(For)følgelse af læger i klinikken

Kære medstuderende/læger,

Jeg går på 7. semester på KU, og ville høre hvad jeres erfaringer er med klinikophold. Vi har fået udleveret et skema på afdelingen, hvor vi er sat til at følge en bestemt læge osv. Man finder dog hurtigt ud af, hvem der kan lide at have en studerende med sig og hvem der ikke kan, og kommer hurtigt til at få en preference for bestemte læger.

  • Hvad siger I?

Hvor meget må/bør man følge i hælene på lægen?
Hvornår skal man tage hensyn til travlhed?
Hvor mange spørgsmål er for mange spørgsmål?

ALH

Det afhænger vel meget af situationen.

Afdelingen har en uddannelsesforpligtigelse, men den enkelte læge også et arbejde at lave.

Er du ikke tilfreds, synes jeg du skal tale med den der på afdelingen er ansvarlig for studenterundervisningen.

som Frold skriver, så har afd en uddannelsesforpligtigelse, og i nogen afdelinger har det karakter af tung pligt, andre steder er det mere lystbetonet.

Der er ingen grund til at spilde for meget krudt på de læger, der ikke gider/magter/evner at levere noget uddannelse til de studerende. Hvis en læge er god at følge, skyldes det som regel, at vedkommende rent faktisk interesserer sig for uddannelsen.

Nogen gange kan de allernyeste læger, som lige er blevet udlært, have rigeligt at gøre med at holde styr på indholdet i deres kittellommer, og er måske ikke de bedste at hænge i skørterne på. De lidt ældre (hoveduddannelseslægerne, afdelingslæger) er tit de bedste at holde sig til.

Husk at give feedback til afdelingen om, hvilke læger, der leverede god uddannelse, og hvilke, der ikke gjorde. Der må gerne nævnes navne (til uddannelsesansvarlige overlæge eller klinisk lektor), det er den eneste måde, hvorpå de vrangvillige straffes, og de engagerede belønnes. Uden den slags personlig feedback kan afdelingerne ikke gøres deres uddannelsesmiljø bedre.