Fördelar/nackdelar med medicinstudier på AU, KU og SDU

Hejsan

Jag undrar vilka likheter/skillnader och fördelar/nackdelar det finns i fråga om kursplan och uppläggning på läkarutbildningen mellan de tre danska universiteterna; AU, KU og SDU…jag står i valet och kvalet gällande vilken ordning dessa skall hamna i, på min ansökningsschema…jag har funderat på följande ordning;

  1. medicin KU
    • " - AU
    • " - SDU

Men vill gärna höra andra medicinstuderande åsikter…

Tack på förhand

Prøv at søge forummet her. Det er debateret før, dog uden nogen klar konklusion.

http://www.studmed.dk/cms_articles.php?cid=10

Universiteternes hjemmesider

Læs om medicin på SDU: http://www.studieguide.sdu.dk/studier/index.php?uid=9

Læs om medicin på KU: http://www.ku.dk/sa/uddannelserogvejled … edicin.htm
se også: http://www.ku.dk/sa/studievalg/

Læs om medicin på AU: http://www.au.dk/da/sun/umedicin/uddan.htm
se også: http://www.au.dk/da/kommende

held og lykke med din ansøgning…