Forslag til ny turnusordning

Der har på efterhånden mange forskellige debatsider været meget debat om turnusordningen - og især omkring regionsgarantien. Den debat er efterhånden ved at være udtømt, men det kunne være rigtig dejligt, om der kunne komme nogle nye sjove/gode/anderledes forslag til en turnusordning.

Jeg ved, at der flere gange er kommet forslag op andre steder, og det ville kun være lækkert, hvis forslagsstillerne ville gentage dem her, så evt nye brugerne kunne se og kommentere på dem. Så jeg opfordrer jer til også at bringe forslagene her.

Jeg håber tråden her kan bruges som en saglig debat om nogle løsningsforslag, og ikke som en tvær diskussion mellem øst og vest. :zip:

Så kom med jeres forslag. Gode som dårlige; realistiske og urealistiske. For med lidt revision og andre øjne kan måske selv det dårligste forslag ende som godt 8)

Forslag:
Kunne man tænke sig, at det var en mulighed, om man for at lokke folk til yderområderne, gav en garanti for en bestemt specialeplads efterfølgende.

Forstået på den måde, at vælger kandidaten frivilligt et yderområde, så kan han (såfremt specialet er til rådighed det pågældende sted) garanteres en intro-stilling efter endt turnus.
Det kræver selvfølgelig, at man søger om det således, at man fra hospitalets side kan garantere, at pladsen er der.

Det ville have den fordel, at studerende, der ikke har noget stort behov for at bo i storbyen, kan søge om turnus langt væk og alligevel med sikkerhed vide, at der vil være jobmulighed det pågældende sted. Herved ville det blive langt lettere at flytte væk med eller uden familie, da det så kun behøver at gælde en enkelt flytning.

Min tanke er, at såfremt man ikke ønsker at vælge den ordning, så deltager man i lodtrækning på lige fod med andre. (og kan således være uheldig at ende samme sted, men uden garanti for job).

Der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved ideen, men er det en mulighed??

Det synes jeg da bestemt var et forslag med muligheder…især kan jeg godt lide, at det giver en gulerod i form af sikkerhed/mindre flytning til dem der måtte ønske dette, og frihed til at vælge til og fra særordningen…

Det er en mulighed, men jeg ved af egen og fra kollegaers erfaring at forestillingerne om fremtidig karriere skifter meget gennem turnus, og så er det måske ikke så smart at være “låst” til et speciale man måske ikke finder så spændende mere. Men selve grundideen er god, og må bestemt også tiltale de perifere sygehuse med rekrutteringsproblemer.

Jo, der er nok mange, der ændrer holdning i løbet af turnus, men derfor tænkte jeg det egentlig også som, at man ikke nødvendigvis behøver at være bundet til intro-stillingen, hvis man finder ud af, at man ikke ønsker den. Men mere, at det var en mulighed, for at lokke kandidaterne dertil.

Det er et interessant forslag Pernole. Problemet er bare, at man for det første kan skifte specialeinteresse, mens man er i turnus. For det andet er der for få introstillinger til, at du kan give alle i yderamtet denne garanti.
Til gengæld kunne yderamterne prøve at profilere deres turnusforløb i langt højere grad end nu. Det er eksempelvis kendt, at man ved turnus i de store byer primært er journalslave. Derfor kunne eksempelvis Nordjyllands Amt lokke med mere ambulatorietid, bedre supervision ved stuegang, flere selvstændige operationer etc.

Er der ikke intropladser nok i yderamtet, skal der trækkes lod blandt de søgte, og de uheldige vil bare ryge over i den almindelige lodtrækning og få muligheden for at trække nr. 1.

Jeg synes alt andet end aktiv søgning er bagstræberrisk og middelmådigt på en 70’er socialdemokratisk måde. Hvorfor er sygehusejerne ikke interesseret i at få ansat de allerbedste læger? Det er lige til forsiden af EB at “Læger ansættes uden jobsamtale” og “Skadestuelæger ansat ved lodtrækning”

Forslag 2:

  1. Tilmelding som nu (uden man får sit lodtrækningsnummer at vide)
  2. Ganske almindelig aktiv søgning med sykroniserede deadlines
  3. Fordeling af manglende stillinger blandt dem som ikke fik i første omgang ved lodtrækningsnummer.

Fordele:
Man er sikret arbejde efter eksamen
Man har selv indflydelse på hvor man kommer hen
Hospitalerne bliver bevist om at de er nødt til at gøre noget for at tiltrække de dygtigste. Det kan godt være at hospitalets økonomidirektør er ligeglad med hvor dygtige turnuslægerne er, men det er bagvagtslaget næppe.

Problem:
Stor bøvlet ansættelses procedure 2 gange årligt.

[quote=“RuneMaagensen”:21w9u61d]

Jeg synes alt andet end aktiv søgning er bagstræberrisk og middelmådigt på en 70’er socialdemokratisk måde. Hvorfor er sygehusejerne ikke interesseret i at få ansat de allerbedste læger? Det er lige til forsiden af EB at “Læger ansættes uden jobsamtale” og “Skadestuelæger ansat ved lodtrækning”
.[/quote]

Jeg er med på den med fri søgning - også selvom det betyder at karaktererne spiller en større rolle. Det er for mig ikke noget forfærdeligt scenarie, da man alligevel har en mulighed for på studiet at gøre noget for at få de store byer.

Jeg er også klart for fri søgning, men såfremt der skal være fri søgning, må der være en vurdering af samtlige kvalificerende parametre og ikke kun karakterer. Det vil síge, at vi skulle vurderes på tidligere erfaring, forskning og personlige egenskaber.

umiddelbart en god løsning, men jeg tror der er et problem i at alle de perifere sygehus bliver valgt fra, og så ender der en masse “halvdårlige” læger derude, og de bedste central. Derfor bliver der endnu større skel mellem yderamter og de store sygehuse

Som det er nu finder mange ud af at sygehusene faktisk er ret gode i yderamterne, og måske skifter mening omkring “de små sygehuse”…

Man kunne jo håbe på, at de perifere sygehuse i højere grad så sig presset til at tilbyde bedre forhold (løn/garanterede kurser/ægtefælleordninger mv) for at tiltrække flere (kvalificerede) ansøgere.

Ydersygehusene betaler jo gladeligt store penge for at lokke speciallæger til, mens turnuslæger jo tildeles pr. automatik (omend nogle stillinger står ubesat).

Som det er nu, bliver nogle yderamtsturnusstillinger besat pga. penge under bordet - ville det ikke være bedre og mere reelt, hvis de blev besat pga. højere løn/goder betalt af sygehusejerne og ikke af kolleger??

Det er i høj grad hørt!

… og udover at ‘garantere’ introstilling, så kunne man twiste den lidt og lade det give ekstra point til kursusstillinger at tage et yder-sygehus.

Iøvrigt helt enig i, at der burde gives ‘omvendt stedtillæg’ således at man fik en økonomisk gulerod ved at tage til de mindst søgte sygehuse. Samtidig med at yderamterne kunne tilbyde børnepasningsordninger, billige boliger, jobs til ægtefæller/samlevere osv.

  • Mikkel

Som det er i dag, kan man faktisk allerede lokke lidt ekstra ud af yderamterne. Hørte selv om et par, der arbejde i Kbh og boede på Falster. De gik bare op til kommunen og sagde: “Giv os mere i rejsegodtgørelse for den lange transport, eller vi flytter nordpå.” Og vupsi, så blev de belønnet med ekstra godtgørelser - kommunen ville jo nødigt gå glip af den gode skatteindtægt fra et arbejdende par.

Så det samme må sgu også kunne gøre sig gældende for (turnus)læger.

Personligt kunne jeg da i hvert fald godt forestille mig at tage turnus sydpå, hvis jeg var garanteret introstilling i et ønsket speciale.
En attraktiv løn er da også glimrende - men med etableret familie tror jeg dog alligevel ikke, at jeg ville flytte langt væk uden at vide, om jeg også kunne tage mit speciale det pågældende sted. (da penge alene ikke kan gøre det, når man i forvejen har “etableret sig”)

Men hvis vi ‘krævede’, at der blev åbnet op for forhandlinger omkring ordningen, så ville disse parametre måske netop kunne indgå som en del af kravene - altså at man i sin søgning kan stille de krav, der nu engang passer bedst til ens situation. Hvad end det så er garanteret intro eller øget løn. Det giver både et fleksibelt system og mulighed for, at hospitalet kan vælge at ansætte den, hvis krav og kvalifikationer passer bedst.

God idé at garantere introstilling hvis man får et yderamt. Men hvad med dem der gerne vil være f.eks neurokirurg? Det er der jo ikke den store mulighed for i Ringkøbing Amt.
Alternativt en massiv økonomisk gulerod, billig bolig, samt gratis børnepasning etc. i yderamterne.

Til gengæld synes jeg at fri søgning er skidt af flere årsager.

  • Mulighed for nepotisme
  • Massivt forlænget studietid fordi alle vil have de højeste karakterer, forske og tage vikariater.
  • Ordningen tilgodeser i mine øjne ikke folk med børn, da de nok ofte ikke har så optimale muligheder for at tjene point (ex. tage til Thisted et halvt år i vikariat). Formålet med en ny ordning skulle vel bl.a være at hjælpe kandidater med børn og ikke gøre det sværere.

Nepotismen lever allerede i bedste velgående mht. intro og specielt hoveduddannelsen ) så vidt jeg er orienteret.

Måske et point system til turnus ville hjælpe?

Her kunne et pointsystem, som belønner kort studietid tilsvarende med vikariater og gode karakterer, hjælpe.

Formålet er vel ikke at have et system som er “godt for dem med børn”, men et system som er retfærdigt, gennemskueligt og fordrer gode læger overalt i landet.

Vi skal ikke have det sådan at folk får børn for at kunne blive boende?

[quote=“RuneMaagensen”:3tnkydhb][quote]

Vi skal ikke have det sådan at folk får børn for at kunne blive boende?[/quote][/quote]

Nej, det er vi helt enige i. Men det skal heller ikke gøres sværere for folk, at få børn under studiet. Det ville i al fald være et skridt i den forkerte retning, når der fra alle sider råbes højt om, at kvinder i Dk får for få børn, og får dem for sent…

Synes egentlig godt om både tanken om garanteret introstilling, hvis man flytter til et yderamt, og fri søgning, idet man der har mulighed for at vælge, hvilket yderamter man vil til.

Men vil man have børn under studiet, bliver man meget hårdt ramt af det sidste forslag, da man dels ofte er længere om studiet qua barsel, dels ofte ikke har taget vikariater, og dels som regel ikke har forsket. Så bliver man meget hurtigt til de mest uattraktive ved den fri søgning, hvorfor børnefamilierne vil blive de store tabere… og det er jo i forvejen børnefamilierne, der har sværest ved at rykke teltpælene op i 1½ år.

Det fungerer jo i sverige med fri søgning. Her vurderes man både opå baggrund af karakterer, men også erfaring fra vikariater, forskning, foreningsarbejde (IMCC, SATS og lign.), udlandsophold, m.m. Yderområderne prøver at få læger ved forskellige tilbud til de søgende, f.eks. muligheder for at tage videreuddannelseskurser under opholdet m.m.
Og når de kan, kan vi vel også i DK uden at det bliver alt for besværligt.

Så er helvedestiden overstået, og måske der igen kan komme gang i debatten - i håbet om, at vi kan finde frem til en bedre løsning for turnus.

Men desværre er det jo heller ikke nok udelukkende at debattere her på stud.med (selvom det er en god begyndelse).

Så måske nogle kreative medstuderene har nogle gode forslag. Altså både til en ny turnusordning, men i den grad også til, hvordan man/vi kommer videre herfra.
Hvordan får vi råbt systemet op, så der for alvor bliver gjort noget?