Feedback ønskes

Kære udvalg,

Medicin studiet har længe været min store drøm. Lægevidenskaben fascinerer mig da den indeholder mange forskellige aspekter af livet, og forlanger store kompetencer af personen der udøver den. Allerede i min gymnasietid, valgte jeg målrettet fag der passede på profilen til en medicin studerende. På det naturvidenskabelige område havde jeg biologi og matematik på a-niveau, og kemi og fysik på b-niveau. Jeg har en stor interesse indenfor det naturvidenskabelige og derfor valgte jeg også disse fag på et højere niveau end der er påkrævet til studiet.
Efter at have afsluttet den matematiske studenter eksamen i 1999, tog jeg et frivilligt arbejde i den Danske Arabiske forening i Sønderborg(d), med henblik på at forbedre mine kvalifikationer, til studiet. Her havde jeg en funktion primært som ungdomsrådgiver, jeg deltog også i det administrative arbejde med flere opgaver indenfor planlægning og daglig drift.

Jeg søgte ind på medicin studiet i 2000, hvor jeg dog ikke blev optaget og besluttede herefter at styrke min personlige udvikling både fagligt og menneskeligt. I august 2000 påbegyndte jeg den 1 årige HH, som jeg afsluttede i juli 2001(d). Herefter søgte jeg ind på HA studiet på SDU i Sønderborg. Denne uddannelse afsluttede jeg i januar 2005(d), herefter overtog jeg stillingen som restaurantchef hos McDonald’s Sønderborg(d). Dette job gav mig ansvaret for 45 medarbejdere, den daglige drift og udførelse af virksomhedens langsigtede strategi.
Lederstillingen vider udviklede mine sociale kompetencer og øgede mine organisatoriske styringsmæssig værktøjer. Til dagligt havde jeg med mennesker i 15-40 års alderen at gøre. Dette betød at jeg lærte at formidle mine budskaber på en måde, der gør disse forståelige for personer i alle aldre.

For at forfølge min drøm om medicin studiet opsagde jeg min stilling hos McDonald’s i oktober 2005 og flyttede til London, hvor jeg havde søgt en stilling som medhjælper hos Surrey Polk Surgery. Jeg påbegyndte mit arbejde i Surrey november 2005 og afsluttede min periode ultimo maj 2006(d). Mine arbejdsopgaver bestod i at udføre administrative opgaver samt assistere personalet med under patientbesøg. Ydermere var jeg også med til at hjælpe patienterne med den opfølgende kontakt til lægen. Opgaverne jeg udførte ved denne virksomhed gav mig et større indblik i den daglige drift af en lægekonsultation, og en forståelse for den dynamik der hersker på et sådant sted.
Sideløbende med stillingen hos Surrey Polk Surgery påtog jeg mig en opgave, som frivillig organisatorisk medarbejder hos Lawyers Without Borders(d). Min opgave her bestod i at hjælpe irakiske flygtninge i Danmark, med de komplikationer der kan opstå når man befinder sig i et nyt og fremmed land. Primært assisterede jeg ved sundhedsmæssige spørgsmål og ved at hjælpe med kontakten til Lawyers Without Borders.
Da jeg havde afsluttet min periode hos Surrey Polk Surgery, søgte jeg en stilling hos War Victim Relief Organisation i London(d). Jeg fik tildelt den opgave at passe en fysisk og svækket 53 årig herre, der led af amytrofisk lateral sklerose. Jeg var behjælpelig med de fysiske forhindringer, sygdommen stillede i hverdagen og derudover den almene pleje. Dette foregik i en 6 måneders periode, der blev afsluttet i december 2006.

Efter et succesrigt afsluttet ophold i London, vendte jeg hjem til Danmark hvor jeg pt. er i gang med et kursus i anatomi og fysiologi, på CVU Sønderjylland(d). Fagene afsluttes i juni 2007(fd). Dette kursus er endnu en berigelse til min forberedelse på medicin studiet.

Siden 2000 har jeg truffet nogle valg i mit liv der har gjort mig mere moden og egnet til medicin studiet, hvilket jeg håber, afspejler min målrettethed og motivation når det gælder lægevidenskaben.

Medicin studiet på SDU er for mig opbygget på en meget spændende måde. Jeg har ved flere lejligheder besøgt campus Odense, og har her oplevet at der hersker gode betingelser for et både seriøst og aktivt studieliv. Rammerne hvorpå selve studiet er opbygget, tiltaler mig i særdeleshed, da blandingen af medicin og de professionelle aspekter i branchen, giver et godt springbræt til livets videre forløb.

Hej med dig!

En god ansøgning, men du mangler HELT KLART at vise du har indsigt i studiet. Hvad er det ved studiet der interesser dig? Glem lægegerningen et øjeblik, det er et studie du søger. Prøv at sætte det du har lavet de sidste år i relation til studiet. Du kan læse studieordningen på SDU.

Fokusere på dine faglige nysgerrighed!

Der er også en del stavefejl og sproglige missere men det er i småtingsafdelingen og kan rettes.

“Jeg søgte ind på medicin studiet i 2000, hvor jeg dog ikke blev optaget og besluttede herefter at styrke min personlige udvikling både fagligt og menneskeligt”

Man styrker ikke ens personlige udvikling, man styrker ens faglige og menneskelige evner!

Held og lykke med din ansøgning!

Att. Tossen
Tak for dine kommentarer. Vil lige pudse den af og smide den på siden igen. Tak igen.