FIF og overvejelser?

Kære Alle
Jeg er igang med langtidsplanligning og overvejer at blive medicin studerende.Men for at være sikker i mit valg vil jeg gerne have jeres bud på nogle spørgsmål. Når min informationer er i hus og jeg har fået realitetskorrigeret de forudsætninger jeg vurderer udfra - når jeg stiller mig selv og jer de "dumme spørgsmål -håber jeg at være i stand til at planlægge min tid og prioriterer bedre. Jeg er kort sagt nysgerrig.

  1. Hvordan adskiller medicinstudiet sig fra andre studier inden for sundhedsområdet ? Hvad er den forskel der gør forskel ?
  2. Hvilke personlige kvalifikationer er nødvendige og/eller ønskværdige som studerende ? Flid og udenadslære, den kender jeg - men hvad er de afgørende forskelle på de 5 % der gennemfører normeret og så resten ? Er det sådan at “resten” henter kvalifikationer udefra som gør dem til bedre læger ? Og hvad er forskelle på medicin og andre studier.
  3. Hvilke job,interesser eller udlandsophold kan betragtes som seriøst kvalifiserende og hvad er spil af tid ?
    Måske et dumt spørgsmål - men anyway. Hvis man nu ikke opnår et gennemsni på over 10 og dermed skal bruge tiden til at målrette en motiveret ansøgning. hvad er så skidt og hvad er kanel ? I min egen verden er " jeg skal ud og redde verden"- aktiviteter …mere spild af tid end noget sagligt/ faglig. Men hvad vil I anbefale ? og hvorfor er der en sammenhæng med studiet ?
  4. Vil premed-studier være spild af tid/ penge ?

Mange store mærkværdige spørgsmål. Men jeg vil sætte pris på nogle inspirerende overvejelser.

Du skulle vist have gået til åbent hus på KU. De holder det til gengæld igen næste år.

Med hensyn til spørgsmål 3, spurgte jeg studievejledningen på KU i forbindelse med min kvote 2-ansøgning, hvad de lagde vægt på, og jeg fik følgende svar:

· Motivation og studiepotentiale

· Relevant erhvervsarbejde

· Relevant uddannelse

· Udlandsophold

· Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen

· Karakterer fra relevante fag på gymnasialt niveau

· Anden erfaring med generel relevans for universitetsuddannelsen

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, specifikt under Medicin, lægger de mest vægt på motivation og studiepotentiale, som f.eks. realistisk begrundelse for studievalg, godt kendskab til studiets indhold og muligheder, evner til at relatere egne erfaringer og kvalifikationer hertil og viden om væsentlige folkesundhedsrelaterede problemer.

Derudover lægger de også stor vægt på, at ansøger f.eks. har gennemført mindst 1. års videregående uddannelse, beslægtet med det sundhedsvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige område. Dette kan bl.a. være tandlæge, molekylær biomedicin, biologi, farmaci, sociologi og psykologi.

Dernæst vægter de relevant erhvervsarbejde, som f.eks. kan være arbejde i sundhedssektoren eller organisation og forvaltning i offentlige institutioner, som kan være regioner, ministerier eller kommuner.

Derudover lægger de også vægt på Frivilligt foreningsarbejde, f.eks. frivilligt arbejde i NGO-regi og politisk aktivitet.

Følgende aktiviteter bliver også taget i betragtning, men ikke i så høj grad, som det ovenstående. Disse følgende aktiviteter er: Udlandsophold, derunder f.eks. lønnet/ulønnet arbejde inden for sundhedssektoren eller arbejde med opbygning af politisk eller organisatorisk infrastruktur, f.eks. demokrati-, uddannelses-, eller vandforsyningsprojekter.

Derudover vægter de i mindre grad, gennemsnit fra adgangsgivende eksamen og karakterer fra relevante fag, på gymnasialt niveau.