Gode råd til dermatologi

Kære alle

Jeg er så småt begyndt på dermatologien og har efterhånden erkendt, at det især handler om at få set så meget som muligt, så derfor vil jeg gerne høre, om nogle af jer har haft glæde af nogle bøger med mange billeder eller online quiz, hvor man kan øve sig i at se på billederne. Håber nogle af jer ligger inde med et par tips. På forhånd tak.

http://www.forlag.fadl.dk/sample/derma/kapitelindex.htm
http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/atlas/index.html

Hej Lasse,

De to bøger man kan vælge imellem i derma indeholder ca. lige mange billeder, men af nogle forskellige sygdomme… Har selv den af Weismann m.fl. og vil anbefale, du køber den anden (vores underviser kaldte den ‘baby-bogen’ - den er vist grøn og gul), for den er en del mere pædagogisk skrevet.
Jeg læste derma på biblo på Panum, hvor de har flere udmærkede billedbøger til derma, som man kan supplere med - og ja, jo flere billeder jo bedre! :slight_smile:

-Cille

Jeg ved godt, du alene spørger til dermatologien, men generelt i forhold til 11. semester skal siges:

  1. Dermatologi: I absalon på dermatologi i KKK4 mappe (gjaldte i efteråret 2008, så sikkert også nu i efteråret 2009) findes hjemmeopgaver, hvis du vil øve dig. Der findes også et godt dermatologiatlas, der kan anbefales, på http://www.dermis.net Der er rigtig mange billeder her.
    I forhold til nævnte hjemmeopgaver (der er en billedserie) kommer svarene her:

Hjemmeopgave 1:
case 1: psoriasis,
case2: erythema multiforme (toksis erytem),
case3: Morbilliforme makulopapuløse eksantem (medikament udløst)
case4: Stevens-Johnsson syndrom
case5: irritativ hå ndeksem

Hjemmeopgave 2:
case1: irritativ håndeksem, hvis recidiv gøres epikutan test, beh:undgå vådt og irritation, lokalsteroid gruppe III-IV (relation til arbejde ?)
case2: herpes zoster, dg: skrap->PCR, symptomer, beh: aciclovir (øjenlæge: cornea affektion)
case3: gærsvampe/psorias (kan være enten eller)
case4:plantedermatit
case5: molluscum contagiosum

hjemmeopgave 3:
case1: Ringorm
case2:pityaris roscea
case3:keloid
case4:atopisk eksem + head and neck eksem (malazia furfur)
case5: ektyma

hjemmeopgave 4:
case1: lichen planus
case2: zink mangel
case3: irritativ dermatit
case4: børnesår
case5:allergisk reaktion for plaster

hjemmeopgave 5:

case1: prurigo nodularis
case2: ulcus cruris
case3: roscea
case4: dermatit perioralis
case5: aktinsk keratitis

hjemmeopgae 6:
case1 :urticaria
case2: arteriosklerotiske sår
case3: pyogent granulom
case4: malignt melanom
case5: pyoderma gangraesum

hjemmeopgave 7:
case1: erysipelas
case2: gingival hyperplasi
case3: Orf (findes ikke i bogen, ikke pensum)
case4: dermatomyocit
case5: plantedermatit
case6: SLE

hjemmeopgave 8:
case1: dermatofibrom
case2: hand-foot-mouth disease
case3: stomatitis aphtosa (eller hand- footh-mouth disease)
case4:Nummulat eksem
case5: granuloma annulære (diffdg: sarkoidose)

hjemmeopgave 9:
case1: lymfangit
case2: plantedermatit
case3: artritis urica
case4: syfilis (chanker, roseola)
case5: staphylococcal skalded skin syndrom

Derudover skal man rent venerologisk især interessere sig for følgende sygdomme:
Herpes
Klamydia hos kvinder
Klamydia hos mænd
Syfilis 1. stadie
Syfilis 2. stadie
Condyloma acuminatum
Gonore hos kvinder
Gonore hos mænd
Venerologisk undersøgelse
Scapies
Fladlus
Trichomoniasis
Hud ved HIV

  1. Oftalmologi: Man dumper, hvis man ikke kan redegøre generelt for røde øjne og forskellige differentialdiagnoser hertil. Der findes et rigtig godt oftalmologisk billedatlas, hvor du kan træne, på http://forlag.fadl.dk/sample/eye/ Her kan man få prøvet sin oftalmologiske kunnen :slight_smile: FADL har i øvrigt udgivet en kompendiumslignende bog, der efter min mening giver et godt overblik over faget. Det bedste ved den bog er det sidste kapitel, hvor 20 oftalmologiske sygehistorier med svar findes. De er virkeligt gode, når man skal have nogle konkrete eksempler på øjenpatienter og dermed, hvad man kan komme ud for til eksamen. Kan stærkt anbefales.

  2. Otorhinolaryngologi: Som ved de andre to sansefagsspecialer er det også her vigtigt at kunne undersøge og skrive journal. Man skal kunne sige lidt fornuftigt om audiogram. Emner som tinnitus, otitis media-typer, audiogramteknik og lignende er vigtige. FADL har også her publiceret en kompendiumslignende bogudgave, der efter min mening giver et godt overblik over faget. Desværre ikke med konkrete, otorhinolaryngologiske sygehistorier som i oftalmologien.

Håber, alt dette kan være en hjælp.

en rigtig god og omfattende quizside er også dermatlas.net.
Rigtig svær i starten - men super god efterhånden og lige før eksamen.
hud og lykke

nikolaj