Garanteret studieplads i Tyskland når der er gået mindst 6 år efter stx

Det er jo altid godt at kende til et alternativ, når nu 1500 konkurrerer om 50 kvote 2 pladser på KU. Her et par informationer om garanteret optag på medicin i Tyskland…

Der er ingen brugerbetaling på tyske universiteter (der var i enkelte delstater, men er blevet afskaffet igen).

I Tyskland er der noget som hedder Wartezeitquote / ventetidskvoten (20 % af alle pladser) ved optagelse.

Wartezeitquote baserer på den tid der er gået siden man tog sin studentereksamen og indtil man søger ind på studiet.

Adgangskvotienten (Wartesemester) har i de seneste år (vinteroptag) ligget på omkring 12 semestre eller halvår. Dvs. man er garanteret en plads, hvis der er gået mindst 6 år siden man tog en gymnasial eksamen i et EU-land, man aldrig har været indskrevet på et TYSK universitet og ikke har taget en bachelor på et TYSK universitet.

Ved sidste sommeroptag lå adgangskvotienten på 13 semestre eller 6,5 år.

Det stilles IKKE krav til A-niveauer, B-niveauer eller lignende. Man skal bare have en gymnasial eksamen fra et EU-land og gennemsnittet er også lige meget, når man har nok “ventetid”. Og det er fuldstændig lige meget, hvad man har lavet i de år, der gik…

Dvs. hvis man fx har taget stx eller lignende i 2008 eller før og aldrig har læst på et TYSK universitet er man næsten garanteret en plads på et tysk universitet med studiestart i 2014. Man kan få den danske SU med, hvis man er dansker og stadigvæk har klip. (Medicin giver jo +12 klip, da studiet har en normeret studielængde på 6 år - også i Tyskland).

Reglen er lidt det modsatte af kvik-bonus og studiefremdriftsreformer… I Tyskland belønnes de som venter på drømmestudiet og ikke starter på et andet studium (i TYSKLAND). Og det er kun ventetiden som er vigtigt. Ikke anden erfaring som fx via kvote 2 i DK.

Hvis man altså har læst noget i DK har det ikke indflydelse på Wartezeitquote når man søger ind på et tysk universitet… lidt tricky.

Man søger en plads på et såkaldt “Erststudium” (dvs. det første studium i Tyskland). Zweitstudienbewerber er man kun når man har afsluttet en tysk bachelor eller kandidat.

Informationer om medicinstudiet i Tyskland på engelsk:

https://www.study-in.de/en/study/degree-subjects/medicine/--21236

På kortet kan man se hvor der er tilbydes Reformstudiengang eller Regelstudiengang.

Reformstudiengang (fx Berlin) svarer vel mere til opbygningen på KU eller endda SDU.

Mens Regelstudiengang er mere klassisk opbygget sådan som i Aarhus.

se selv her: https://www.study-in.de/en/study/degree-subjects/medicine/--21241

Der er også blevet lavet et engelsksproget magasin om medicinstudiet i Tyskland:
https://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad-medizin_gb_i.pdf

Men medicinstudiet i Tyskland er på tysk, så der kræves et tysk-certifikat fra fx Goethe institut i Kbh.

fx:

Sprachkenntnisse - Berlin:

http://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium/bewerbung/Äquivalente_Sprachnachweise_zur_Immatrikulation.pdf

Sprachkenntnisse - Hamborg:

http://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/sprachkenntnisse/deutschkenntnisse.html

Sprachkenntnisse - Lübeck:

http://www.uni-luebeck.de/studium/international-office/aus-dem-ausland/studium-mit-abschluss/sprachkenntnisse.html

Der er vinteroptag på 35 universiteter.
Der er sommeroptag på 9 ud af de 35 universiteter.

Wartzezeitquote vinteroptag 2013: http://hochschulstart.de/index.php?id=4240
Wartezeitquote sommeroptag 2014: http://hochschulstart.de/index.php?id=4366

Deadline for vinteroptag: 31. maj
Deadline for sommeroptag: 15. januar

Som EU-borger søger man via hochschulstart.de (uni-assist er kun for ikke-EU-borgere).

Med en medicineksamen fra et EU-land kan man arbejde i alle EU-lande… også i DK.

Det tager 4:20 med tog fra København til Aalborg…
Her de hurtigste rejsetider fra Kbh, Odense og Aarhus til nogle udvalgte byer med universiteter som tilbyder medicin samt et par informationer.
Lübeck (Kbh: 3:55; Odense: 4:45; Aarhus: 5:25) Hyggelig storby med 210.000 indbyggere
Direkte tog fra Kbh.
http://www.uni-luebeck.de/en/universitaet.html
http://www.uni-luebeck.de/en/studium/studiengaenge/humanmedizin.htmlHamborg (Kbh: 4:30; Odense: 4:10; Aarhus: 4:30) Metropol med 1,7 mio. indbyggere
Direkte tog fra Kbh. og Aarhus
http://elearning2.uke.uni-hamburg.de/imed/web/imed.htm

Berlin (Kbh: 6:45; Odense: 6:20; Aarhus: 6:30) BERLIN… Fra København er det også billigt at flyve…
Direkte tog fra Kbh. og Aarhus.
http://www.charite.de/studium_lehre/studieren_an_der_charite/grundstaendige_studiengaenge/modellstudiengang_medizin/


Kiel (Kbh: 4:50; Odense: 3:15; Aarhus: 3:50) Storby ved Kiel Fjord

Renommerede universiteter når det gælder medicinsk forskning osv. er især: Heidelberg, LMU München, Frankfurt, Berlin (Charité), TU München, Göttingen, Hannover, Tübingen og Bonn.

