Geriatri (Basisbog) - Rønholt Hansen, Moe, Schroll

Link til munksgaard

Hvem anbefaler den

Anmeldelse i ugeskriftet

Finn Rønholt Hansen
Claus Moe
Marianne Schroll

224 sider
Udg. år 2002
3. udgave
ISBN 87-628-0382-4

Forlaget skriver:

[quote]Geriatri, basisbog er en helt ny bog. Fokus er lagt på udredning, behandling og forebyggelse af de mest almindelige sygdomme, som rammer ældre. Målet er, at bogen kan anvendes som grundlæggende lærebog i geriatri. Der redegøres for geriatriens definitioner og begrebsapparat, og som optakt til de kliniske kapitler beskrives forhold, der adskiller den almindelige aldringsproces fra sygdom og svækkelse. De efterfølgende kapitler omhandler hyppigt forekommende sygdomme og andre tilstande af betydning for geriatriske patienter. I bogens sidste del beskrives, hvordan geriatrisk rehabilitering i dag organiseres og udføres på landets sygehuse. Bogen afsluttes med afsnit om socialmedicinske interventionsmuligheder og etiske forhold, som også er af væsentlig betydning i forhold til ældre patienter.
Bogen henvender sig først og fremmest til sygepleje-, læge-, fysio- og ergoterapeutstuderende samt uddannet personale, der arbejder på geriatriske afdelinger, i hjemmeplejen eller almen praksis.[/quote]