Forske på dyr

Hej studmed

Jeg er en forhåbentlig-kommende-mediciner og har i den forbindelse et spørgsmål jeg ikke har kunne få besvaret. :slight_smile:

Kan man som forsker indenfor human medicin lave dyreforsøg?

Sagen er den at jeg står og skal vælge imellem veterinærmedicin og medicin. Der ligger utroligt mange ting i overvejelser - bla. at jeg er ret interesseret i forskning, og i den sammenhæng er ret fascineret af dyreforsøg - altså forskning, der ikke kun foregår foran mikroskop osv.

Jeg har dog fået fortalt at det kun er veterinæruddannede som må forske på større dyr end mus og rotter - Således at skal der udføres et forsøg på dyr, hyres en veterinæruddannet til at lave forsøget. Er det sandt?

Dyreforsøg benyttes i rigeligt omfang indenfor medicinsk forskning. Som læge er der ikke nogen begrænsninger om at man ikke må udføre forsøg på dyr, så længe at de er forhånds godkendt ved rette instans… Om man har en dyrelæge tilknyttet handler i højere grad om hvorvidt dyrelæger er bedre til at udføre arbejdet (lave kikkertundersøgelse af hesteknæ eller…). Og uden at vide det med sikkerhed forestiller jeg mig også, at der er nogle statslige uafhængige dyrelæger som kan komme på (u)anmeldt besøg for at undersøge dyrenes forhold (På samme måde som ved grisestalde og minkfarme). Men jeg har da mødt læger som har lavet forsøg på mus, rotter, kaniner, hunde og grise…

Hvis det kun er forskningen der trækker dig i de to studieretninger, så vil jeg anbefale dig at kigge lidt på alternative uddannelser (mens man stadig kan). Hvis du ikke kender noget til fx humanbiologi (desværre kun kandidatuddannelse) så prøv at brug fem minutter på at læse herom. :smiley:

En af dem jeg forsker sammen med tager jævnligt til Boston for at operere på abehjerner.

Mange tak for svar!! :slight_smile:

Det er langt fra kun forskning der tiltaler mig - er meget interesseret i diagnosticeringsaspektet og patient/ejer/dyr-kontakten. Tanken var dog at snuse lidt til forskningen, hvilket også kunne være en mulighed på sigt.

Efter Jeg har overværet et hjerteforsøg på en hest, slog det mig at den del af forskningensverden i hv ert fald fascinerer mig utroligt meget - og nu hvor Jeg skal decideret vælge, Ville Jeg lige høre om medicin lukkede den dør :slight_smile:

Var det allerede til i år du skulle vælge? - Hvis ja, hvad endte dit valg så med at være?

  1. Medicin
  2. Veterinærmedicin

Der var mange ting med i overvejelserne, men nu er der valgt og det føles rigtigt :wink:

Nu er det bare at håbe på optag! Har været igennem optagelsesforløb kvote 2 på sdu,og er med ET point fra direkte optag på venteliste :o