Farmaceutuddannelsen på SDU

Jeg vil så gerne læse medicin og det er der sikkert mange herinde, der også gerne vil . Jeg har søgt medicin på SDU via kvote 2, hvor jeg bl.a. var oppe til en Multiple Choice Test (MCQ). Her gik jeg desværre ikke videre.

  1. prioritet: her har jeg søgt lægevidenskab via kvote 2 på KBH, hvor jeg lavede en motiveret ansøgning og her tvivler jeg på, at jeg kommer ind, da de kun optager 50 personer. Og jeg føler ikke at jeg har skrevet en tilstrækkelig god ansøgning.

  2. prioritet: Farmaceutuddannelsen på SDU.

  3. prioritet: Biomedicin på SDU.

Jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke bliver optaget på KBH, da sandsynligheden er meget lille.

Spørgsmål:

  1. Hvis jeg evt. kommer ind på 3. prioritet eller 4. prioritet på SDU er man så i stand til at overflytte nogle af sine fag til medicinstudiet?

  2. Eller skal jeg søge igen næste år via kvote 2, hvis jeg har læst 1 år på den pågældende udannelse?

Jeg vil blive meget glad, hvis der var nogen, der læser til farmaceut eller biomedicin, der kunne fortælle mig om de to forskellige uddannelser.

Du kan ikke hoppe fra den ene uddannelse til den anden, bare fordi de har samme fag. Eneste sted det lader sig gøre er på AAU, hvor du kan hoppe fra Medicin med industriel specialisering til Medicin. Mht. merit så er det måske muligt, men det er op til universitetet at vurdere.

Dermed må din vej til medicin stadig være kvote 2, selv efter 1 års læsning af anden uddannelse.

badooo, vil du venligst uddybe at hoppe frem og tilbage fra MedIS og Med?

Jeg flytter hellere end gerne til den gudsforladte by Aalborg nu er, for at starte på MedIS og skifte til stud.med! Umiddelbart lyder det som om, at der mangler noget med småt.

Indtil videre er der kun en der er blevet overflyttet fra MedIS til medicin.
Der optages vist 57 på medicin i Aalborg, men de har beføjelser til at uddanne 50 læger om året. Falder 8 personer så fra inden 6. semester (hvor uddannelserne nu bliver delt efter den nye studieordning), så kan MedIS´er søge om at overflytte til Medicinstudiet. Er det fx. på 3. semester at der er en ledig plads, så kan både MedIS´er på 3. og 5. semester søge (der er ikke vinterstartere i Aalborg). Pladsen går til den studerende med højest karaktergennemsnit på bachelordelen (dvs. et absolut minimum på to cifre).

Derfor er MedIS langt fra en genvej til at blive læge. Mvh. en med én bachelor i MedIS. Desuden er det en kedelig tendens for dem på MedIS som gerne vil forskning og arbejde i medicinalindustrien, da uddannelsen i andres øjne vil blive set som “dem der gerne ville læse medicin, men ikke kom ind”, hvilket i forvejen desværre er tilfældet.

P.S. Lad være med at kalde Aalborg en gudsforladt by. Det eneste en sådan kommentar gør er, at den skader dine chancer for at få hjælp…

Tak for svaret Steenberg, det var præcist hvad jeg kunne bruge.

Og det var nu mere ment som en kæk bemærkning, intet ondt der :wink:

Jeg vil lige indskyde en rettelse til Steensbergs forklaring af at der er blevet overflyttet 1. Dette er faktisk ikke tilfældet, hvorimod at det rigtige tal er 3 personer. Denne overflytning har kun kørt 'en runde ind til videre, og hvorvidt denne ordning får lov at stå det tvivler jeg på. Vores fakultet vil gerne have ekstra 50 pladser til medicin, og hvis dette opnås så vil denne overflytningsmulighed bliver lukket. Derudover skal det også siges at det ikke ligefrem er let!

I første runde af overflytningen blev karakterene brugt fra hver ansøger til at udregne et gennemsnit, hvorefter de 10 højeste fik læst deres medindsendte motiverede ansøgning. Herefter blev de 3 så tilladt at komme over på medicin. Vil skyde på der var 30 - 50 ansøgere om de 3 pladser, og hvorvidt om overflytningen overhovedet er en mulighed til sommer, og senere, er ikke nødvendigvis en selvfølge. Derudover skal det også siges at der fremover først bliver åbnet for at hoppe over fra 4. semester og op efter. Dvs. starter man som MedIS og der bliver pladser ledige på medicin kan disse første søges når du som studerende går på 4. semester eller højere. Ligeledes kan der kun søges på ledige pladser på 4. semester eller højere.

Til Mike0808:
Tak for at gøre mig klogere. Det overrasker mig, at det er tre, da der må have været et stort frafald… Jeg havde kun hørt om en.
Angående proceduren så kan jeg se, at AAU har ombestemt sig lidt i forhold til, hvad de udtalte til min årgang og oprindeligt skrev på fakultetes hjemmeside… Hvilket lyder mere end sandsynligt :slight_smile: men det er også snart længe siden. Tak for rettelsen.

Summa sumarum: Det er stadig en “genvej” som er yderst besværlig og risikabelt i mine øjne. Jeg kan kun forestille mig, at læse enkeltfag og få høje karaktere er en nemmere løsning.