Flest muligheder: SDU eller AU?

Hej alle,

Jeg har undersøgt meget vedrørende forskellene mellem de to universiteter. Jeg kan rigtig godt lide den moderne modulopbygning på SDU, men samtidig tiltaler studiemiljøet på AU mig også. Jeg har læst stort set alle indlæg, jeg har kunnet finde på diverse fora (Studmed, Studieportalen osv.), og jeg har undersøgt de to universiteters hjemmesider for information vedrørende studiet.

På AU har de tydeligvis mere klinik og mere dissektion end på SDU (på bachelordelen i hvert fald). De er samtidig mere konservative og traditionelle i deres studieordning. Ellers er udbyttet af de to studieordninger egentlig stort set tilsvarende hinanden.

En hurtig søgning på Google Maps viser dog, at der er væsentligt flere hospitaler i og omkring Århus end i Odense. Samtidig viser statistik, at langt flere AU-medicinere laver prægraduat forskning ift. medicinere på SDU.

Mit spørgsmål er, hvorvidt der er væsentlige forskelle i de (fremtids)muligheder, de forskellige universiteter (og universitetsbyer) giver? Har man eksempelvis en realistisk mulighed for at tage del i prægraduat forskning på SDU? Er der større mulighed for klinik og studierelaterede jobs i Århus pga. f.eks. det større antal hospitaler? Eller er forskellene på de to universiteter og byer så marginal ift. muligheder, at man udelukkende bør vælge universitet ud fra, hvor man rent fagligt og personligt ville trives bedst?

Jeg bor i Odense, og der vil derfor selvfølgelig være en naturlig ‘risiko’ forbundet med at flytte til Århus, hvor jeg stort set aldrig har opholdt mig. Hvis der reelt er flere muligheder på AU og i Århus end på SDU, tøver jeg selvfølgelig ikke med at flytte.

Håber på at høre tilbage fra jer, og tak!