Forslag til ny overenskomst

I det nye ugeskrift udbedes forslag til den kommende overenskomst, og der lægges op til at der skal debatteres paa nettet!!
Hvis nogle af jer har forsögt at bruge debatfunktionen paa laeger.dk vil i vide at den ide er dödsdömt. Jeg tænker at man i stedet kunne bruge dette forum, og saa kunne vi henlede opmærksomheden herpaa?

Förste forslag.

Jeg er paa Island for tiden, og her er aflönningen noget anderledes, men jeg synes det fungerer ret godt. Man faar en grundlön, f.eks. 27000/mdr for 40 timer/uge. Er man mindre paa job reguleres det selvfölgelig.

DERUDOVER faar man ca 300 kr/time man har vagt/overarbejde. (fra 16-08) End of story.

Ikke noget med 48,46 kr fra hverdage 15.24 - 19.59 osv. Alle har sikkert prövet at gennemgaa deres lönseddel for fejl -det er haablöst. Denne maade gör det utroligt overskueligt. Det handler jo saa om at finde en passende dansk betaling. (nævnte jeg at her er flad skat paa 36,8%) :slight_smile:

Hilsen
Jesper

Jeg håber ikke at de 27000 er islandske kroner ;D - er der ikke noget med en faktor 10x op til den danske krone?

Heldigvis ikke. :roll: Lönnen er 305000/mdr islandske (24450 dk) og saa 3450 kr/time (290 dk) for vagt.

Hva så hvis man har vagt 18-06 fire dage om ugen, får man så også kun 27000?

12 timer x 4 dage = 48 timer x 3450 kr = 165600 kr for vagterne. Har man så haft fri i dagtiden (den normale arbejdstid) er der så reduktion i grundlønnen tilsvarende, hvilket opgøres over 1 mdr.
Men det handler ikke så meget om beløbene, men mere om princippet med fast vagtbetaling.

Et par andre forslag:

  • Afskaffelse af muligheden for pålagt overarbejde, der misbruges på det groveste rundt omkring på de danske sygehuse, eller i det mindste at det bliver gjort så urimeligt dyrt, at det ikke kan svare sig for afdelingerne.

  • Bedre aflønning af frivilligt overarbejde, så det bliver tilstrækkelgit attraktivt at tage overarbejdet.

  • Kompensation for yngre læger i yderområder, så det bliver nemmere at lokke folk dertil, evt. ved at øge muligheden for forhandling af lokal løn. Dog er det nødvendigt med “beskyttelse” af turnuskandidater, der er tvunget dertil.

  • Mikkel

Retten til deltid

Man kunne overveje at indføre 45 timers arbejdsuge for uddannelsessøgende læger i f.eks. kirurgiske blokstillinger. Når de yngre læger bruger en stor del af arbejdstiden på vagter, er det svært at opnå rutine i operationsstuen.
Det er næsten enestående at man kan nøjes med 37 timers arbejdsuge som yngre læge i Danmark og spørgsmålet er om vi opnår nok rutine!!?

ja tak - men i så fald vil jeg gerne aflønnes for de ekstra timer. Såfremt man vedtog en 45 timers arbejdsuge for kirurger, skulle man være RET sikker på, at de ekstra timer primært gik til operativ træning og ikke ambulatorier/vagter. Man skal endvidere tage de læger i ed, som skal supervisere de ekstra antal timer.

Ellers ville mine ønsker til overenskomsten være:
Enklere overenskomst, som er nemmere at efterleve/administrere for basis-tillidsrepræsentanter. Ryd op i diverse tillæg/boligordninger og indfør højere grundløn, fast/fladt vagttillæg og øg prisen for uvarslet overarbejde.

Med hensyn til rigtige tillæg for nat arbejde er jeg helt for det. Føler mig lidt latterlig når jeg fortæller ikke medicinere at jeg får under 50kr ekstra i timen for at stå midt om natten og arbejde.

Kunne være dejligt hvis den eksisterende overenskomst blev overholdt. I Frederikshavn er det en kamp at få de tillæg vi har ret til. Vores lønkontor aner ikke hvilke tillæg vi har ret til, kan ikke regne vakante stillinger. Tæller alle der har været ansat sidste halve år, selv om vi kun er fire personer i vagtlaget de sidste par måneder. Fik at vide jeg ikke kunne få et tillæg fordi deres computersystem (system silkeborg) ikke kunne give det. Os fire personer i vagtlaget bruger et par timer hver uge til at regne dem efter.

Overskuelig arbejstids opgørelse på bagsiden af lønsedlen, i skema med 31 dage (rækker) og tilsvarende kolonner for de forskellige tillæg, timer mm.

Lige som opgørelsen fra fadl, bare komprimeret.

Koder på samtlige beløb på lønsedlen, hvilke skatterubrikker de hører ind under.

Det skal være så nemt at kontrolle sin lønseddel at man kan gøre det på 2 min. Og det skal også kun tage 2 min at beregne, og hvilke beløb der hører hjemme hvornår.

[quote]- Afskaffelse af muligheden for pålagt overarbejde, der misbruges på det groveste rundt omkring på de danske sygehuse, eller i det mindste at det bliver gjort så urimeligt dyrt, at det ikke kan svare sig for afdelingerne.
[/quote]

Den er jeg lige nødt til at have forklaret. Er det noget du ved med sikkerhed?

