Frolds kliniske 10min - Sex og samliv

En ny lille case

[quote]Herre der i godt et år har været bosiddende i det syd østlige afrika. Inden hjemrejse fået lavet et såkaldt “final check”, hvor der opstartes en Erytrocinbehandling idet pt. er Penicillinallergiker, til behandling af, hvad der tolkes som en bursit på venstre olecranon. Desuden har pt. været behandlet med funkiside midler grundet et udslæt tolket som svamperelateret i ve. lyske. Desuden har pt. været behandlet med Aciclovir pga. røde prikker på penis, samt sår sv. t. begge mundvige.

Sv. t. ca. 5 dage efter opstart at Erytricin har pt. udviklet pustuløstudslæt sv. t. håndrygge og håndflader. Nu desuden spredt sig til fødderne sv. t. laterale melleol, sin. Fod og trædepuder er gået fri. Desuden klager pt. over en hovedpine og en mundtørhed. Pt. er hjemvendt til DK for 48 timer siden.

Objektivt: Vågen og upåvirket.
Hud- Hænder: Der ses flere 3-5 mm store hvidlige pustler, indimellem dette ses forkradsede elementer, lokaliseret på håndflader og håndrygge.
Lyske: Der ses et rødligt udslæt mest udtalt i ve. lyske, mens der på indersiden af hø. lår ses hvad der måske kunne tolkes som en mindre byld.
Albuer: Begge albuer ses crustabelagte uden varme, rødme og hævelse.
Penis: Ses uden sår.[/quote]

På baggrund af ovenstående oplysninger, hvad ville du gøre?

Pt history:
age?
are skin lesions painful?
history of high fever, low-grade fever, afiberile, undulant fever, flulike symptoms?
generalized lymphadenopathy for more than 1 month?
weight loss, night sweat and fatigue?
rash in oral cavity?

Do a Tzanck smear on skin scrapping

presumptive Dx:
VZV
HIV

Treatment is usually not necessary for VZV. Aspirin for the headache is contraindicated.

bump-idy bump-iddy-iddy bump-bump :mrgreen:

ahh come on - der må være flere der kan byde ind med noget?

Det er jo ikke raket-videnskab - hvilke tanker om undersøgelser og evt behandlinger får du? Vil du henvise pt? Hvad gør du?

Der er jo ikke noget forkert her - det er jo bare en lille klinisk leg…

Sekundær syfilis?

That was my first thought as well, but then it should be cleared with Macrolide especially with multiple dosages. The rash should be maculopapular and rarely progress to pustules, also spreads throughout the entire trunk and does not spare the palms and soles.

Not the typical presentation of one of those rash diseases either, eg RMSF, scarlet fever, roseola etc, mostly bc again the pt is afibrile and the rash migratory pattern is different.

So what I ended up with was, either he’s young and got HIV with severe recurrent zoster or it is chickenpox. I’m not sure about the former considering that south eastern Africa should be fairly keen on diagnosing HIV with the high prevalence in the region. Im not sure how to interpret the “bursitis”, is it a distracter?

Refer to infectious medicine lol

Nem case, jeg ville henvise til en hudlæge… :slight_smile:

Come on, Sveinar - det er for billigt :wink:

Nu er der jo ingen der siger, at tingene skal hænge sammen - altså bursitten, det pustuløse udslæt og de røde prikker…

Mht. at syfilis skulle ryddes af makrolid, så afhænger det vel af doseringen? doseres kun 1 - 2 x dagligt, vil effekten så ikke være være mindre? Traditionelt bruger man depot-penicilling til syfilis netop pga. den meget lange generationstid for treponemerne…

Nå, men hvis vi skal tilbage til basis, så ville et svampeskrab af elementet i lysken vel være på sin plads, er der feber? man kunne tage en CRP og evt. SR. Har man forsøgt at pausere erycinen? fungicidet? i tilfælde af medicinallergi… Lidt steroidcreme til albuerne?

Man kunne overveje at spørge om adfærden i Afrika - har der været seksuelt omgang med lokale, ture i junglen eller andre risikoområder, insektstik etc.

  • Mikkel

Hvad gjorde jeg?
Pt. henvises grundet sit håndudslæt og lyskeudslæt, samt rejseanamnese til hudlæge
Da pt. har hovedpine der er feber og han har mundtørhed suppleres med alm. blodprøver med infektionsparametre og en BS. - alle ia.
Der gøres podning for Gonoré og pt. medbringes hjemmekit til Clamydiatest. Desuden aftales at det er hensigtsmæssigt, at pt. bliver undersøgt for HIV ca. 3 mdr. fra d.d. og fornyet om yderligere 3 mdr.

Hvad gør speciallægen?
I ve. inguinalregion rødme og lidt afskalning lign. knapt svundet dermatofytose.
Rp. blodprøver inkl. WR.
rp. tablet Vibradox 200 mg i dag, derefter 100 mg dagligt 10 dage i alt
Rp. røde bade
Til udslæt i lysken
Rp. cremor Brentacort
Til hænder og albuer
Rp. Betnovat med Chinoform salve x 2 dagligt

Ses igen efter 10 dage, hvor WR var negativ.

Hvorfor venter du 3 mdr med HIV test? Den skal sa bare tages med det samme.

Fordi han havde fået taget en dernede kort for hjemrejse… - men det kunne du jo ikke vide :smiley: