Forskelle på eksamensformer på de forskellige universiteter

Har prøvet at læse på deres egne hjemmesider om det men synes det super uoverskueligt så hvad er forskellene på eksamensformerne på de forskellige universiteter? her mener jeg både eksamenstype (altså er det multiple choice eller andet), hvordan studiet er opbygget, hvor ofte man skal til eksamen, hvor store pensummer man skal til eksamen i osv. Og hvilket uni i anbefaler og generelt bare jeres oplevelser med de forskellige opbygninger af studiet på de forskellige uni’er:) mange tak!!!

Jeg studerer på AU. Jeg var på den gamle bachelorordning, hvor vi var til eksamen efter hvert semester. Vi har semesteropbygning vs. modulopbygning på fx SDU.
På nogle semestre kan der være flere eksaminer.

Her kan du se hvilke fag der er på bacheloren og hvilke typer eksaminer der er:

Er det kun SDU som har modulopbygning så? Og det med semesteropbygning i Aarhus, vil det så sige der er eksamen hvert halve år? Og hvad synes du selv om dette? er det fint eller er det for overvældende at det ikke er ligesom SDU hvor der måske er mindre pensum at huske da der er eksaminer efter hvert ‘‘modul’’/fag eller hvad det nu hedder.

Jeg ved ikke om AAU har semesteropbygning eller også moduler.
Og ja, som udgangspunkt. Nogle eksaminer kan godt ligge lidt før. Jeg synes det er rigtig fint. Pensum man kommer op i er selvfølgelig større ved semesteropbygning, men jeg synes man lærer det bedre end hvis jeg gik på modulbaseret uddannelse. Og så findes der mennesker, der synes det modsatte. Det er meget individuelt.

1 Synes om

Jeg læser på KU, og jeg er ikke den største fan af vores eksamensform. Den virker dateret og slet ikke afspejlende ift en studerendes evner - men det er bare min mening. Jeg læser på 4 sem, og den eneste MCT vi har haft var på 1 semester.

Jeg tror, SDUs opbygning havde været mere mig end KU, men har ingen planer om at skifte.

1 Synes om

SDU kører rigtig nok med moduler. Der kører to moduler per semester og på modulerne kører forskellige kurser som der følges og kurserne afsluttes enten i løbet af modulet eller ved modulets afslutning. Der er dog nogle kurser som strækker sig over flere moduler, fx Mennesker først som kører på modul 5 og 6.

Ganske vist er pensum mindre ved modulopbygningen til eksamen men du har også kort tid til at lære pensum. Hvert modul er omkring 15 ECTS mens hvert semester jo er omkring 30 ECTS.
En del eksamner på SDU består af kortsvars opgaver, mcq opgaver og spot (identifikation, både histologi og anatomi).
Jeg er glad for SDUs måde og man vænner sig til at tingene godt kan være hektiske.

Besøg evt de forskellige universiteter når der er åbent hus for at få en bedre fornemmelse.

2 Synes om

AU’er her på den nye studieordning. Som tidligere nævnt har vi 30 ECTS på semesterbasis. Der er dog undtagelser, f.eks. Neuroscience (10 ECTS) på 3. semester, hvor man afslutter faget efter en måned, hvorefter man har biokemi (20 ECTS) resten af semesteret. Ellers generelt skal man til eksamen sidst på semesteret.

Vores eksaminer kan både være mundtlige og skriftlige og varierer meget men fælles er, at vi ingen hjælpemidler har. Det har jeg hørt skulle være anderledes på de andre universiteter. Man kan læse om de forskellige fag og deres eksamensform på AU’s kursuskatalog.