Forslag til konkurrenceform - puljen på 7-8000kr

Så er der man kan se kommet en præmiesponsorblok yderst til højre.

Der er nu 3 samarbejdspartnere der gerne vil smide nogle præmier i puljen.

Seelen Care
Littmann E3200 elektronisk stetoskop Avanceret stetoskop fra 3M med lydcensor, optagefunktion og mulighed for trådløs overførsel via bluetooth. Reducerer udefrakommende støj med 85% og forstærker kropslyde op til 24 gange.Værdi 3.599 kr. inkl. moms.
http://www.seelen-care.dk/

og så har de smidt en præmie til samme værdi i kassen til en konkurrence på næste semester :wink:

Munksgaard Danmark
Har smidt 2 basisbog i medicin og kirurgi og 4 andre valgfrie bøger i puljen. Værdi ~4000kr

De deltager også gerne i kommende konkurrence og har andre spændende forslag. Mere herom på et andet tidspunkt.

FADLs forlag
Har smidt 3 praktisk praksis og 3 Klinikbogen i puljen. Værdi ~2000
http://www.forlag-fadl.dk/

Heller ikke disse er afvisende overfor et videre samarbejde

Alt i alt virker det til at der grobund for at genoptage tidligere tiders succes med en konkurrence hvert semester.

For at vinde skal man selvfølgelig have en konkurrence - er der nogle der har nogle kreative ideer?

Selv tænker jeg at lave en facebook tråd om konkurrencen og alle der deler den og “synes godt” om studmed.dk på facebook deltager i konkurrencen.

Bliv ven med http://www.facebook.com/studmed.dk

Er der andre og bedre forslag høre jeg selvfølgelig gerne!

Det er da mere end super-godt-gået!!!

(og man kan da altid håbe at vinde en af de dejlige præmier :wink: )

Jeg tænker at du med så mange store præmier, måske kunne bruge det til at sprede budskabet om studmed en smule yderligere - eller måske er der nogle flinke mennesker, som gerne vil hjælpe med at sprede budskabet om studmed. Jo mere aktivitet på en side som denne, jo større mulighed og potentiale vil der også være for at medlemmerne kan hjælpe hinanden, og har direkte gavn af siden, og med så massive præmier du har fået fremskaffet (thumbs up!), så burde det ikke være et problem, at få flere studerende (og kommende studerende) ind på siden!

Held og lykke! :slight_smile:

En mindre tilfældig metode ville være at argumentere for, hvorfor man bør vinde det item man nu ønsker - dvs. enten de allerede udvalgte, eller et af de selvvalgte. Altså simpelthen redegøre for, hvorfor man skal vinde den og den bog, af de og de årsager. Så er både du og forlagene sikre på, at gevinsterne bliver værdsat. Årsagerne kan selvfølgelig være af pengemæssig karakter, pga. påbegyndt semester, hvor bogen indgår i pensum, eller af ren interesse.

Om der så skal stemmes om bedste svar, om alle ‘gyldige’ svar ryger med i en pulje, hvor der tilfældigt udvælges et, eller om du selektivt honorerer den efter din mening bedste argumentation med den ønskede præmie - det må du selvfølgelig selv vurdere.

I al fald er det et godt initiativ, og jeg er sikker på, at der vil blive sat pris på konkurrencen.

Ideen om at argumentere (ved evt. ‘fremvisning’ af studiekort/autorisationsnr.) for at skulle vinde et bestemt præmiegave ville i det mindste mindske risikoen for at modtageren blot sælger præmien hvor en anden modtager rent faktisk ville bruge præmien selv i forbindelse med arbejde/ studie.

Hvordan er det skattemæssigt mht. præmier, når de nu er så værdifulde? Kommer skattefar og kræver sit?

Det ser næsten sådan ud.

fløjter

Haha :lol: