Feedback til kommende feature: anmeldelse af afdelinger søges

Hejsa.

Vi har i Team Studmed.dk arbejdet på at tilføje en ny feature til siden - nemlig at udnytte anmeldelsessystemet til også at give mulighed for at anmelde dels hospitaler, men også hospitalsafdelinger.

Til på hvilke parametre der kan anmeldes på har jeg her lavet et udkast af hvad vi i Team studmed.dk kunne være brugbart at vise dels om de givne sygehus dels om afdelingerne.

Vi ville meget gerne have noget feedback herpå. Er der noget der skal omformuleres, er der faktorer du savner at der kan rates på - hvad tænker du? Kom endelig hid! :slight_smile:

Afdelinger
Introduktion – Hvor godt blev du introduceret til afdelingens arbejde (arbejdsgange, procedure, instrukser med mere) og I hvor høj grad følte du dig efter denne klar til din første vagt?

Vejledning – Hvor tilfredsstillende var den løbende vejledning via din vejleder / mentor eller tutor på afdelingen? Herunder løbende feedback og supervision dels af kolleger og seniorer læger dels af din vejleder / mentor eller tutor på afdelingen

Arbejdsbelastning – Oplevede du harmoni mellem oparbejdsopgaverne og bemanding eller at I var 100% belastede vagten/dagtid. At man tit blev akut indkaldt til udækkede vagter og at der f.eks. var vaccante stillinger.

Arbejdsindholdet – rene vagter eller prioriterede tid til dagarbejde

Det faglige niveau – Det faglige niveau i dagligdagen med prioritering af morgenkonferencer, eftermiddagsundervisning, ”journal club”, med mere.

Samarbejdsklimaet – Sundt arbejdsklima, hvor alle tør spørge alle, hvor ”ingen spørgsmål er dumme” og hvor alle hjælper alle når der var spidsbelastning. Eller et klima hvor man ikke turde spørge overlæger eller dele heraf, og hvor man var ”sin egen lykkes smed”.

Forskningsmuligheder – mulighed for at skrive kasuistik, deltage i projekter, lave poster med mere.

Kursus og konferencevenlighed – Opbakning til at deltage i fagrelevante kurser i arbejdstiden og hvortil der gives fri med løn og betaling af kursusudgifter. Eller en holdning til kurser og efteruddannelse er noget man gør for egen regning i fritiden.

Chancer for senere job – mulighed for at få intro og hoveduddannelsesforløb.

Sygehus
Tilgængelighed (Offentlig transport) - nemt at komme til og fra arbejde og vagt med offentlig transport

Tilgængelighed (bil) – muligheden for at komme til og fra arbejde i bil, herunder mulighed for parkering af denne ved og i nærhed af sygehuset.

Lægebolig (tilgængelighed) – nemt at få en lægebolig

Lægebolig (kvalitet) – velholdte lægeboliger, tæt på sygehus.

Kantine – pris og kvalitet.

Medarbejdertilbud – billigt motionscenter, sportsklubber, fysioterapi med mere.

Fremragende opsummeret. Jeg synes man skal overveje om ikke man skulle dele punkterne arbejdsbelastning og arbejdsindhold op i 2 f.eks. Afdelingsmæssig arbejdsbelastnig og Vagtmæssig belastning - giver det mening.
Der kan være væsentlig forskel på hvordan det er at arbejde i ambulatoriet, afdelingsspecifikke funktioner og så en vagtfunktion i f.eks. FAM.

[quote=“Koch” post=82554]Fremragende opsummeret. Jeg synes man skal overveje om ikke man skulle dele punkterne arbejdsbelastning og arbejdsindhold op i 2 f.eks. Afdelingsmæssig arbejdsbelastnig og Vagtmæssig belastning - giver det mening.
Der kan være væsentlig forskel på hvordan det er at arbejde i ambulatoriet, afdelingsspecifikke funktioner og så en vagtfunktion i f.eks. FAM.[/quote]

Jeg har nu delt det op således:

Arbejdsbelastning (dagtid) – Oplevede du der var tid til at løse de opgaver du blev sat til i dagtid (stuegang / ambulatorium / OP-tid etc)?

Arbejdsbelastning (vagt-tid) – Oplevede du harmoni mellem oparbejdsopgaverne og bemanding til at løse disse. Eller oplevede du at I var 100% belastede i vagten. At man tit blev akut indkaldt til udækkede vagter og at der f.eks. var vaccante stillinger.

Desuden har jeg for sygehus-anmeldelser tilføjet:

Sygehusets funktionalitet - Nemt at komme rundt på matriklen, velholdt sygehus og moderniseret

hvis I har et bedre ord end funktionalitet, så skriv det gerne :slight_smile: