Gør mig lykkelig!

Hej igen… Da jeg rejser til Australien om ganske kort tid, ville det gøre mig lykkelig hvis i ville give lidt feed-back og konstruktiv kritik på min motiverede ansøgning. I må være godt trætte af dem! Men det er virkelig til stor hjælp for os ‘desperate ansøgere’ der sidder derude, og river os i håret, over dem… Hvordan får man dog forklaret en fremmed læser at man er parat til hvad som helst for denne her uddannelse!?

I forhold til ansøgningen har jeg følgende:
-Hvad kan udelukkes? (F.eks til kbh)
-For mange gentagelser?
-Irrelevante informationer?
-Noget der skal uddybes?
-Lyder jeg kold og følelses forladt?
-Mangler der en præsentation af mig som person?
-Ville det være en god eller dårlig idé at lave fed font ved mine aktiviteter som jeg har gjort? (Jeg tænkte på at det kunne bruges lidt som overblik, efter endt gennemlæsning?)
-Har jeg styr på det essentielle ved de forskellige studieordninger til sidst??

Jeg bliver gråhåret af det her…!

Men på forhånd tak :smiley:
(PS jeg har KU som 1. prioritet)

Jeg er nu efter 4 års målrettet udforskning af lægevidenskaben, ikke et sekund i tvivl om, at det er dette studie samt virke jeg skal beskæftige mig med resten af mit liv.

Jeg rejste i 2002/03 et år til Melbourne, Australien som udvekslingsstudent gennem Rotary International. Det at stå på egne ben i en så tidlig alder og samtidig være ambassadør for såvel Rotary som for Danmark, udviklede mig utrolig meget som person. Opholdet gjorde mig samtidig ansvarsfuld, moden og ambitiøs og gav mig venner for livet samt et netværk af mennesker i alle verdens lande. Skæbnen ville derudover at jeg kom til at bo hos en lægefamilie, som allerede på dette tidspunkt vækkede interessen for lægegerningen betydeligt.

Jeg besluttede efter året som udvekslingsstudent at tage International Baccalaureate (IB) idet jeg mente at mine erhvervede engelskkundskaber var nyttige i en globaliseret verden og ikke mindst i forbindelse med læsesupplement på medicinstudiet. Min store interesse for naturvidenskaben gjorde desuden at jeg valgte biologi på højt niveau og derudover skrev mit Extended Essay i faget. Jeg følte at jeg efter IB var rustet til en lang videregående uddannelse. Dette især grundet de to uddannelsers semilære eksamensformer som bl.a. ikke tillader nogen form for hjælpemidler.
Efter endt eksamen supplerede jeg matematik B-niveau som komprimeret GSK sommerforløb, og tog derefter med min daværende kæreste på 4 mdr. oplevelsesrejse til Fiji, New Zealand og Australien.
Direkte efter hjemkomsten påbegyndte jeg et 1 ½ mdr. kursus i ’generel sygepleje af ældre’ hvorefter jeg blev fuldtidsansat på plejehjem. Gennem de 4 mdr. jeg arbejdede med de ældre blev jeg meget selvstændigt arbejdende og ikke mindst ansvarsfuld, idet jeg primært havde aftenvagter med alene ansvar for 9 beboere. Det var en meget lærerig periode som jeg ikke ville have været foruden, idet den udviklede mig betydeligt og samtidig gav mig god indsigt i primærsektoren.
Jeg blev uddannet samarit gennem Dansk Røde Kors i juni 2006 og har siden deltaget i flere spændende og lærerige vagter rundt omkring i landet. Jeg har i samme forbindelse været på vagt til Eventyrløbet i Odense, været figurant til årets Storebæltstunneløvelsen ligesom jeg har i sinde at stå vagt ved årets Roskildefestival. Den teoretiske del af samaritter-undervisningen, samt vores defilibratorkursus blev gennemgået af en uddannelseslæge, hvorimod den praktiske undervisning foregik med en falckredder. Det akutte har altid interesseret mig, især fordi jeg i forbindelse med min fars arbejde, som falck-redder gennem 20 år, har været med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange.

Jeg søgte ind på [b]medicin på KU, SDU og i Aarhus sidste år. [/b]Dog velvidende at jeg desværre ikke ville nå at bestå adgangskravet [b]Fysik B niveau [/b]inden 1. juli. Jeg tog dog Fysik senere, ligeledes som komprimeret GSK sommerforløb.
Da jeg ikke blev optaget på medicin besluttede jeg at forsøge mig med [b]sygeplejerskeuddannelsen,[/b] og påbegyndte som fjernstuderende i september 06. Jeg havde kæmpe interesse for især de naturvidenskabelige fag og befandt mig godt på studiet, men følte ikke at min teoretiske nysgerrighed blev dækket tilstrækkeligt, ligesom det faglige synes at mangle dybde i forhold til mit akademiske temperament. Da jeg midt i 1. semester kom i [b]klinisk praktik på en kirurgisk afdeling[/b], blev jeg helt overbevist om at jeg ville være læge og ikke sygeplejerske, bl.a. fordi lægernes ansvars- og kompetenceområder tiltalte mig betydelig mere.

Sygeplejestudiet gav mig et godt vidensgrundlag i forhold til sundhedssektoren, de forskellige faggrupper og specialer, samt en god baggrund for at kunne sætte sig ordentligt ind i lægevidenskabens studieordninger på de tre universiteter. Da jeg ved siden af fjernstudiet havde deltidsjob på en skole for fysisk og psykisk handicappede børn, blev jeg nødsaget til at udvikle en særdeles god selvdisciplin. Denne gjorde at jeg måtte organisere og tilrettelægge min fritid og mit studie nøje for at have et socialt liv ved siden af. Jeg har været utrolig glad for at det er lykkedes mig, og er desuden helt overbevidst om at denne evne vil være en kæmpe fordel for mig, på et så krævende og langt studie som medicin.
Af ovenstående grunde mfl., besluttede jeg at færdiggøre 1. semester samt at gå til eksamen i fagene anatomi, fysiologi og biokemi samt mikrobiologi, idet jeg beherskede fagene og mente at et generelt kendskab til disse kun ville være en fordel på lægevidenskab.
Jeg bestod alle fag samt semestret (pt. ren profeti herfra ;o))
Ved siden af studiet var jeg deltidsansat gennem 6 mdr. på en skole for psykisk og fysik handicappede børn med svære indlæringsvanskeligheder. Dette arbejde var ikke kun fantastisk givende, det var ligeledes meget lærerigt i form af et bredt kendskab til forskellige handicap, et vidt indblik i mange pædagogiske handlestrategier, samt et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. psykologer, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
*Frivilligt arbejde på et hospital i Australien i 3 mdr. (skriver dette afsnit senere)

Jeg er en meget ambitiøs, engageret og viljestærk person, som desuden elsker humor og socialt samvær. Jeg finder det utrolig vigtigt at pleje og integrere sit sociale liv i en travl og krævende hverdag med studie for at kunne fungere som menneske. Grundet min vide ubegrænsede interesse for lægevidenskaben, kan jeg på nuværende tidspunkt se mig selv i mange spændende specialer. Jeg er af den overbevisning at det er vigtigt at være åben for alle muligheden, ligesom jeg er sikker på at studieforløbet nok skal vise vejen til det rette speciale for mig.

Jeg håber, at du er blevet lige så overbevist gennem din læseproces, som jeg er blevet det gennem min lærings- og erfaringsproces, om at lægevidenskab er det helt rette studie for mig.

(Disse korte beskrivelser af studieordningerne vil jeg sætte ind i de tre ansøgninger til hvert universitet og på den måde prøve at målrette ansøgningerne en smule.)

SDU:
Studieordningen på SDU er god fordi de tresporede forløb opdelt i biomedicin, akademiker og profession. skaber dybde og fokus i hvert enkelt spor, men samtidig bredde og sammenhæng idet de kører parallelt uddannelsen igennem. Hermed undgås for skarpe opdelinger og der gives plads til en langsigtet sideløbende personlig og faglig udvikling. Opdeling i moduler er ligeledes et plus mener jeg, idet hvert modul igen søger mod en bred tværfaglig sammenhæng, i modsætning til den traditionelle slaviske gennemgang af stoffet.

KU:
Studieordningen på KU er god fordi der lægges vægt på en bred sammenhæng, især på anden del i form af de integrerede organkurser hvor der ses tværfagligt på organsystemerne med henblik på
anatomi, biokemi, fysiologi og paraklinik. Det tværfaglige finder jeg vigtigt, da man ved at lære om organismen som en helhed, senere vil kunne foretage helhedsbetragtninger af mennesket i forebyggende og behandlende henseende, som færdiguddannet læge. Studieordningen prøver ligeledes at integrere teori og praksis tidligt i forløbet, hvilket jeg anser som et stort plus.

AU:
Har ikke fundet en studieordning fra Århus endnu…

Jeg har ikke så meget konkret feedback, men synes din motiverede ansøgning virker velformuleret og velovervejet.
Jeg kom i sin tid ind på kvote et, så jeg har ikke den store erfaring med disse ansøgninger, men din er da en af de bedre jeg har læst, og det synes jeg, du skal have med.

Held og lykke!

Hej
Kom tilfældigt forbi og læse din ansøgning… den virker velskrevet, jeg er ligeledes kvote 1ér så har heller ikke specielt erfaring med det, men synes det virker som om du rammer nogen af de egenskaber man har brug for… (viljestyrke, vedvarende interesse…) Dog skriver du at det især er på 2. del af studiet (KU) man har integrerede organkurser… de integrerede ogankurser som du beskriver ligger på 1. del (jeg er på 4. semester hvor vi har integreret org. kursus 2+3)? Men jeg kan med skam at melde ikke min studieordning udenad… der er helt sikkert integrerede kurser på både 1. og 2. del:) held og lykke!

Du skriver en udmærket ansøgning. Intelligent, velformuleret og med antydningen af et glimt i øjet på de rigtige steder. Jeg ville droppe beskrivelserne af de enkelte studieordninger af to grunde. Dels kender læserne dem bedre end dig (mht. til KU’s er der flere deciderede fejl: paraklinik undervises der først i på anden del, praksis indføres meget sent på studiet), dels kan du ikke overbevise dem om at den passer perfekt til dig. Du skal også passe på med stavefejl (defibrillator og similære). Det bliver straffet hvis din ansøgning bliver læst af en styg pedant som mig.

Held og lykke med det.

Bare lige et hurtigt speedread… Det virker rodet med al den fede skrift… ellers i.a :smiley:

Mange tak for responsen!
Jeg må sætte mig bedre ind i studieordningerne. For jeg mener faktisk selv at har relevans, om man har sat sig ind i dem eller ej - for ligeledes at vise motivation og interesse. Det er da også min opfattelse at flertallet herinde bakker op om, at inkludere dele af studieordningerne som begrundelse for valg af studiested, tager jeg fejl?? Er der nogle som kan give mig links eller lign. til sider med studieordinger for de 3 universiteter?

Forslag til hvordan man kan ‘highlighte’ sine aktiviteter mv., uden at gøre det i bokstaveligste forstand med fed skrift?

Jeg ville lade være med at bruge grafiske markeringer som fed eller lign. Det at du nævner dem er jo highlight i sig selv.

Hvis du endelig skulle gøre noget, hvad så med at samle de mest tungtvejende erfaringer i en slags indledning - Så er læseren fra starten opmærksom på at der kommer en masse godt længere nede. Noget i stil med:

"Efter 4 års målrettet indsats, hvor jeg bl. a. har haft med psykisk og fysisk handicappede at gøre, været i klinisk praktik, arbejdet som frivillig på et hospital i udlandet, uddannet mig til samarit og påbegyndt sygeplejerske-uddannelsen, søger jeg nu igen ind på medicin.

Jeg søgte også ind på medicin sidste år…"

Tak endnu engang for gode råd… Jeg har prøvet at komprimere den, hvilket har resulteret i, at den i omskrivningsprocessen har mistet sin kronologiske opbygning… Jeg ved sgu ikke rigtig hvilken én jeg selv synes bedst om, men kortere er den da blevet ! Hvad siger ekspert panelet :smiley:

Efter 3 års målrettet indsats, hvor jeg bl.a. har arbejdet på plejehjem, med psykisk og fysisk handicappede børn, som frivillig på et hospital i Australien samt uddannet mig til samarit og været i klinisk praktik i forbindelse med 1. semester på sygeplejestudiet, søger jeg nu igen ind på medicin.
Jeg søgte ind på KU, SDU og Århus universitet sidste år, men kom ikke ind idet jeg manglede adgangskravet fysik B-niveau. I det forløbne år har jeg fået en masse oplevelser som alle på hver deres særlige måde har bekræftet mig i, at dette studie er som skræddersyet til min figur.

