Forslag til ny overenskomst

Det er sikkert at man kunne lave meget om, der ville frigöre uddannelseslæger til “uddannelse”, men jeg kan nu ikke se at man kommer udenom at have vagt. Men her er det jo heller ikke forbudt at lære noget. Hvis man oprettede akut-medicin som et speciale, med specialister i vagt 24hrs, ville man helt sikkert opnaa flere ting.

  1. patienterne ville faa mere kvalificeret primær behandling
  2. Man ville nedsætte antallet af kortvarige indlæggelser, da meget saadan set kan klares under kortvarig observation.
  3. Yngre læger paa kliniske afdelinger ville ikke skulle bruge saa meget tid paa vagtarbejdet.
    Jeg har ikke belæg for ovenstaaende, det er blot min erfaring efter at have arbejdet begge steder.
    Det kræver en total omstrukturering af de fleste hospitaler/arbejdsgange osv. Det er nok det sværeste.

Jesper

Jeg er fuldstændig enig. Man hører ofte argumenter som anført ovenfor "Vi har for mange vagter og for lidt uddannelse. Men min erfaring har lært mig, at det der virkelig rykker i forhold til læring - det er den kollega jeg har med som bagvagt - og som gang på gang slår et slag for læring.

Man kan have nok så mange planer for “bedre læring i gruppen af yngre læger” Men det jeg for alvor tror flytter grænser er en holdningsændring i højere vagtlag. Og de steder hvor jeg har arbejdet ER den holdningsændring på vej. Jeg har mange gange oplevet, at ældre kolleger har oplært mig i procedurer, indgreb, etc - under vagten, når den aktuelle patient var til stede.

Jeg må indrømme - jeg lærer ofte mindst lige så meget på 16 timers vagt, som jeg gør på 2 dages stuegang - hvor meget i forvejen er lagt i rammer af en kollega der har gennemgået patienten tidligere.