Grundbog på 1. semester (AU)

Hej!

Jeg har en kammerat som højest sandsynligt får thumbs up den 28. juli til medicin på AU - som vinterstarter. Han er derfor interesseret i at læse lidt indtil studiestart i det halve år han er ude at rejse. Jeg har i den forbindelse været inde på http://www.health.au.dk/menu631-da for at tjekke, hvilke bøger I bruger på AU på 1. semester. Det overrasker mig dog, at I (åbenbart) ikke har en grundbog i anatomi og fysiologi, men starter lige på og hårdt med Geneser, Alberts mm? Ved KU har vi jo Holes essentials of human A&P som kommer kort omkring alle emner.

Er der nogen som kan bekræfte, at AU ikke har noget tilsvarende Holes? - og hvad vil I i så fald anbefale ham at gå i gang med?

Jeg har selv anbefalet ham Holes, da den er nem at gå til. Geneser er måske lige overkill nok til en pre-studmed :smiley:

Hien

Hej

Jeg ved ikke om de har indført Holes på 3. sem. men bøgerne på 1. er udelukkende inde for makro- og mikroskopisk anatomi, embryologi og senere medicinsk genetik (som du nok så). Undervisningen ligger ikke organblokke som det vist er på KU?

Alberts er udelukkende til cellebiologi-delen der hører under histologi, men det er de færreste der køber den for hvem har tid til at læse i mere end Geneser?

Personligt vil jeg anbefale din ven at nyde det halve år og ikke skænke bøgerne en tanke før studiestart, tror ærlig talt ikke man får noget ud af det.

De to vigtigste bøger i begyndelsen af første semester er Histologi - på molekylærbiologisk grundlag (Finn Geneser) og Bevægeapparatets anatomi (Finn Bojsen-Møller). Medicinsk Genetik (af FADLs forlag) skal bruges i en 3 ugers kursus, som er rimelig simpel, så den kan han vente med. Embryologi bogen og bogen om hovedet og halsen læser man nogle kapitler fra i slutningen af semestret. Ingen grund til at læse i dem så tidligt.

Så det kommer vel an på hvad han har lyst til at gå i gang med, makro- (bevægeapparatet) eller mikroanatomi (histologi). Jeg holdt selv et halvt års sommerferie :slight_smile:

Btw. Geneser er ikke overkill, den burde være nem at gå til hvis man bare har lidt styr på biologi og kemi. Han skal jo bare tage det stille og roligt.

Jeg er uenig. Man vil aldrig nå at få et overblik ved en førstegangs læsning af Geneser. Det er en rigtig god og velskrevet bog men alt for detaljeret til pre-med. læsning fordi den foruden histologi også dækker rigtig meget fysiologi og biokemi. Man ville ikke ane hvad der skal lægges vægt på. En anden ting er at motivationen til at lære stoffet for alvor ikke kommer før man er startet på studiet (for andre ikke før 2. sem).

Hvis man insisterer på at læse, så lær nogle af de anatomiske termer (sin, dex, sagital osv) og kig lidt knogler (men lad for guds skyld være med at lære alle små cristae og sulci udenad). Et andet bud er at bladre i en anatomibog for sygeplejestud. Tror faktisk det vil give et rigtigt godt overblik. Der er ingen grund til at grave sig ned i bittesmå detaljer for lige meget hvor grundigt man har læst på dem, er de væk få uger efter.

Jeg synes det er underligt at AU ikke (som KU) har et indledende semester med overordet humanbiologi (og kemi). Det må da alt andet lige være meget lettere at læse fx decideret histologi i geneser hvis man har nogle forudsætninger og noget overordnet at binde det op på…
Synes det lyder lidt gammeldags, men måske der er nogle fornuftige grunde?

Hej Hien,

Hvad endte din ven i snit? Ren nysgerrighed :smiley:

Læs noget andet end medicinsk faglitteratur! Skønlitteratur. Han får masser af tid til at blive møgtræt af anatomi og fysiologi (for ikke at nævne biokemi). Hvis han endelig higer så meget efter medicinsk viden, skulle han i stedet læse nogle medicinskhistoriske bøger eller nogen af de mange andre beslægtede værker fx “The Man Who Mistook His Wife for a Hat”.

Tak for de mange svar.

Det er selvfølgelig en mulighed at slappe helt af det halve år - og ingen tvivl om at man kan gå tabt i de mange detaljer. Men i dette henseende drejer det sig blot om at få et overblik over den grundlæggende terminologi og basale anatomi (organsystemer etc.) Tvivler på at han vil terpe cytologi eller histologi på hhv. Alberts’ og Genesers niveau - og desuden mener jeg heller ikke, at han/man har de rette forudsætninger for det, når man kommer direkte fra gym. Jeg tror måske derfor Kates forslag om en anatomibog for SP. lyder fornuftigt.

Men det overrasker/undrer mig stadigvæk, at man ikke har en sådan grundbog i anatomi/fysiologi på AU. Hvordan fungerer undervisningen på 1. semester så? Ser man bare bort fra den overordnede forståelse/anatomi af hele organismen og fokuserer på fx bevægeapparatet fra dag 1? Som dr. Lovegood skriver, må det alt andet lige være nemmere og sjovere at motivere sig selv til at læse, hvis det elementære er på plads.

Kan ikke lige huske det præcist, men omkring de 10 (+/-).

Ingen har nogensinde hævdet at AU er tidssvarende eller motiverende i deres måde at undervise i anatomien på. Man starter efter den første uge med introduktioner direkte med Bevægeapparatet og pløjer så den igennem. Holdunderviserne er som regel ret gode til at foretage introduktion af stoffet og man går langsomt til sagen de første par lektioner

Så nej; ingen blid start - men igang med det relevante. Det er ikke for ingenting, at AU generelt anerkendes som havende den mest konservative studieordning for medicin i Danmark

/Jonas