Ja, som eksempel kan nævnes Ort. Kir. i Køge, som konsekvent mangler folk i forvagtslaget til at dække skadestuen. Det samme sker på Ort. Kir. i Slagelse, hvor der almindeligvis blev arbejdet over 50 timer ugentligt i forvagtslaget. Andre kan sikkert komme med flere erfaringer…

Ikke dermed sagt, at det sker alle steder, så vidt jeg ved, er det f.eks. relativt sjældent med overarbejde i det tidligere Københavns Amt og næsten ikke eksisterende i det gamle HS - nogle, der kan be- eller afkræfte dette?

  • Mikkel

[quote=“Vest”:1duyon9y]Man kunne overveje at indføre 45 timers arbejdsuge for uddannelsessøgende læger i f.eks. kirurgiske blokstillinger. Når de yngre læger bruger en stor del af arbejdstiden på vagter, er det svært at opnå rutine i operationsstuen.
Det er næsten enestående at man kan nøjes med 37 timers arbejdsuge som yngre læge i Danmark og spørgsmålet er om vi opnår nok rutine!!?[/quote]

Tager det lige så mange år at blive speciallæge i de lande du sammenligner os med? Hvis ikke kan det jo være at vi opnår rutinen bare over en længere periode? Jeg selv ville vælge lægefaget fra hvis arbejdstiden blev sat op! Synes hellere vi skulle fokusere arbejdstiden mod uddannelses rettede aktivititeter.

Som uddannelsessøgende indenfor de kirurgiske specialer, er min erfaring, at man skal op over en vis kritisk masse af operationstimer for at holde sit niveau og endnu flere timer for at forbedre sig. Såvel intellektuelle som motoriske færdigheder skal vedligeholdes for ikke at gå tabt.
Der er rimelig konsensus om, at operativ rutine opnås ved at givent antal indgreb pr. tid, og ikke nødvendigvis kan måles på det absolutte antal.

MAO: har man lavet 20 levertransplantationer på 10 år, så kan man næppe kaldes rutineret, og glemmer sikkert både cerebralt og cerebellært 90% fra indgreb til indgreb. Har man lavet 10 levertransplantationer på 20 uger, så lugter det af fisk. Det er sat på spidsen, men jeg mener ikke, at man kan bare kan “opnå rutinen over længere tid”.

Jeg er helt enig med dig Martinello, men du ved at vores hardliners inden for fagforeningen kæmper med næb og klör for at vi skal bevare 37 timer om ugen og samtidig have verdens bedste sundhedssystem. Det er i mine öjne en modsætning, og hvis man vover at paapege det, som visse gamle afdankede mandlige overlæger gör, :wink: kan man hurtigt faa paa puklen, men det er vist en anden diskussion

Jeg synes det er rimligt - at man som i andre brancher - ikke forlange mere end 37,5 timers arbejdsuge. Man kunne så gøre det flexibel med mulighed for overarbejde og ikke mindst betaling for dette. Pt. er prisen bare at folk bi-jobber, men det er jo også et fy ord…

Jeg er lige glad med hvor meget folk arbejder, så længe det er forsvarligt, men jeg synes det er vores fagforenings opgave at sikre vilkår sv.t til resten af den danske arbejdsstyrke.

Efter min overbevisning er det også rimeligt at holde fast i 37 timers ugen - hvorfor er det, at man gerne vil have, at læger skal være en eller anden slags overmennesker, som kan arbejde fra de står op til de går i seng - iøvrigt uden at sove…?

Hvis man ikke får uddannelse nok i løbet af sine 37 timer, så er det fordi afdelingerne bruger uddannelseslæger som vagtslaver i stedet for at leve op til det uddannelsesansvar de har. Man kunne overveje om man skulle fratage afdelinger de “misbruger” uddannelseslæger muligheden for at læger under uddannelse, så måtte overlægerne selv gå i vagt, så kunne de sgu’ lære det.

  • Mikkel

PS. Endnu et forslag til overenskomsten: Et helt års barsel med fuld løn, ligesom i vore nabolande.

Paa hospitalet jeg er paa nu er der de velkendte udrangerede kirurgiske/medicinske böger fra 1975 osv, som man stort set ikke kan bruge til noget. Det hele er erstattet af et enormt on-line bibliotek, hvortil man har adgang fra alle hospitalets computere, og som læger ogsaa kan faa adgang til hjemmefra. Det er godt og noget man burde arbejde paa at faa indfört i overenskomsten: Nem, hurtig og altid adgang til de relevante opslagsværket. Jeg har adgang til fölgende:

ACP Medicine LSH e-Repository
ACS Surgery: Principles & Practice MDConsult
Ageline 1978- Mental Measurements Yearbook (OVID)
Books@OVID Medline (OVID) 1966-
Cancerhandbook MicroMedex
Cinahl (OVID) Myndveita BUSV
Clinical Evidence (OVID) Natural Medicines Comprehensive Database
Clinical Evidence (BMJ) OVID,
EBM Reviews ACP Journal Club (OVID) ProQuest
EBM Reviews Cochrane (OVID) PsycBooks (OVID)
EBM Reviews DARE(OVID) PsycInfo (OVID) 1872-
EbscoHost PubMed
Encyclopaedia Britannica Red Book Online
Global Health (OVID) 1973-2006 Scopus
Global Health Archive (OVID) 1910-1983 TRIP+
Global Health Archive (OVID) 1910-2006
UpToDate
imagesMD Virtual Hospital, University of Iowa
Kumar & Clark Clinical Medicine Web of Science
ICD10, NANDA, NIC, NCSP, NCSP-IS,
The on-line Medical Dictionary

Saa sparer man ogsaa PDA-software og bogindköb hver gang man skifter afdeling.

Jesper

Nu kører det faktisk OK på laeger.dk, så hvad med at henlægge debatten dertil. Så er der ok større chance for det har en effekt…

http://www.laeger.dk/portal/page/portal … ine%20krav