Forskningsår på KU

Hej,
Jeg læser ikke medicin, men har udviklet stor entusiasme for forskning i medicin(har derfor valgt kategorien ‘Kommende studmed’ i stedet for ‘Studmed debat’ - håber det er i orden). Jeg overvejer at tage et forskningsår, hvis jeg vælger at læse medicin.
Jeg var ikke i stand til at finde mange informationer om prægraduat forskning på KU på nettet, så jeg vælger at spørge herinde.

  • Hvornår kan man tage et forskningsår? Kan det være mellem 2 semestre eller skal det være mellem bacheloren og kandidaten?

  • Er der nogle krav om hvilket semester man går på ift. at man skal have opnået bestemte færdigheder på studiet før man kan foretage forskning? Jeg ved at man på 5. semester forberedes til bachelorprojekt og dermed opnår nogle af de færdigheder man kan få brug for til et forskningsprojekt.

  • Er der nogle krav til det økonomiske? Skal man fx. søge legat? Dækkes økonomien af universitetet (eller evt. af vejleder som søger legat/økonomisk støtte til projektet)?

Jeg sætter pris på ethvert input :blush: