Forskningsår - hvor mange publicere egentlig

I et forsøg på at forbedre mit CV lidt valgte jeg for 2 år siden at tage 1 års orlov fra studiet for at lave et forskningsprojektet. Inden jeg gik i gang havde jeg talt med flere forskellige professorer ved SDU, for at høre om hvilke projekter de havde. Efter at have talt med en del folk fik jeg det ret klare indtryk, at nærmest alle der brugte et år på forskning fik mindst 1 publikation.

Men i løbet af det år jeg brugte på forskning, fik jeg et billed af at det faktisk var de færreste, for hvem det lykkedes, at få publiceret noget som helst. Særligt dem der lavede eksperimentel grundforskning havde svært ved at få lavet resultater nok. Set i det lys måtte jeg jo nok erkende at jeg havde haft et alt for rosenrødt billed af hvor nemt det var at få publiceret noget.

Har andre fået samme indtryk som mig? Eller er det måske mig der har fået helt galt fat i den?

Jeg har selv lavet et forskningsaar, der bedst kan beskrives som semi-klinisk, semi-grundforskning.

Min vejleder (nu PhD-stud) havde selv lavet et forskningsaar og havde publiceret det. Det samme gaelder for en anden forsker paa afdelingen.

Men andre har ogsaa lavet forskningsaar uden at publicere efterfoelgende.

Jeg skal modificere mit forsoeg, koere det igen, og regner herefter med at have noget klart publicerbart!!!

Men det er ogsaa mit indtryk at mange laver et forskningsaar uden at publicere noget som helst (andet end deres rapport)!

Mit bud 30-40 % publicerer!?!

Mit bud er vel at maks. 50% publicerer, men er der nogen der ved det med sikkerhed.
Det er vel en ret væsentlig information inden folk ofre 1 år af deres liv på forskning.