Feedback på endnu en MOT

Hej. jeg har skrevet en motiveret ansøgning som jeg gerne ville have lidt feedback på :slight_smile:

Det er den nedenstående. Og bare skriv hvad du har af kommentarer, godt eller skidt.
Hellere få det råt for usødet, end at stille sig dårligere i forhold til en evt. optagelse.

Anyways, here goes.:

Undertegnede søger for 2. gang om optagelse på lægevidenskab ved Københavns Universitet.

Jeg er en 26 år ung premierløjtnant i hæren, der nu er blevet bestyrket i min tro på at uddannelsen som læge er det rigtige for mig.

Jeg søgte første gang ind på medicin studiet til sommeren '06, men kom i stedet på min 2.
prioritet nemlig kemi, hvor jeg gennemførte 1. år, for derigennem at stille mig bedre for en
eventuel optagelse på et senere tidspunkt. Som person har jeg altid interesseret mig
meget for naturvidenskab, og havde således stor fornøjelse af studiet, men syntes der
manglede et menneskeligt aspekt. Da jeg afsluttede 1. års studie fik jeg tilbudt at tage 2 år i hæren igen, for at hjælpe lidt på forsvarets personel mangel, mod til gengæld at få kurser i førstehjælp og anatomi.

Nu har jeg således gennemført kurserne: Faglærer i førstehjælp, faglærer i Taktisk
Santitetstjeneste, og her i marts: Hærens sygehjælper kursus.

Dette har givet mig en grundlæggende indføring i anatomi og fysiologi, og samtidig er jeg blevet uddannet Automatisk Ekstern Defillibrator(AED) instruktør. Alt dette har skærpet min interesse for at starte på studiet, og som supplement har jeg sørget for selv at indhente mere information, også for herigennem at opnå en bredere funderet viden m.h.p. at gennemføre undervisningen.

Alt i alt har det meste af min tjeneste de seneste to år rettet sig mod at forbedre mine
kompetencer med henblik på at komme ind på studiet i år.

Jeg har gennem mit virke som premierløjtnant været direkte ansvarlig for op til 30
værnepligtige soldater, herunder også deres materiel, våben og køretøjer. Arbejdet har
vænnet mig til at arbejde i et højt tempo, og under varierende mængder af stress, ligesom jeg er blevet vænnet til at arbejde med mange forskellige menneske-typer.

Jeg føler dette har givet mig den nødvendige personlige robusthed for at klare et langt
studie, med alt hvad det indebærer af store lektie/studie-byrder og vedholdenhed, ligesom jeg er afklaret med at jeg kommer til at gå ned i månedligt rådighedsbeløb.

Om mig selv kan jeg bl.a. fortælle at jeg er ugift men har en sød kæreste. I min fritid dyrker jeg en del spor,t så som svømning og løb, og læser gerne en god roman. Jeg har et godt socialt netværk bestående af familie og gode venner, som jeg ofte er sammen med.

Som uddannet læge, forestiller jeg mig at mit virke kunne gå i retning af at arbejde inden for forsvaret, eller alternativt som udsendt for ’Læger Uden Grænser’.

Med håb om en god bedømmelse

Jesper Mølgaard

Synes at den lyder fin, kort og koncis. Dog vil jeg anbefale at du dropper “Læger uden grænser”, det virker lidt for helligt og bedømmerne vil heller ikke synes om det (believe me i know!).

Jeg synes din ansøgning er god:) Men jeg savner noget mere om hvorfor du vil læse medicin, forstået på den måde at jeg synes det lyder som at det du har lyst til er at være Falck -reder eller lign.

[quote]Om mig selv kan jeg bl.a. fortælle at jeg er ugift men har en sød kæreste. I min fritid dyrker jeg en del spor,t så som svømning og løb, og læser gerne en god roman. Jeg har et godt socialt netværk bestående af familie og gode venner, som jeg ofte er sammen med.

Som uddannet læge, forestiller jeg mig at mit virke kunne gå i retning af at arbejde inden for forsvaret, eller alternativt som udsendt for ’Læger Uden Grænser’.[/quote]

Dette afsnit virker tarmt og på alle måder almindeligt…

Læs den lige igennem - jeg er ikke sproglig god, men flere ord der skal skrives i et har du delt i 2, som jeg læser det: eks: sygehjælper-kursus…

Tak for jeres hjælp, jeg er sikker på den nok skal blive pisse god med så kompetent bistand :slight_smile:

Jeg ved godt det afsnit “om mig selv” er rimeligt tamt (endsige direkte nederen :smiley: ) men sådan går det jo af og til når man lader familien hjælpe en…

fedt fedt fedt…

Jesper

Og jeg kan så også fortælle at jeg har redigeret lidt i det sidste afsnit, så det nu lyder:

"Om mig selv kan jeg bl.a. fortælle at jeg er ugift men har en sød kæreste. I min fritid dyrker jeg en del sport som svømning, løb og parkour. Jeg har et godt socialt netværk bestående af familie og gode venner, som jeg ofte er sammen med.

Som uddannet læge, forestiller jeg mig at mit virke kunne gå i retning af at arbejde inden for forsvaret, som retsmediciner, eller med vidensudveksling og formidling af sundhedsvidenskabeligt materiale."

Igen, tak for jeres feedback.

Jesper