Interessante ting du har fundet frem til der, godt set :slight_smile:
Du skulle vel ikke tilfældigvis have læst dig igennem hvorledes det forholder sig med at tage Kandidaten i Tyskland og hvordan det vil passe sammen med en Bachelor fra KU (Ja, jeg har set at links’ne ligger der, men hvis du nu tilfældigvis havde læst osv… :slight_smile: )?

I Tyskland har man ikke gennemført Bologna-processen på medicinstudiet.
Medicinstudiet er derfor ikke opdelt i bachelor og kandidat. Man kan derfor ikke søge om en kandidatplads med en dansk bachelor.
Man kan i stedet søge om at blive overflyttet. Det er meget kompliceret. Men ikke umuligt.
Samtidig er der kun få pladser på den kliniske del som bliver tilgængelige på universiteterne til overflyttere…

Jeg læste her: http://www.studis-online.de/Fragen-Brett/read.php?116,363132
Von: Iilyaca | 06.06.2008 22:43:41
Re: medizin im ausland
Hey!
Ich habe in Dänemark angefangen Medizin zu studieren und möchte jetzt nach Deutschland wechseln. Mir wurde die komplette Vorklinik anerkannt. Da ich deutsche Staatsbürgerin bin und nicht an einer deutschen Uni eingeschrieben, musste ich mich an das Landesprüfungsamt in dem Bundesland in dem ich geboren bin wenden. Dort habe ich mich informiert welche Zettel, Leistungsnachweise etc ich abgeben muss. Das war ein ziemlicher Aufwand, aber es hat ja im Endeffekt geklappt grinning smiley
Liebe Grüße, Anne

Det bedste er vel, at du skriver til universitetet (eller flere universiteter), hvor du er interesseret i optagelse.

Man søger om “Zulassung zu höheres Fachsemester” direkte ved universiterne.
Fra Uni Heidelbergs (i delstaten Baden-Württemberg) hjemmeside:
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/int_bewerbung/verfahren/quer.html

Hochschulortswechsel in Studienfächer mit Zulassungsbeschränkung im höheren Fachsemester

Studienplätze können in Studienfächern, die einer Zulassungsbeschränkung im höheren Fachsemester unterliegen, grundsätzlich nur dann vergeben werden, wenn entsprechende Kapazitäten im gewünschten Studienfach frei sind.

Ein Antrag auf Zulassung im Rahmen eines Hochschulortswechsels kann von allen Studierenden beantragt werden, die bereits an einer Hochschule in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat eingeschrieben sind oder waren und das gleiche Studienfach mit gleichem Abschlussziel an der Universität Heidelberg im höheren Fachsemester fortsetzen möchten. Eine Zulassung im Rahmen des Hochschulortswechsels innerhalb Deutschlands kann immer nur für das nächstfolgende Fachsemester erteilt werden, das dem aktuellen Fachsemester des beantragten Studienfaches folgt. Im Falle eines beabsichtigen Hochschulortswechsels aus dem Ausland muss der Bewerbung grundsätzlich ein Bescheid über die Anrechnung von Studienleistungen beigefügt werden. Eine Anrechnung von Studienleistungen kann beim zuständigen Prüfungsamt des jeweiligen Studienfaches (Zentrales Landesprüfungsamt oder Prüfungsamt der Universität Heidelberg) beantragt werden. Für einen Hochschulortswechsel im Fach Psychologie (Abschlussziel: Bachelor) muss der Bewerbung auch bei einem Wechsel innerhalb Deutschlands eine Studienzeitanrechnungsbescheinigung beigefügt werden.

Der Antrag auf Hochschulortswechsel erfolgt über die entsprechende Online-Bewerbung. Der Ausdruck des am Ende der Online-Bewerbung generierten PDF-Dokuments muss außerdem mit allen erforderlichen Unterlagen fristgerecht per Post an die Universität Heidelberg geschickt werden.

Informationen zu den neben der Anrechnungsbescheinigung einzureichenden Unterlagen finden Sie in der Broschüre „Aktuelle Informationen“ (Downloadcenter).

Für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren ist eine fristgerechte und ordnungsgemäße Antragstellung bis zum 15. Januar für das folgende Sommersemester und bis zum 15. Juli für das folgende Wintersemester erforderlich.

Universitetsuddannelserne hører under de 16 delstater, derfor er der også (min.) 16 Landesprüfungsämter: Landesprüfungsämter und Regierungsbehörden - Prüfung - Via medici

Nordrhein-Westphalen (Köln, Düsseldorf, Bonn, Essen osv.) kræver fx: http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/landespruefungsamt/Startseite/Struktur_Pr__fungsbereiche/Container_Anerkennung_von_Studienleistungen/Container_Humanmedizin/Welche_Unterlagen_sind_einzureichen__Ausland__.html

Mange Tak for svaret.

Det er nok det nemmeste at blive hvor jeg er.
Og det selvom man godt kunne være fristet/provokeret til at reagere på KU’s nyindførte adgangsbegrænsning på kandidaten (med mindre man går direkte fra 6 sem.), Studiefremdriftsreformen og ikke mindst KU’s helt uforståelige forsøg på at stramme skruen mere end loven lagde op til, ved at rejse væk.