Fri adgang til upopulære specialer?

Har hørt at man ikke skal regne med fri adgang til upopulære specialer, selv om de har ledige hoveduddannelsesstillinger. Med “fri adgang” mener jeg, at man søger et hoveduddannelsesforløb når man kun har den tilsvarende introstilling med i bagagen, og altså ikke har samlet yderligere points fra andre point-kategorier.

Med den mangel der skulle være på fx psykiatere forestillede jeg mig, at man teoretisk ville kunne blive speciallæge i psykiatri 5 år efter afsluttet basisuddannelse (turnus). Tager jeg fejl?

Er der nogen der ved noget? Fx links til sider hvor man kan se hvor mange points der minimum krævedes ved de sidste ansættelsesrunder?

Hvis man har en intro i et speciale er man “formelt kvalificeret” til at søge hovedudd. Hvis der er ledige pladser får du pladsen, selvom du “kun” har en intro. Men du kan kun søge, til de fastsatte datoer (en eller 2 gange årligt)

Hvis man søger, og ikke får nogen stillinger. Kommer der senere en opgørelse over de ledige pladser, som man kan søge ind på? Lidt ligesom når folk søger ind i videregående uddannelser.

Ubesætte stillinger genopslåes på laegejob.dk

Hende der fortalte mig, at man ikke skal regne med “fri adgang” til en hoveduddannelsesstilling selvom der er ledige pladser, sagde at hun så det på nettet i en mini-statistik for Region Nord. Det var lidt over 1 år siden, og så godt nok i specialet patologi. Man kunne se, at der var ledige stillinger til hoveduddannelsen plus at der var en enkelt ansøger der havde fået afslag (og som vist kun havde en introstilling i patologi som medbragte points).

Det kunne altså tyde på, at der (udover oparbejdede points) også vurderes ud fra en slags “erhvervs-modenhed”, hvormed jeg mener at godt nok havde den omtalte ansøger den korrekte introstilling med i bagagen, men intet andet, hvilket så åbenbart er blevet vurderet som et for “tyndt” ansøgningsgrundlag, resulterende i et afslag - på trods af flere ledige pladser.

Altså: Det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt med kun en introstilling, selvom man fx er den eneste ansøger til en hoveduddannelsesstilling.

Er der andre der har hørt eller læst noget lignende?

Det gælder vel ikke de flerårige forløb som er fordelt på flere afdelinger? Er det ikke kun 1-2 gange årligt?

Ideen med en intro er man ser faget an, men det er også at man vurderes “egnet” / “ikke-egnet” til specialet. Desuden kommer der ny optagelsesprocedure, hvori en optagelsesamtale bliver obligatorisk, som jeg har forstået det.

Med andre ord - har man en intro, men fundet “uegnet” til specialet, så er adgangen uden anden kvalifikation til en hovedudd. lidt længere…