh, gratis rygsæk, kalender til studerende og andre hemmelige ting :slight_smile: hahahaha

FADLkontigentet er opbygget af flere elementer (som det også fremgår af opkrævningen - i hvert fald i Kbh). En del går til FADL, Hovedforeningen, dvs. den landsdækkende paraply hvor man forhandler overenskomster, har den faglige bistand, forhandler forsikring samt laver sundheds- og uddannelsespolitik. Dette beløb fastsættes af hovedbestyrelsen, som er den landsdækkende bestyrelse. Dette er pt. 227,50 kr. pr halvår.

Resten af kontingentet (i Kbh 513,50 kr. pr. halvår) går til driften af kredsforeningen, dvs. dit lokale kontor. Størelsen af denne del af kontingeterne fastsættes af repræsentantskaberne i de lokale kredsforeninger, som i forbindelse med den årlige budgetlægning fastsætter kontingentet for det næste år.
Størstedelen af kontingenter i København går til lønninger og kontorhold til sekretariatet. Øvrige store poster på budgettet er bevillinger til MOK, MSR og rusvejlederuddannelsen. Derudover er der afsat penge til juridisk bistand og psykologbistand. Kun en lille del af kontingentet går til mad og drikke.
Desuden er der hele kursusdelen, der dog betales over midler særligt afsat til det.

Budgetlægning er ligesom finansloven et interessant politisk emne, som alle medlemmer i en demokratisk forening kan påvirke ved at stille op til repræsentantskabet. Den centrale i spørgsmålet er dog hvorfor kontingentet i København er højere end Århus og Odense. Her må forklaringen hovedsageligt findes i prioritering og ønsket aktivitets- og serviceniveau fra sekretariatets side. Mange ting er også dyrere i København end i provinsen (herunder også forsikringer … som FADL i øvrigt ikke kan ændre, da den årlige præmie er fastsat af CODAN for de enkelte byer).

Regnskabet er frit tilgængeligt for alle medlemmer, og kan rekvireres på det lokale kontor. Det fremlægges desuden på den årlige generalforsamling, og trykkes kortfattet i MOK (sidst i MOK nr 5 af 28/9-05), dvs. altså ikke hemmelige.

Med venlig hilsen
Torben Kjær Nielsen
Bestyrelsesmedlem i Københavns Kredsforening

Jeg tror stadig det er fordi de drikker mere i Kbh. og Odense.

Lønnen for en FADL-vagt i København er desuden højere end i provinsen… Den højere løn kan hurtigt kompensere for det højere kontingent…