Allerede som 16 årig, da jeg i Australien som udvekslingsstudent gennem Rotary International, boede hos en lægefamilie blev jeg bevidst om min interesse for lægevidenskaben. Udover opstandelsen af en varig lidenskab, gav mit 1-årige ophold mig samtidig en ansvarsfuld, moden og ambitiøs tilgang til livet, som jeg har haft stor glæde af siden.
Efter året som udvekslingsstudent valgte jeg at tage International Baccalaureate (IB) blandt andre med fagene biologi, dansk og engelsk på A niveau samt matematik, kemi og psykologi på B niveau. Min interesse for lægevidenskaben voksede i årene med biologi, hvilket desuden resulterede i at jeg skrev Extended Essay i faget. Udover at IB styrkede mig i mine engelskkundskaber, rustede den mig ligeledes til en lang videregående uddannelse. Med bl.a. udenadslære i fokus og ingen brug af hjælpemidler, vil den sammenlignelige eksamensform på medicin kun være en fordel for mig.
Efter endt eksamen supplerede jeg Matematik B-niveau som komprimeret GSK sommerforløb, og tog derefter med min daværende kæreste på 4 mdr. oplevelsesrejse til Fiji, New Zealand og Australien.
År 2006 har udviklet mig betydeligt som person. Jeg er blevet et pligtopfyldende og selvstændigt arbejdende individ med evne for omsorg og empati gennem mine 4 mdr. som fuldtidsansat på et plejehjem, hvor jeg primært var i aftenvagt med alene ansvar for 9 beboere.
Gennem min uddannelse til samarit i Dansk Røde Kors har jeg fået sans for det akutte idet vi, udover et grundkursus i førstehjælp, fik undervisning af en uddannelseslæge i brug af defibrillator, ilt samt sug. Jeg har ligeledes fået bekræftet vigtigheden af at kunne bevare roen og overblikket i pressede situationer, på de spændende samarittervagter jeg har stået på, samt ved deltagelse i årets Storebæltstunneløvelse. Jeg har desuden altid haft interesse for det akutte idet min far er Falck-redder på 20. år og har haft mig med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange.
Min faglighed er blevet styrket idet jeg har suppleret i både matematik og i fysik på GSK komprimerede sommerforløb. Disse kurser har ligeledes givet mig evnen til at kunne lære meget på ufattelig kort tid idet vi gennemgik hele pensumet på kun 6 uger.
Da jeg i sommeren 2006 fik afslag fra universiteterne, besluttede jeg at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen idet jeg ville undersøge denne profession, samt om jeg ville kunne ’stilles tilfreds’ med denne uddannelse. Jeg startede som fjernstuderende i september 06 og fandt forholdsvist hurtigt ud af at dette studie ikke var for mig. Jeg nød især de naturvidenskabelige fag, men følte generelt at alle fag blev gennemgået for overfladisk til mit akademiske temperament og nysgerrige væsen. Mødet med sygeplejersker kontra læger i min kliniske praktik på kirurgisk afdeling bekræftede mig blot i at lægevidenskaben er mit kald. Lægens opgaver, faglige kunnen samt ansvars- og kompetenceområder tiltalte mig utrolig meget. Den kirurgiske afdeling havde speciale i parenkymkirurgi og jeg deltog i min praktik periode både i forundersøgelser i ambulatoriet, alm. stuegang på døgn- og dagafsnittet ligesom jeg var på OP til forskellige kirurgiske indgreb. Jeg besluttede at afslutte 1. semester samt at gå til eksamen i anatomi/fysiologi/biokemi og mikrobiologi, idet jeg beherskede fagene og kun kunne se disse som en absolut fordel på medicinstudiet.
Som deltidsansat i dagtimerne, ved siden af fjernstudiet, arbejdede jeg på en skole for psykisk og fysisk handicappede børn ved svære indlæringsvanskeligheder. Dette arbejde var ikke kun fantastisk givende, det var ligeledes meget lærerigt i form af et bredt kendskab til forskellige handicap, et vidt indblik i mange pædagogiske handlestrategier, samt et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. psykologer, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
Det sidste halve år med fuldtidsstudie og et meget mentalt-krævende arbejde ved siden af har givet mig en kæmpe portion viljestyrke, udholdenhed og ikke mindst selvdisciplin.
Jeg føler absolut at jeg har erhvervet mig de rette egenskaber såvel menneskeligt som fagligt, der skal til for at gennemføre en livslanguddannelse. Jeg håber derfor, at du er blevet lige så overbevist gennem din læseproces, som jeg er blevet det gennem min lærings- og erfaringsproces, om at lægevidenskab er det helt rette studie for mig.