Flytte kandidatdelen til KU fra AU - erfaringer, pros & cons?

Hej stud.med’ere

Jeg ved at der er en del der flytter kandidatdelen til en anden uni end den man tager sin bachelor på.
Om et år er jeg forhåbentlig færdig med bachelor fra AU, og da privatlivet hører til Kbh-området, vil det være mest praktisk at søge kandidat på KU.

Men, men, men - jeg er meget i tvivl om det er det rigtige valg mht. kvaliteten af uddannelsen, besvær med at skulle op i fag man mangler ifht. KU, besvær med at lære et sted og dets mennesker forfra, sige farvel til en fantastisk læsemakker og studiemiljø osv.

Derfor vil jeg være lidt på forkant inden den endelige beslutning tages. Håber at høre fra jer der har taget springet og kan dele af erfaringer og som måske stadig har gode relationer til studiekammerater på AU og kan sammenligne hvad man evt. går glip af eller får i bonus ved flytning til KU.

På forhånd tak
Mignon

Jeg er nu på 12. semester på KU og blev overflyttet fra Århus efter BA.
Det er gået ganske smertefrit. På kandidaten skifter man stort set hold hvert semester, så hvis man ellers er bare lidt socialt anlagt, kan man let lære nye mennesker at kende. Der er også mange, der ikke kender hinanden på holdene, fordi de netop skifter hele tiden.
Men det skal siges, at jeg havde rigtig mange venner i KBH, da jeg flyttede herover, så jeg var ikke så afhængig af omgangskreds. Men har haft/har nogle supersøde læsemakkere.
Fagligt kan man godt mærke, at man mangler noget farma, men altså det er nu ikke fordi jeg har indtryk af, at deres farmaundervisning er særlig god her… Og fornemmer at man også i Århus savner mere farma, selvom man har det på 7.
Der er rigtig meget klinik på kandidaten, og jeg følte, at man på 7. havde en force i at have prøvet det på 3. semester allerede. Nu ved jeg ikke, om du er på en anden studieordning i Århus…?
Spørg løs, hvis der er andet , du vil vide.

Hej lottems

Tusind tak for din beskrivelse!
Jeg går på en helt ny studieordning, hvor vi bl.a. havde tidlig klinik allerede efter 2. semester. Farmakologi får vi også på 6.
Jeg tror at studieordningen på den nye kandidat på AU er markant anderledes i forhold til før, hvorfor jeg er i tvivl om jeg får lige samme kvalitet af kandidatuddannelse i hhv. Aarhus og København (især pga. meget mere klinik nu i forhold til før).
Desuden skal man som ‘overflytter’ op i nogle fag på KU som selvstudium, hvilket ikke lige virker tillokkende her og nu.

Men jeg er glad for at skiftet ikke virker mere ‘dramatisk’ end jeg måske forestillede mig.

Mvh
Mignon

Er der nogen, som har skiftet fra SDU til KU, som vil dele deres erfaringer?
Har man tid til at læse op på de fag, som man mangler? Hvordan er det at gå fra modul-ordning til semesterstruktur etc. ?

Jeg har skiftet fra SDU til KU, men det var i 2003 - som tiden dog går…

Det er jo 10 år siden - der kan man bare se…

:silly:

Der vil i år 2014 blive indført adgangsbegrænsning på KUs kandidat i medicin, præcis hvornår og hvordan det udformes vides ikke endnu. Det skyldes, at der er mellem 50-70 overflytninger fra SDU og AU til KU hvert semester. Konsekvensen er desværre et kapacitetspres og dalende undervisnings kvalitet på vores klinikpladser.

Hej,
Der er netop blevet indført adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen per 1. september 2014, så det kommer til at berøre dig.

På kunet skriver de:

[i]Der er indført adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i medicin med ikrafttræden for optagelse til studiestart per 1. september 2014 og senere.

[b]Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger kapaciteten på kandidatuddannelsen i medicin, vil ikke alle ansøgere blive optaget. Kapacitetstallet er fastsat til 509 studerende pr. år.

[/b]Alle studerende, der har et retskrav på optagelse, optages. Du har retskrav på optagelse, hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i medicin på KU semesteret efter, at du afslutter bacheloruddannelsen på KU.

Prioritering af ansøgere, der ikke har retskrav på optagelse, vil ske på baggrund af en skriftlig prøve, der afholdes første gang i foråret 2014, og som dækker de vigtigste fagelementer i bacheloruddannelsen i medicin ved KU. Yderligere oplysninger vedr. optagelsesprøven lægges ud på studier.ku.dk fra 1. februar 2014.

Konsekvenser for medicinstuderende på KU
Hvis du afslutter din bacheloruddannelse ved KU ved sommereksamen 2014 eller derefter, skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen, så du fortsætter på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af afslutningen på bacheloruddannelsen. Gør du ikke det, skal du til optagelsesprøve, og du er ikke sikret en plads på kandidatuddannelsen. Der er ikke mulighed for at opnå dispensation fra dette krav.

Bemærk, at du ikke kan få orlov på kandidatuddannelsen, før du har bestået 30 ECTS-point.

Særligt vedrørende sygdom, graviditet og barsel
Hvis du er syg, gravid, på barsel eller lignende, skal du alligevel søge om optagelse, så du fortsætter på kandidatuddannelsen umiddelbart efter afslutningen af bacheloruddannelsen. Efter optagelsen på kandidatuddannelsen kan du søge om orlov efter de specielle regler om dette.

[/i]

Så hvis du planlægger optagelse til september gælder det om at høje øje med KU’s hjemmeside, hvor der kommer mere info om optagelsesprøven i løbet af februar.
Rigtig mange gange held og lykke med det. :slight_smile:

Er der nogen der kender antallet af optagne på kandidaten her i 2013 eller det typiske antal ansøgere?

Hvad endte det så med?

Sent from my iPad using Tapatalk - now Free