Fag på 1. og 2. semester

Hej,

Jeg ville høre, om der er nogle, der vil hjælpe mig med at oplyse, hvilke fag der undervises i på 1. og 2. semester - gerne fortælle lidt om undervisningsformen og omfanget af læsning mv.

Jeg søger ind 1. juli, men da jeg har en lille søn på 1 år, er jeg interessere´t i at vide lidt mere om det første års forløb - går ud fra, at det er væsentligt hårdere end min afsluttede bachelor i januar måned :lol:

Hejsa…
Nu er jeg selv 1. sem studerende, og på 1. har man tidlig patientkontakt og Basal humanbiologi incl. medicinsk kemi.
Den generelle undervisningsform er meget ens skifter mellem forelæsninger og SAU (hold timer). Hvis man kommer til alle forelæsninger og sau-timer, vil jeg tro der er omkring 20 timers undervisning uenligt. Derudover kommer så læsningen, som jeg ikke syntes er specielt overvældene, det kommer meget an på hvorvidt man kan sin kemi eller ej. jeg bruger vel 2 timer i gennemsnit om dagen.

jeg ved ikke så meget om 2. sem så det vil jeg overlade til nogle andre :smiley:

Mange tak for dit svar - det var pænt af dig. :smiley:

Det kommer an på, hvor du starter med at læse, da det er forskelligt, hvordan studiet er bygget op.

I Århus har man anatomi hele 1. år.
Der er vel omkring 10-15 holdtimer om ugen så vidt jeg husker, hvilket suppleres med en forelæsning i ny og næ.
2. semester afsluttes med en :censored: eksamen.

[quote=“TKN”:3p9ysbt0]Det kommer an på, hvor du starter med at læse, da det er forskelligt, hvordan studiet er bygget op.
[/quote]

Havde også lige svært ved at gennemskue hvilket Uni spørgsmålet var rettet til. Men så smider jeg lige en for SDU også (for andre der kunne være interesserede):
Generelt meget svingende læsebyrde.
1. Semester:
Modul 1 - Basal Kemi & Cellefysiologi: Meget lav læsebyrde, men fordi det (måske?) er første gang man studerer på universitetet kan det virke mere overvældende end det egentligt er. 12-14 timer ugentlige timer, vil jeg skyde på.
Modul 2 - Genetik på Celleniveau (DNA replikation osv…) - Langt sværere pensum og større læsebyrde. 14-20 timer om ugen vil jeg tro. Men læsningen fylder en del mere end på modul 1.
2. Semester:
Modul 3: Lalala-modulet. Genetik (inkl. populationsgenetik), statistik, sundhedspsykologi og etik & videnskabsteori). Lav læsebyrde og nemt pensum. Det er fuldemands-modulet :slight_smile:
Modul 4: Anatomi - Ekstremiteterne, collumna og bugvæggens anatomi på 8 uger + øvelser og prøver i Objektiv undersøgelse. Stort pensum og stor læsebyrde. Langt det sværeste modul på 1. år. Vil skyde på en arbejdsuge der minimum totalt (timer + selvstudier) op på i hvert fald 35-40 timer, og endda mere op til eksamen.